Overslaan en naar de inhoud gaan

Coalitieakkoord Groenlinks, D66 en PvdA in Diemen: 2.833 nieuwe woningen

Image

In Diemen moeten de komende vier jaar 2.833 woningen worden gebouwd. Zo is de nieuwe coalitie van GroenLinks, D66 en PvdA met elkaar overeengekomen. Veertig procent van de nieuwbouwproductie tot 2022 zal bestaan uit sociale woningbouw.

De coalitie van GroenLinks, D66 en de PvdA heeft in het conceptcoalitieakkoord 'Duurzaam Samenleven' de afspraak vastgelegd dat de bouwproductie zal bestaan uit 1.085 sociale huurwoningen, zeshonderd betaalbare middenhuurwoningen en 1.148 vrije sector huur- en koopwoningen. Het feitelijke aantal sociale huurwoningen zal nog iets hoger uitvallen. Eerder al heeft de gemeente het besluit genomen dat in De Sniep nog honderd sociale huurwoningen worden gebouwd. De beoogde hoge sociale woningproductie zorgt voor een ommekeer in het gemeentelijke beleid. De afgelopen twintig jaar werden helemaal geen nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd.
Bewoners van Diemen krijgen voorrang bij het verwerven van een middenhuurwoning. Ook worden specifieke afspraken gemaakt om deze woningen in de toekomst betaalbaar te houden. De coalitie wil de woningen bouwen in de wijken Holland Park-West en Holland Park-Zuid. Locaties bij Griend, Buitenlust en de vrijkomende locatie van basisschool De Venser zijn in beeld als 'zoeklocaties' voor sociale woningbouw.

Verder wil de coalitie met corporaties afspraken maken over het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Ook moeten de komende bestuursperiode een of meer wijken van het gas worden gehaald. PvdA-wethouder Lex Scholten is - net als de afgelopen periode- verantwoordelijk voor de portefeuille wonen. De overige wethouderszetels worden bekleed door Jeroen Klaasse (D66) en het Amsterdamse GroenLinks-raadslid Jorrit Nuijens.