Coalitie Almere kiest voor 2.000 tot 2.500 extra sociale huurwoningen

28.05.18
Coalitie Almere kiest voor 2.000 tot 2.500 extra sociale huurwoningen

Almere is en blijft dé bouwstad van Nederland. Zo heeft de nieuwe coalitie van VVD, PvdA, D66, GroenLinks en Christenunie met elkaar afgesproken. Corporaties, particulieren en andere initiatiefnemers krijgen binnen een meer organische ontwikkeling de ruimte om te bouwen op iedere schaal, voor iedere doelgroep, in iedere kwaliteits- en prijsklasse, voor zowel de koop- als huurmarkt.

In het coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere’ wordt de komende vier jaar extra geld uitgetrokken voor de bouw van tweeduizend tot 2.500 nieuwe sociale huurwoningen. Starters op de woningmarkt krijgen bijzondere aandacht. Er moeten afspraken worden gemaakt met corporaties over transformatie van kantoren naar woningen. Ook wil de nieuwe coalitie het succesvolle concept Ik bouw betaalbaar in Almere (IbbA) op een andere wijze voortzetten.

Almere is nog maar veertig jaar jong, maar toch zijn sommige delen van onze stad toe aan vernieuwing. Er wordt een fonds opgericht voor stadsvernieuwing door twintig procent van de winst op de verkochte gronden te investeren in de ‘oude’ stad. Voor de binnenring van Almere Haven bestaat onder meer behoefte aan de ombouw van winkels naar woningen en betere clustering van sociale woningbouw. Daar moeten bovendien nieuwe woningen worden gebouwd, zowel in het hogere segment als voor jongeren.

Verder wil het nieuwe college met corporaties een plan maken dat is gericht op het in de wijk blijven wonen van ouderen. Het nieuwe college krijgt zeven wethouders. Tjeerd Herrema blijft voor de PvdA wethouder. Hij krijgt onder meer gezelschap van het Amsterdamse oud- raadslid Jan Hoek (GroenLinks), Maaike Veeningen (D66), eerder wethouder in Amstelveen en de Flevolandse-gedeputeerde Jaap Lodders (VVD).

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS