Coalitie Ouder-Amstel: woningbouw voor jongeren, starters, mensen met middeninkomens en senioren

18.05.18
Coalitie Ouder-Amstel: woningbouw voor jongeren, starters, mensen met middeninkomens en senioren

In de gemeente Ouder-Amstel moeten vooral woningen worden gebouwd waar de inwoners behoefte aan hebben, zo hebben VVD, CDA, GroenLinks en D66 in het nieuwe coalitieakkoord met elkaar afgesproken.

Volgens de coalitie betekent dit bouwen voor de doelgroepen jongeren, starters, senioren en mensen met middeninkomens en voldoende levensloopbestendige woningen. Er is extra aandacht voor bouw net boven de sociale huurgrens. Om ook jongeren een kans te geven op een koopwoning en om vergrijzing tegen te gaan wordt de starterslening ingevoerd.
Het nieuwe gemeentebestuur wil voortvarend verder met de omvorming van De Nieuwe Kern en het Amstel Business Park tot een bruisend woon- en werkmilieu. In de Nieuwe Kern is ruimte voor hoogbouw. Voor het Amstel Business Park geldt dat de deelgebieden ieder vanuit hun eigen dynamiek worden ontwikkeld tot moderne dynamische woon/werkomgevingen. Ook zal het kantoorgebied Entrada actief worden ontwikkeld tot woonwijk.

Verder streeft Ouder-Amstel naar beperking van vakantieverhuur. Wethouder Barbara de Reijke (VVD) is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, ruimtelijk beleid, volkshuisvesting en wonen en grondbeleid. De Nieuwe Kern zit in de portefeuille van wethouder Marian van der Weele (D66). Het Amstel Business Park is ondergebracht bij wethouder Alex Boomgaars (GroenLinks).

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS