Overslaan en naar de inhoud gaan

Ouder-Amstel

 • De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft het stedenbouwkundig raamwerk voor de ontwikkeling van De Nieuwe Kern vastgesteld. In dit gebied komen 6.200 woningen met bijhorende voorzieningen rond een groot stadspark. Het bouwprogramma bestaat voornamelijk uit appartementen in een verdeling van 30% sociale huurwoningen, 40% middensegment (middel dure huur en betaalbare koop) en 30% koopwoningen in de vrije sector. De woningen zijn bestemd voor verschillende doelgroepen. Oplevering van de eerste… meer
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie de Alliantie heeft in samenwerking met HVO-Querido een nieuw passantenverblijf gebouwd in Amsterdam-Duivendrecht. De woningen zijn bedoeld voor mensen uit Amsterdam, Ouder-Amstel en de andere gemeenten in Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, en Uithoorn) die door omstandigheden, zoals een echtscheiding of een bankroet tijdelijk dakloos zijn geworden.
  Nieuwsartikel

 • Gemeente Ouder-Amstel heeft met woningcorporatie Ymere en gemeente Amsterdam overeenstemming bereikt om in het gebied De Nieuwe Kern ongeveer 340 tijdelijke sociale huurwoningen te realiseren voor jongeren, starters en statushouders. De woonunits komen op de huidige parkeerlocatie voor bussen nabij de Johan Cruijff Arena. De Nieuwe Kern wordt op termijn een nieuwe stedelijke woonwijk met ongeveer 4.500 woningen.  
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Eigen Haard heeft een kavel aangekocht voor de bouw van 230 sociale en middenhuur-woningen in het zogeheten Amstel Design District. De verkoop van de grond door Projectontwikkeling & Grondbedrijf Zuidpark vormt een belangrijke stap in de herontwikkeling van bedrijventerrein Amstel Business Park Zuid in Duivendrecht naar een nieuw gemengd woon- en werkgebied.
  Nieuwsartikel

 • De onherroepelijke vaststelling van het bestemmingsplan voor Wenckebachweg 144-148 maakt de eerste permanente woningbouw mogelijk in 'Werkstad OverAmstel'.
  Nieuwsartikel

 • Sinds medio januari heeft de gemeente Ouder-Amstel een nieuwe wethouder voor ruimtelijke ordening, bouwen en wonen: Victor Frequin. Hij is VVD-partijgenoot Barbara de Reijke opgevolgd die burgemeester is geworden in Blaricum. Frequin was sinds 2010 gemeenteraadslid in Amstelveen. Frequin krijgt geen rustige portefeuille. Het bescheiden Ouder-Amstel gaat namelijk de komende jaren verdubbelen qua inwoneraantal door de geplande woningbouw in onder andere De Nieuwe Kern en Werkstad OverAmstel,… meer
  Nieuwsartikel

 • De herontwikkeling van het bedrijvengebied OverAmstel pal zuidelijk van de metrolijn krijgt nu ook gestalte. De ontwikkelcombinatie Grondbedrijf Zuidpark (PGZ) gaat een plan uitwerken voor de realisatie van 390 woningen en maatschappelijke en commerciële voorzieningen aan de Van Marwijk Kooystraat in Amsterdam-Duivendrecht. Dat ligt tussen de metrolijn en de A10. De locatie ligt in Ouder-Amstel, maar Amsterdam is de grondeigenaar.
  Nieuwsartikel

 • Gebrek aan locaties remt overal in de Metropoolregio Amsterdam de bouw van flexwoningen, maar de Oekraïnecrisis creëert enig momentum. Ymere gaat aan de slag in Ouder-Amstel en Amsterdam-Noord met woningen van permanente kwaliteit. Bestuursvoorzitter Erik Gerritsen van Ymere hoopt dat elders niet wordt teruggevallen op goedkoop gebouwde ‘vluchtelingendorpen’.
  Achtergrondartikel

 • In Woonzorgcentrum Riekerhof (foto) worden binnenkort waarschijnlijk enkele honderden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Tot dusver vindt de noodopvang voor Oekraïners in Amsterdam vooral plaats in hotels en hostels. Maar de gemeente onderzoekt nu geschiktere locaties voor een langere termijnverblijf, voor een periode van één tot drie jaar. Men heeft daarvoor vijf locaties op het oog, met als meest concrete Riekerhof in Nieuw-West. Op de meeste andere locaties moet de tijdelijke huisvesting… meer
  Nieuwsartikel

 • Terwijl woningcorporaties tot 2010 nog de dominante projectontwikkelaars in de hoofdstad waren, moeten ze nu met de pet rond voor bouwlocaties. Dat remt de groei van de reguliere sociale woningbouw. Is daar een oplossing voor? Zeker: gemeenten kunnen ontwikkelaars dwingen tot samenwerking met corporaties. Amsterdam doet dat inmiddels ook.
  Achtergrondartikel

