Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam zoekt geschiktere opvanglocaties voor Oekraïners

Image

In Woonzorgcentrum Riekerhof (foto) worden binnenkort waarschijnlijk enkele honderden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Tot dusver vindt de noodopvang voor Oekraïners in Amsterdam vooral plaats in hotels en hostels. Maar de gemeente onderzoekt nu geschiktere locaties voor een langere termijnverblijf, voor een periode van één tot drie jaar. Men heeft daarvoor vijf locaties op het oog, met als meest concrete Riekerhof in Nieuw-West. Op de meeste andere locaties moet de tijdelijke huisvesting nog worden gebouwd.

Naast de opvangplekken voor Oekraïners werkt Amsterdam sowieso aan extra opvangplekken voor vluchtelingen uit andere regio’s om de druk op locaties van het COA te ontlasten. Daartoe was eind vorig jaar al het A&O Hostel met 600 plekken al als nieuwe tijdelijke locatie voor asielzoekers toegevoegd.

Dat was nog voor de oorlog. Er zijn de afgelopen weken in Amsterdam bijna 9.000 vluchtelingen aangekomen uit Oekraïne. Een groot deel daarvan is via het Humanitarian Servicepunt (HSP) op Amsterdam Centraal door de gemeente geholpen aan een opvangplek in het land. In Amsterdam kunnen 1.660 vluchtelingen terecht in hostels en hotels, maar deze locaties zijn volgens wethouder Rutger Groot Wassink (wethouder Sociale Zaken en Vluchtelingen) niet geschikt voor een langdurig verblijf. En daar wordt nu wel rekening mee gehouden.

De meest veelbelovende locatie is Riekerhof, een complex van Cordaan. Daar zouden in juni al 250 tot 300 vluchtelingen kunnen worden gehuisvest. Een viertal andere locaties voldoet ook aan een aantal basisvoorwaarden. Dat zijn gemeentelijk vastgoed aan de Plantage Muidergracht (Centrum) en locaties voor tijdelijke huisvesting aan de Zuidas (Kavel Parnas), op het parkeerterrein van Sportpark Melkweg (Noord) en in de gemeente Ouder-Amstel. Op elk van deze locaties zou op relatief korte termijn minimaal 100 opvangplekken tegen redelijke kosten kunnen worden gerealiseerd. Op de langere termijn zijn deze locaties mogelijk ook geschikt voor de huisvesting van vluchtelingen uit andere landen en kwetsbare groepen. De resultaten van het onderzoek worden volgende maand besproken in het college.