Overslaan en naar de inhoud gaan
Verkiezingen in zicht. Wat willen de partijen rond wonen?
PvdA: ‘Inkomensgrens voor sociale huur moet omhoog'

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de toegang tot de sociale huursector. Volkshuisvestingdeskundige Jeroen Frissen reageert.

Burgemeester Röellstraat, Amsterdam
De PvdA wil corporaties jaarlijks duizenden extra betaalbare woningen laten bouwen, zegt kandidaat-Kamerlid Henk Nijboer (nr.3). “De verhuurderheffing zorgt ervoor dat er minder wordt gebouwd en geïnvesteerd. De verhuurderheffing willen we daarom afschaffen voor woningcorporaties die investeren in nieuwbouw, verduurzaming en betaalbare huren. Ook zonderen we woningcorporaties uit van de winstbelasting en de ATAD-richtlijn.” Naast het afschaffen van de verhuurderheffing wil Nijboer extra investeren. “Met een speciaal investeringsfonds kunnen we in ons land sneller meer woningen bouwen en meer investeren in de leefbaarheid van wijken en buurten.”
Om die bouwstroom te regisseren is Nijboer voorstander van de terugkeer van een minister voor Volkshuisvesting. Die minister moet bindende productieafspraken maken met provincies, gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties. “Wij koersen aan op de bouw van minimaal honderdduizend woningen per jaar. Het Rijk kan daarbij met gemeenten afspraken maken over het opnemen van een minimumpercentage betaalbare huurwoningen in bestemmingsplannen.”
De PvdA streeft niet alleen naar extra woningbouw. De huurder in de vrije sector moet beter worden beschermd. “De afgelopen jaren zijn de huren in de vrije sector fors gestegen en is wonen voor mensen met een gewoon inkomen onbetaalbaar geworden. Daarom moet de vrije sector aan banden worden gelegd. Door het woningwaarderingsstelsel uit te breiden naar de vrije sector en de werking van de WOZ-waarde daarin te beperken, kunnen de huren in de vrije sector fors omlaag.”
Ook is Nijboer voorstander van de verruiming van de sociale huursector. “Hoge huren jagen leraren, politieagenten en verpleegkundigen de steden uit, terwijl ze daar keihard nodig zijn. Daarom gaat de maximale inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog naar 60.000 euro. Zo krijgen meer mensen toegang krijgen tot betaalbare woningen.” Hij is zich bewust dat juist de sociale sector al lange wachttijden kent. “Die aanpassing kan niet in één keer, maar zal geleidelijk aan, als corporaties meer betaalbare woningen bouwen, gestalte krijgen.”
 

 

REACTIE VAN: JEROEN FRISSEN

"Zorg er vooral voor dat gemeenten meer financiële armslag krijgen"

De PvdA wil de sociale huur openstellen voor middeninkomens, de woningbouw stimuleren en de vrije sector reguleren. Dat kan een krachtig pakket zijn, maar alleen in samenhang en in de goede volgorde. De inkomensgrens verhogen zorgt namelijk voor nog meer vraag naar sociale huur en doet dus bij het beperkte aanbod vooral de wachtrijen toenemen. Dat kan dus alleen als de sociale voorraad groter wordt en dat gaat nog jaren duren.

Regulering van de vrije sector, zoals de PvdA wil, leidt sneller tot resultaten. Daarmee ontstaat aanbod tussen 750 en 900 euro, waarmee het sociale segment wordt ontlast. Maar ook daarmee blijven we schaarste verdelen. Herstel van de volkshuisvesting vraagt evenveel tijd als de afbraak van die sector.

Ik wil de PvdA aanmoedigen om naast beschikbaarheid en betaalbaarheid ook de derde pijler van de volkshuisvesting weer liefdevol te omarmen: de kwaliteit. Daarbij gaat het over duurzaamheid en over de veerkracht van wijken. Naast de pure woningnood vraagt  ook gentrificatie en segregatie de aandacht: middeninkomens worden verdrongen uit populaire steden en lagere inkomens naar zwakke buurten.

Het gaat sluimerend, maar de sociale en ruimtelijke 'driedeling' is aantoonbaar gaande. Als we straks genoeg woningen hebben maar een verdeelde stad, dan kunnen we dat nooit meer herstellen.

De misschien wel de voor de volkshuisvesting belangrijkste keuze van de PvdA is, dat ze gemeenten meer financiële armslag wil geven. Juist financiële schaarste leidt tot marktwoningen op dure en sociale huur op goedkope plekken, terwijl de samenleving het omgekeerde vraagt.

 
Jeroen Frissen is adviseur bij Circusvis, een bureau dat adviseert over sociale volkshuisvesting.

 
 
 
 
 
Bert Pots