Geen woningbouw op volkstuincomplex Amstelglorie

22.03.18
Geen woningbouw op volkstuincomplex Amstelglorie
Er komen geen woningen op de plek van Tuinpark Amstelglorie in Amsterdam Oost. Wethouder Eric van der Burg bevestigt in een brief aan de gemeenteraad dat de locatie is verwijderd uit de 'strategische reserve voor nieuwe woningbouwlocaties'. In Koers 2025, de ontwikkelstrategie uit begin 2016, werd het tuinpark als mogelijke bouwlocatie genoemd. In plaats daarvan moet het volkstuincomplex een belangrijker rol gaan spelen in de groenzone - de Amstelscheg - ten zuiden van de stad.
 
Het volkstuincomplex aan de Jan Vroegopsingel zit ingeklemd tussen de Amstel, A10 en de A2/Utrechtsebrug. Het is zo'n 22 hectare groot en er staan ongeveer 440 tuinhuisjes. Er zou plaats zijn voor duizenden woningen.
Het gebied ten oosten van de A2 tot de Duivendrechtsevaart -  de Joan Muyskenwegzone - blijft wel onderdeel van de strategische reserve. De gemeente ziet daar ruimte voor 1.500 woningen. In dat plan wordt de Joan Muyskenweg tussen de Utrechtsebrug en de Van der Madeweg een stadsstraat. Onlangs ondertekenden Amsterdam, Ouder-Amstel, Rijkswaterstaat en de Vervoerregio Amsterdam een intentieverklaring over de ontwikkelrichting van het gebied.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS