Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
MRA-gemeenten zetten vooral in op bouw huurwoningen
Forse bouwambities bij nieuwe coalities in regio Amsterdam

Het versplinterde politieke landschap zorgt voor lange formatieperiodes in gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam. In dit dossier een overzicht van de plannen rond bouwen en wonen in de coalitieakkoorden die wel tot een goed einde zijn gebracht. Aan ambities ontbreekt het niet. De meeste nieuwe gemeentebesturen verhogen de bouwproductiedoelstellingen, verleggen de focus naar (betaalbare) huurwoningen en zetten steviger in op verduurzaming van het bestaande woningbezit. Strenger toezicht op vakantieverhuur is ook een thema dat in buurgemeenten van Amsterdam op de agenda staat.

LIVE DOSSIER - KLIK OP TITEL VOOR VOLLEDIGE BERICHT:

 

Nieuwe coalitie Purmerend wil extra nieuwbouw en meer doorstroming

Doorstroming uit de sociale voorraad is één van de belangrijke thema’s uit het moeizaam bereikte coalitieakkoord in Purmerend. Daarvoor is volgens de vijf collegepartijen de bouw nodig van zowel middeldure huurwoningen als betaalbare koopwoningen. Ook wordt overwogen om doorstromende Purmerenders voorrang te geven op deze nieuwe woningen.

 

Zaanse coalitie continueert bouwambitie: 1.000 woningen per jaar

De nieuwe Zaanse coalitie continueert de bouwambitie van het oude college. Per jaar moeten 1.000 woningen worden gebouwd; goed voor bijna een verdubbeling van het huidige bouwtempo. Met de corporaties heeft de coalitie al afgesproken dat zij jaarlijks driehonderd nieuwe sociale huurwoningen zullen bouwen.

 

Haarlem verhoogt bouwambities en richt zich sterker op huurwoningen 

Haarlem verhoogt de bouwambities en legt de focus bij nieuwe bouwprojecten vooral op sociale (40%) en middeldure(40%) huur- en koopwoningen. 40-40-20, waar hebben we dat eerder gehoord. De nieuwe coalitie gaat zich niet aansluiten bij het WoningNet-systeem van de regio Amsterdam.

 

Almere: we blijven dé bouwstad 

Almere heeft forse bouwambitie en wil ook weer flinke aantallen sociale huurwoningen bouwen, met name voor starters op de woningmarkt. Opvallend is dat de jonge polderstad toe is aan de eerste stadsvernieuwing. Daar komt een fonds voor.

 

Amsterdam: hoge ambities, nog meer bouwen en sneller verduurzamen 

Amsterdam verhoogt de bouwdoelstellingen naar 7.500 per jaar, waarvan 2.500 sociale huur en 1.670 middeldure huur. Corporaties mogen geen woningen verkopen maar wel liberaliseren (1.300) in wijken met veel sociale huur. Nieuwe middeldure huurwoningen moeten voor altijd in dat segment blijven. Er komt een energietransitiefonds van 170 miljoen euro en een bedrag van 40 miljoen voor zwakkere wijken. Grote vraag: hoe gaan de corporaties de ambities van de coalitie financieren.

 

Amstelveen: sociale huurders mogen eigen woning kopen

De nieuwe coalitie geeft ruim baan aan nieuwbouw maar vermijdt het noemen van aantallen. De focus bij de nieuwbouw komt op de middeldure huur- en koopwoningen. Huurders moeten de mogelijkheid krijgen hun huurwoning te kopen.

 

Diemen: gaat ook weer sociale huurwoningen bouwen

Een ommekeer in het gemeentelijk beleid. Diemen gaat weer sociale huurwoningen bouwen. De kleine gemeente heeft grote bouwambities. De komende vier jaar worden er 2.833 woningen gebouwd: 40% sociale huurwoningen, 20% middeldure huur en 40% vrije sector huur- en koopwoningen. De grote bouwlocatie is natuurlijk Holland Park.

 

Ouder-Amstel: vooral dat bouwen waar eigen inwoners behoefte aan hebben 

De nieuwe coalitie wil vooral woningen bouwen waar de eigen bevolking behoefte aan heeft. Men noemt als doelgroepen jongeren, starters, lage middeninkomens en senioren. De gemeente heeft ondertussen ook een paar grote langjarige herontwikkellocaties binnen de gemeentegrenzen: De Nieuwe Kern en Amstel Business Park. Enig zicht op een tijdpad daarvan wordt in het coalitieakkoord niet geboden. Wel krijgt elk project zijn eigen wethouder.

 

Hilversum: inzetten op bouwen van sociale en middeldure huurwoninge, corporaties moeten stoppen met verkoop

In alle nieuwbouwplannen komt minimaal 33 procent sociale huur en 50 procent middenhuur. De coalitie wil 1.000 kleine sociale huurwoningen realiseren of in 'harde plannen' opnemen. Bovendien wil men dat corporaties stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen. Maar de eigen strijd in de coalitieonderhandeling ging over fusies met buurgemeenten. De lokale partij Hart van Hilversum haalde bakzeil. Hilversum gaat praten met buurgemeenten om voor 2030 tot een 'Gooistad' te komen. 

 

Van de overige MRA-gemeenten is nog geen coalitieakkoord bekend