Overslaan en naar de inhoud gaan

Coalitie Haarlem wil tot 2025 10.000 nieuwe woningen toevoegen

Image
De nieuwe coalitie in Haarlem wil versneld aan de slag met de bouwopgave. GroenLinks, PvdA, D66 en CDA kiezen voor de bouw van tienduizend woningen tot 2025. Voor nieuwe projecten geldt een verdeling van veertig procent sociale huur, veertig procent middeldure huur of koop en twintig procent overige woningen.
 
De vier partijen hebben als ideaal ‘een  ongedeelde stad, waar arm en rijk, lager en hoger opgeleiden en jong en oud samenwonen in de wijk’. Er zijn veel woningen nodig. Dat betekent volgens de coalitie verdere verdichting van de stad, maar zonder aantasting van de leefbaarheid. Ook woningbouw in het groen is niet toegestaan. 
In de Woonvisie van het oude college zijn al afspraken gemaakt voor het toevoegen van 7.500 woningen in acht zogeheten ontwikkelzones. De nieuwe coalitie gaat kijken op welke plekken nog 2.500 woningen extra kunnen worden gebouwd. Het woningaanbod in Haarlem moet, zo schrijven de partijen in het zogeheten onderhandelaarsakkoord, de hele breedte van inkomensgroepen kunnen bedienen. Onderzocht wordt hoe middeninkomens meer kans kunnen krijgen op een passende woning. Er komt een speciaal fonds om (sociale) woningbouw te versnellen. 
In de prestatieafspraken met woningcorporaties wordt behoud van sociale woningbouw vastgelegd. Ook komen er afspraken over verduurzaming en goed onderhoud van de bestaande woningen. De gemeente spreekt de corporaties hierop aan als de afspraken niet worden nagekomen. Met de gemeenten in de IJmond wordt gewerkt aan één inschrijf- en registratiesysteem voor de woningmarkt. De coalitie wil dit echter niet verder verbreden naar Amsterdam. 
Verder wil het nieuwe gemeentebestuur het illegaal gebruik van woningen voor kamer- en vakantieverhuur bestrijden. De functie van een onafhankelijke stadsbouwmeester blijft behouden, met als extra aandachtspunt de verduurzaming van Haarlem.
update 31-05-2018
De nieuwe wethouder Wonen is Marie Therese Meijs (GroenLinks). De PvdA-er Floor Roduner krijgt de portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling en Grondbeleid.