 • In de Metropoolregio Amsterdam kunnen versneld ruim 7.500 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft hiervoor in het kader van de derde tranche van de Woningbouwimpuls een financiële bijdrage van zo’n 34 miljoen euro.    In totaal is 253 miljoen euro beschikbaar om in 33 gemeenten door heel Nederland 44.277 nieuwe woningen te bouwen. Hiervan valt 64 procent in de categorie ‘betaalbaar’. Ook bij de derde tranche van de Woningbouwimpuls was er… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Ouder-Amstel ziet toch kans voor tijdelijke woningbouw in De Nieuwe Kern, het ontwikkelgebied tussen de zuidelijke Amsterdamse tuinparken, de A2 en de Johan Cruyff Arena. Eerder sneuvelde een plan voor duizend units. Er ligt nu een voorstel bij de gemeenteraad voor de bouw van 540 flexwoningen voor studenten, jongeren en starters. Ouder-Amstel maakt de realisatie wel afhankelijk van het verkrijgen van een bijdrage uit het Woningbouwimpuls-fonds.
  Nieuwsartikel

 • Over drie jaar kan een begin worden gemaakt met de daadwerkelijke bouw van De Nieuwe Kern, een nieuwe woonwijk tussen station Duivendrecht en autosnelweg A2. Zo verwacht de gemeente Ouder-Amstel. Afgelopen week heeft het college ingestemd met de ontwerp-structuurvisie en de milieueffectrapportage voor de nieuwbouw.
  Nieuwsartikel

 • COD ontwikkelt een voormalig kantoorgebouw op Amstel Business Park Zuid tot een gemengd complex met meer dan vierhonderd sociale huurwoningen, huurwoningen in het middensegment en koopwoningen. Daarover is een overeenkomst afgesloten met de gemeente Ouder-Amstel.
  Nieuwsartikel

 • Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.
  Achtergrondartikel

 • Tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park verrijst de komende jaren een nieuwe stadswijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als Nieuwe Kern komen 4.500 tot 6.000 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 vierkante meter bedrijfsruimte en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax. De concept-structuurvisie ligt tot mei ter inspraak.
  Achtergrondartikel

 • Tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park verrijst de komende jaren een nieuwe stadswijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als Nieuwe Kern komen 4.500 tot 6.000 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 m² voor bedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax. Woensdag 29 januari presenteerde de gemeente Ouder-Amstel, wat daar ligt De Nieuwe Kern, de concept-structuurvisie. Stedenbouwkundig bureau West8 heeft… meer
  Video

 • Tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park verrijst de komende jaren een nieuwe stadswijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als De Nieuwe Kern komen 4.500 tot 6.000 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 vierkante meter bedrijfsruimte en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax. Woensdag 29 januari presenteerde Ouder-Amstel de concept-structuurvisie.
  Nieuwsartikel

 • In de gemeente Ouder-Amstel moeten vooral woningen worden gebouwd waar de inwoners behoefte aan hebben, zo hebben VVD, CDA, GroenLinks en D66 in het nieuwe coalitieakkoord met elkaar afgesproken.
  Nieuwsartikel

 • Er komen geen woningen op de plek van Tuinpark Amstelglorie in Amsterdam Oost. Wethouder Eric van der Burg bevestigt in een brief aan de gemeenteraad dat de locatie is verwijderd uit de 'strategische reserve voor nieuwe woningbouwlocaties'. In Koers 2025, de ontwikkelstrategie uit begin 2016, werd het tuinpark als mogelijke bouwlocatie genoemd.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam heeft de ambitie extra woningen te bouwen in De Nieuwe Kern in de gemeente Ouder-Amstel. Dat kan er toe leiden dat in de toekomst de volkstuinparken Dijkzicht en Ons Lustoord/De Federatie geheel of gedeeltelijk plaats moeten maken voor woningbouw. Daarover zal de gemeente op een later moment een apart besluit nemen.   De afgelopen maanden hebben de gemeente Ouder-Amstel en de betrokken grondeigenaren (Amsterdam, NS, Borchland en AFC Ajax) onderhandeld over een… meer
  Nieuwsartikel

 • Update 19-12-2014 De gemeente Ouder-Amstel wil het gebied gaan ontwikkelen dat ligt ten noordwesten van de Amsterdam Arena en tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Daarvoor moeten onder andere volkstuinen, Amstelborgh/Borchland, het golfterrein Old Course en sportpark De Toekomst wijken. De nieuwe wijk gaat De Nieuwe Kern heten. VolkerWessels Vastgoed heeft een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk, die maximaal 4500 woningen groot wordt.
  Nieuwsartikel