Verkiezingen in zicht. Wat willen de partijen rond wonen?
D66: 'Laat scheefhuurders sneller marktconforme huur betalen'

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Faissal Boulakjar, kandidaat-Kamerlid voor D66 over extra woningbouw, beter gebruik van de bestaande voorraad en aanpak van scheefwonen. Rochdale-topvrouw Hester van Buren reageert.

Poelenburg, Zaandam
D66 geeft prioriteit aan het oplossen van het woningtekort, zegt kandidaat-Kamerlid Faissal Boulakjar (nr. 16). “We moeten zo snel mogelijk één miljoen nieuwe woningen bouwen voor starters, jonge gezinnen en mensen met een middeninkomen. Al die mensen komen niet aan de bak, dat zie ik in mijn eigen stad Breda, dat zie ik overal in het land. Die woningen staan er niet binnen een paar jaar, maar we moeten daar wel vandaag nog een begin mee maken.”
Zijn partij is voorstander van de komst van een minister van Wonen, Ruimtelijke Ordening en Milieu. “We willen een daadkrachtig ministerie met een eigen planologische dienst. Het gaat erom gemeenten te ondersteunen in de keuzes voor bijvoorbeeld nieuwe woonwijken.” Van een machtsverschuiving wil Boulakjar niet spreken. “Het gaat ons er niet om van bovenaf dictaten op te leggen en de lokale democratie uit te schakelen, integendeel. Veel regio’s willen graag bouwen; laten we de lokaal aanwezige energie in goede banen leiden. Het Rijk kan aanjagen en faciliteren. Minister Kajsa Ollongren doet dat al met woondeals en financiële bijdragen uit de Woningbouwimpuls. Dergelijk beleid maakt het mogelijk eerst op binnenstedelijke en daarna ook op buitenstedelijke locaties nog meer betaalbare woningen te bouwen. Zoals Almere-Pampus (25.000 woningen), een voorstel van D66 en CDA.” 
Corporaties kunnen volgens de Democraten naast veel sociale huurwoningen, ook veel meer gaan bouwen voor het middensegment. “De sociale huursector blijft voor hen het belangrijkst, maar corporaties mogen ook meer doen in het segment tot maximaal 1.000 euro. Om dat financieel mogelijk te maken, kan wat ons betreft het hele bedrag van de Verhuurdersheffing worden omgezet in een investeringsfonds voor corporaties. Niet alleen om in het sociale en middensegment bij te bouwen, maar ook om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen.” 
In het Verkiezingsprogramma pleit D66 verder voor de aanpak van scheefhuren, zodat sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor hen die het hard nodig hebben. “Om de twee of drie jaar moet naar de inkomensontwikkeling van de huurders worden gekeken. Mensen die te duur wonen moeten aan een goedkopere woning worden geholpen. Anderzijds moet met mensen die te veel verdienen het eerlijke gesprek worden gevoerd over doorstroming of de geleidelijke betaling van een  marktconforme, faire huurprijs. Dat is solidair en netjes.” 

 

REACTIE VAN: HESTER VAN BUREN

"Kajsa Ollongren heeft echt onvoldoende gepresteerd"

Wonen moet politieke topprioriteit krijgen, aldus Hester van Buren. Volgens haar is dat inzicht inmiddels tot Den Haag doorgedrongen. “Ook bij D66, toch de regeringspartij die de afgelopen periode de minister van BZK leverde. Kajsa Ollongren ging over Wonen, maar heeft op dat terrein echt onvoldoende gepresteerd. Dat ziet haar partij nu ook. Hun pleidooi voor de terugkeer van een volwaardig ministerie voor Wonen is een uitstekend plan, zeker als dat departement ook over de ruimtelijke ordening gaat. In Nederland is de ruimte beperkt. Alle ruimteclaims moeten daarom integraal worden afgewogen en goed op elkaar afgestemd.”
 
D66 vindt ook dat corporaties er weer voor de middeninkomens moeten zijn. Gelukkig maar, zegt Van Buren.  “In de Metropoolregio Amsterdam kunnen deze mensen niets behoorlijks kopen of huren. Als zij wegtrekken, verdwijnt het sociale cement uit onze buurten en dat gaat ten koste van de leefbaarheid. We moeten het vertrek van middengroepen dus zien te voorkomen, maar commerciële bouwers negeren deze doelgroep. Zij bouwen liever dure woningen, want ook daar is veel vraag naar en die leveren meer op. Graag zouden wij weer voor de middeninkomens bouwen, maar de huidige regelgeving maakt dat onmogelijk. Dat moet worden teruggedraaid.” 
De periodieke inkomenstoets die D66 voorstelt is volgens Van Buren interessant, maar wat haar betreft ondergeschikt aan het bieden van woonzekerheid. “Eerst moeten we werken aan voldoende woningaanbod in het middensegment; huizen waar mensen die sociaal huren en meer zijn gaan verdienen naartoe kunnen doorstromen. Momenteel kunnen ze nergens heen.”
 
Hester van Buren is voorzitter Raad van Bestuur Rochdale en lid algemeen bestuur Aedes.

 
 
 
 
 
Bert Pots