Zaanse coalitie continueert bouwambitie: 1.000 woningen per jaar

11.06.18
Zaanse coalitie continueert bouwambitie: 1.000 woningen per jaar

De nieuwe Zaanse coalitie continueert de bouwambitie van het oude college. Per jaar moeten 1.000 woningen worden gebouwd; goed voor bijna een verdubbeling van het huidige bouwtempo. Om te versnellen worden woningcorporaties en projectontwikkelaars zo goed mogelijk gefaciliteerd. Corporaties zijn bereid jaarlijks maximaal vierhonderd nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

Zestien woningbouwprojecten krijgen van de nieuwe 'regenboogcoalitie', een samenwerkingsverband van VVD, Pvda, ROSA, D66, CDA en CU, prioriteit. Vijftien daarvan waren al aangewezen door het oude college. De grootste locaties zijn Hembrugterrein (1.000), Kreekrijk (920), Houthavenkade (558) en Oostzijderpark (381 woningen). De coalitie voegt daar Hemmes, een schiereiland aan de Zaan, met een onbekend aantal woningen aan toe. Ook worden deze bestuursperiode nieuwe toekomstige bouwlocaties aangewezen. Maar woningbouw zal altijd binnenstedelijk moeten plaatsvinden. De transformatie van bedrijventerreinen en industriële panden krijgt hoge prioriteit. Zo wordt veel waarde gehecht aan een snelle ontwikkeling van de Achtersluispolder tot een gebied waar in samenhang met de ontwikkeling van Haven-Stad Amsterdam wordt gewoond en gewerkt.

Verder wil de coalitie het woonbeleid vernieuwen. De Zaanse woningvoorraad moet minder eenzijdig worden. Daarom komt er meer ruimte voor de bouw van 'Klaine Hoissies', de ontwikkeling van eco-wijken, woningdelen en de bouw van tijdelijke woningen voor jongeren. Met marktpartijen worden afspraken gemaakt over de prijsstelling van middensegment huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben de zes partijen uitvoerig gesproken met Parteon, Rochdale en ZVH. Zij hebben verklaard jaarlijks driehonderd nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Daarnaast mogen zij jaarlijks honderd goede huurwoningen liberaliseren. Hiervoor worden, afhankelijk van de precieze bouwproductie, honderd nieuwe sociale huurwoningen per jaar extra teruggebouwd. De coalitie steunt onderzoek naar de mogelijkheden voor een effectiever en rechtvaardiger systeem van woonruimteverdeling. Bekeken wordt of mensen met een sociale of economische binding met Zaanstad voorrang kunnen krijgen bij de verdeling van nieuwe sociale huurwoningen.

De coalitie heeft ook de portefeuilleverdeling bekendgemaakt. De VVD blijft verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening. Hans Krieger, eerder wethouder in de gemeente Purmerend, maakt de overstap naar Zaanstad. Wonen en bouwen wordt de verantwoordelijkheid van PvdA-wethouder Songul Mutluer.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.