Overslaan en naar de inhoud gaan

3e Woningbouwimpuls goed voor duizenden woningen in Metropoolregio

Image
In de Metropoolregio Amsterdam kunnen versneld ruim 7.500 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft hiervoor in het kader van de derde tranche van de Woningbouwimpuls een financiële bijdrage van zo’n 34 miljoen euro. 
 
In totaal is 253 miljoen euro beschikbaar om in 33 gemeenten door heel Nederland 44.277 nieuwe woningen te bouwen. Hiervan valt 64 procent in de categorie ‘betaalbaar’. Ook bij de derde tranche van de Woningbouwimpuls was er vanuit gemeenten veel interesse in een Rijksbijdrage. In totaal werden er 65 aanvragen ingediend. Op advies van een onafhankelijke Toetsingscommissie krijgen 36 projecten een financiële bijdrage. De gehonoreerde projecten kennen een gezamenlijk publiek tekort van 463 miljoen euro.
 
In de Metropoolregio Amsterdam komt een bijdrage beschikbaar voor acht projecten:
  • Amsterdam: 3.914 woningen in Roëlbuurten, Reigersbos en Holendrecht
  • Haarlem: 1.009 woningen Oostpoort
  • Waterland: 696 woningen Galgeriet 
  • Purmerend: 632 woningen Wheermolen Oost 
  • Ouder-Amstel: 540 flexwoningen De Nieuwe Kern 
  • Lelystad: 525 woningen Stationsgebied
  • Beverwijk: 214 woningen in de Kuenenpleinbuurt.
Zeven aanvragen zijn afgewezen. Dat betreft het Hamerkwartier in Amsterdam, Hembrugterrein en Achtersluispolder in Zaandam, het Waterlandkwartier in Purmerend, woningbouw in Lisserbroek, gemeente Haarlemmermeer en twee projecten in het Gooi: Tergooi en Crailo. 
 
Rijk draagt telkens via Woningbouwimpuls de helft bij aan het publieke tekort op een project; de andere helft moet de gemeente ophoesten, al dan niet gesteund door provinciale bijdragen. Het gaat om bouwprojecten in de buurt van stations, bedrijventerreinen of stadscentra, die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort kennen. Het geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van de infrastructuur. “Het is heel goed nieuws dat we, op locaties waar de woningnood het grootst is, snel betaalbare woningen kunnen bouwen. Dit is met name van belang voor starters en mensen met lagere inkomens. Omdat er ook de komende jaren nog een groot tekort is aan betaalbare woningen, heeft het demissionaire kabinet besloten om de woningbouwimpuls voort te zetten. In 2022 kunnen gemeenten zich inschrijven voor een vierde tranche. Ik verwacht ook dan weer veel aanmeldingen”, aldus demissionair-minister Ollongren.
 
Samen met de eerste en de tweede tranche kunnen in de MRA dankzij de Woningbouwimpuls bijna 32.500 nieuwbouwwoningen versneld worden gebouwd. Voor Amsterdam geldt dat die drie rondes zijn samen goed voor de versnelde bouw van bijna 12.000 woningen.