Overslaan en naar de inhoud gaan

Overheidsbeleid Landelijk

 • Ruimte in de Randstad wordt schaars, daarom moet voor toekomstige grote woningbouwlocaties na 2030 meer in het oosten van het land worden gezocht. Dat stelt demissionair minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Een verkenning van drie ministeries heeft een zestal geschikte regio's opgeleverd. Dit advies krijgt een plek in het 'voorontwerp' voor de Nota Ruimte. De Jonge laat de afronding en vaststelling daarvan over aan zijn opvolger.
  Nieuwsartikel

 • De senaat heeft de Wet Betaalbare Huur 'met potlood'  op de agenda gezet voor behandeling op 18 juni. De wet legt excessieve huren aan banden en versterkt de positie van de huurders. Demissionair woonminister Hugo de Jonge haalt alles uit de kast om de behandeling van de wet voor één juli - de beoogde invoeringsdatum - af te ronden.
  Nieuwsartikel

 • Voor de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB is het terugdringen van het woningtekort topprioriteit. Daarom houdt het vast aan de bouw van honderdduizend nieuwe woningen per jaar. Om die bouwproductie mogelijk te maken moet snel meer bouwgrond beschikbaar komen. Het nieuwe kabinet zal daarvoor grote bouwlocaties aanwijzen, bij voorkeur rond bestaande infrastructuur. Daarbij gaat ‘de bouw van woningen boven de bouw van windmolens’, aldus de vier partijen.
  Nieuwsartikel

 • Coen Teulings, voormalig CPB-directeur en econoom, waarschuwt voor de Wet betaalbare huur. In het radioprogramma Sven op 1 zegt hij dat de wet op termijn mensen met weinig eigen vermogen benadeelt omdat het aanbod aan huurwoningen gaat afnemen.
  Nieuwsartikel

 • Slecht nieuws voor de beoogde regeringscoalitie: de kosten van de hypotheekrenteaftrek lopen flink op, zo meldt het FD. Volgens een berekening van het ministerie van Financiën loopt de overheid dit jaar 10,7 miljard euro aan belasting mis vanwege de aftrekpost voor huizenbezitters. Dat is 2,5 miljard meer dan in 2022. De belangrijkste oorzaak: de opgelopen hypotheekrenteaftrek.
  Nieuwsartikel

 • De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Wetsvoorstel betaalbare huur. Deze wet legt excessieve huren aan banden en versterkt de positie van de huurders. De wet combineert het reguleren van middeldure huren met het dwingend maken van het WWS. Minister de Jonge schat dat daardoor op termijn de huur van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaag gaat en er 113.000 huurwoningen bijkomen in het betaalbare segment. Als ook de Eerste Kamer instemt gaat de wet waarschijnlijk per 1 juli 2024 in.
  Nieuwsartikel

 • Drie projecten in de Metropoolregio Amsterdam krijgen een rijksbijdrage uit de zesde tranche van de Woningbouwimpuls (Wbi). Het gaat om zo'n 5.700 euro per woning. De drie nieuwbouwprojecten zijn in Edam-Volendam (+1.160 woningen), Heemskerk (+520 woningen) en Haarlem (+254 woningen). In totaal minder dan 2.000 woningen dus. Ter vergelijking: in de vierde ronde kreeg de regio Amsterdam nog extra gelden voor 10.000 woningen.
  Nieuwsartikel

 • De PVV stemt waarschijnlijk vóór het wetsvoorstel om de huren van een deel van de vrije sector te reguleren. Voorwaarde is wel dat het voorstel niet verder wordt aangescherpt. Dat valt op te maken uit de woorden van PVV-Kamerlid Barry Madlener. Met steun van de PVV tekent zich zowel een meerderheid af in de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. NSC, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, SP en de ChristenUnie staan ook positief ten opzichte van het wetsvoorstel. VVD en BBB stemmen tegen.
  Nieuwsartikel

 • Het aanbod van huurwoningen in de vrijehuursector is in 2023 met 13 procent afgenomen, terwijl de huren met 10 procent stegen. Er worden zowel minder nieuwbouwwoningen opgeleverd als bestaande woningen aangeboden. Particuliere beleggers trekken zich terug uit het vastgoed. Maar wie is daarvan vooral de pineut? Zijn dat inderdaad de leraar en de onderwijzer, zoals wel wordt beweerd?
  Achtergrondartikel

 • De huidige huurbegrenzing in de vrije huursector wordt gecontinueerd tot 2029, twee jaar langer dan minister De Jonge eerder had voorgesteld. De Tweede Kamer besloot bovendien het huidige 'laagste-van-twee-principe' te continueren waarbij het laagste percentage van CAO-loonstijging dan wel inflatie uitgangspunt blijft voor de verhoging.
  Nieuwsartikel

 • De Woonbond bood gisteren namens een aantal jongerenorganisaties een petitie aan in de Tweede Kamer. Doel van de protestactie: Kamerleden overtuigen van het belang van de wet Betaalbare Huur. Met die wet wil demissionair woonminister Hugo de Jonge de huren van meer woningen reguleren, zodat die toegankelijker wordt voor mensen met een lager of middeninkomen. De Woonbond ‘gelooft in die wet', aldus Suzanna Lividikou van de huurdersorganisatie. Al vindt de bond dat de regulering niet ver genoeg… meer
  Nieuwsartikel

 • In dit interview voor Vastgoedjournaal geeft demissionair-minister Hugo de Jonge een uitgebreide toelichting op de wet Versterking regie volkshuisvesting. Met de wet wil De Jonge dat overheden, en met name provincie en Rijk, beter kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd. De wet moet ook een dam opwerpen tegen lange beroepsprocedures.  
  Video

 • Gemeenten die een kleine sociale huurvoorraad hebben zullen verplicht méér sociaal moeten bouwen. Zij moeten 30 procent sociale huurwoningen opnemen in hun nieuwbouwprogrammering. Gemeenten die juist al een grote sociale huurvoorraad hebben, vullen hun nieuwbouwopgave in met meer dan 40 procent betaalbare koop- en middenhuurwoningen.
  Nieuwsartikel

 • "Om het enorme woningtekort in te lopen, zijn regie en forse investeringen van de rijksoverheid nodig', aldus een oproep van een brede coalitie van partijen tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag. Om de gewenste jaarproductie van 100.000 woningen - waarvan tweederde in het lagere en middensegment - te realiseren, is het nodig dat het Rijk jaarlijks bijspringt met drie tot vijf miljard euro.
  Nieuwsartikel

 • Het aantal woningeigenaren met lagere inkomens die hun woning energiezuinig maken met behulp van het Nationaal Warmtefonds is aanzienlijk gestegen, blijkt uit de monitor van CBS en TNO over de eerste helft van 2023. De gunstigere leenvoorwaarden lijken de drijvende kracht achter deze ontwikkeling te zijn.
  Nieuwsartikel

 • De huurreguleringsplannen van minister Hugo de Jonge zijn onder druk van beleggers dermate aangepast dat alleen kleine nieuwbouwappartementen nog onder de gereguleerde middenhuur vallen. Dat stelt de Woonbond op basis van eigen doorrekeningen van de ‘Wet Betaalbare Huur’. De Bond pleit voor aanscherping van de uitgangspunten.
  Nieuwsartikel

 • Voor woningcorporaties zijn de afspraken over de bouwopgave tot en met 2030 niet haalbaar op dit moment. Dit constateert de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in de ‘Staat van de corporatiesector’. De Aw pleit bij het Rijk voor meer betaalbare bouwgrond en vraagt om meer aandacht voor het huurprijsbeleid.
  Nieuwsartikel

 • Mochten particuliere beleggers nog hun hoop hebben gevestigd op het nieuwe rechtse blok om het wetsvoorstel Betaalbare Huur controversieel te verklaren, dan bleek die hoop ijdel. Alleen VVD en BBB kozen daarvoor. Een ruime meerderheid, inclusief PVV en NSC, koos voor behandeling van het wetsvoorstel dat minister De Jonge deze week indiende. De behandeling start bovendien al eind deze maand met een schriftelijke ronde.
  Nieuwsartikel

 • Minister De Jonge zond op 6 februari zijn lang verwachte huurwet naar de Tweede Kamer. De reacties uit de sector zijn redelijk voorspelbaar. Huurdersorganisaties vinden dat minister De Jonge teveel tegemoet is gekomen aan wensen van beleggers. Investeerders in huurwoningen vinden juist verdere aanpassingen nodig om de bouw van huurwoningen voor middeninkomens aantrekkelijk te maken. Wat eigenlijk niemand wil is verder uitstel. Zowel verhuurders, gemeenten, woningzoekenden als huurders… meer
  Nieuwsartikel

 • De kogel is door de kerk. Demissionair minister Hugo de Jonge van BZK heeft vandaag het wetsvoorstel Betaalbare huur naar de Tweede Kamer gezonden. De Jonge wil daarmee de hoge huren in het vrije huursector aan banden leggen en de positie van huurders versterken. Om te voorkomen dat de nieuwbouw stagneert en zich te verzekeren van politieke steun heeft hij het eerdere wetsvoorstel op enkele punten aangepast. Die wijzigingen werden al eerder bekend.
  Nieuwsartikel

 • Het grootschalige gebruik van huurcontracten voor een of twee jaar behoort binnenkort tot het verleden. Maar de lijst met uitzonderingen daarop is gegroeid, zo blijkt uit de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die demissionair minister Hugo de Jonge naar beide Kamers heeft gestuurd. Zowel de wet Vaste Huurcontracten als de nu bekendgemaakte AMvB worden naar verwachting op 1 juli 2024 van kracht.  Daarmee krijgen huurders weer dezelfde zekerheden als voor 2015, de invoering van de… meer
  Nieuwsartikel

 • De plancapaciteit voor heel Nederland bedraagt 1.075.000 woningen van 2022 tot en met 2030. Dat zijn 25.000 meer woningen dan een jaar geleden. Er is voldoende capaciteit om aan de totale woningbouwopgave te voldoen. Dit blijkt uit onderzoek van ABF Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  Nieuwsartikel

 • Het maatschappelijke verlangen om de bestaande corporatievoorraad te beschermen heeft het afgelegd tegen de politieke wens zoveel mogelijk nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Zo concludeerden leden van de PvdA donderdag tijdens een debatavond over de eerder deze week gepubliceerde Prestatieafspraken. Zij zijn op zijn allerzachtst gezegd niet blij met de mogelijke verkoop van ruim drieduizend corporatiewoningen de komende vier jaar.
  Nieuwsartikel

 • Het lukt Amsterdam steeds minder om aan de groeiende landelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders te voldoen. Als enige grote gemeente kampt Amsterdam met een forse - en oplopende - achterstand. De hoofdstad had in 2023 volgens de taakstelling 1.360 statushouders meer moeten huisvesten. Nederlandse gemeenten hebben in 2023 weer meer statushouders gehuisvest dan het jaar ervoor, in totaal meer dan 30.000 tegenover zo'n 29.000 in 2022. Maar het aantal statushouders in… meer
  Nieuwsartikel

 • Met ingang van het nieuwe jaar worden regelingen geactualiseerd en nieuwe wetten van kracht. Daarbij hebben een aantal ingrijpende wetsvoorstellen van minister Hugo de Jonge de eindstreep nog niet gehaald.
  Nieuwsartikel