Overslaan en naar de inhoud gaan

Huurders/bewonerszaken en -ondersteuning

 • In 2023 is de Huurcommissie met veel meer zaken rond de verrekening van servicekosten geconfronteerd, zo blijkt uit het Jaarverslag. De instroom hiervan nam toe van bijna 2.400 zaken in 2022 naar ruim 3.800 vorig jaar. Bij de behandeling van servicekostenzaken signaleert de Huurcommissie verschillende ontwikkelingen. Om te beginnen neemt de administratieve complexiteit van servicekosten toe. Voor een correcte afrekening en controle daarop is inzicht nodig in de werkelijke kosten en veelal… meer
  Nieuwsartikel

 • Hoge huurprijzen in de vrije sector leiden tot geldproblemen, uitgestelde levenskeuzes en veel stress, zo blijkt uit een rapportage van de Woonbond. De afgelopen twee maanden hebben meer dan 350 huurders hun verhaal gedaan bij het Meldpunt Woekerhuren. Volgens de Woonbond maken deze meldingen stuk voor stuk duidelijk dat excessief hoge huurprijzen aan banden moeten worden gelegd.
  Nieuwsartikel

 • Huurders bij woningcorporaties ontkomen er nauwelijks meer aan: het contact met de corporatie vindt steeds vaker digitaal plaats. Door het gebruik van een online portaal waar huurders inloggen, regelen zij met een druk op de knop hun huurderszaken zelf, zonder dat daarbij telefonisch of e-mailcontact nodig is. Voor woningcorporaties en veel huurders is dat efficiënt, maar lang niet alle huurders kunnen deze digitale ontwikkeling bijbenen. Bovendien kunnen hulporganisaties buitenspel worden… meer
  Achtergrondartikel

 • Verhuurder Change= moet een groep van 95 huurders van de vestiging in Zuidoost terugbetalen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof. Het Hof verklaarde de verhuurder niet ontvankelijk in een beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter. Die uitspraak betreft een slepende kwestie rond de servicekosten. Begin maart stelde de kantonrechter de afrekening van de servicekosten over 2019 vast op 42 euro in plaats van het betaalde voorschot van 162 euro.
  Nieuwsartikel

 • Op werkbezoek bij Stichting !WOON liet demissionair minister Hugo de Jonge, en in zijn gevolg een aantal ambtenaren, zich bijpraten over de werkzaamheden van !WOON en de situatie op de woningmarkt in de regio Amsterdam. De revue passeerden wooncoöperaties, het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, de situatie bij Change= en de implementatie van de Wet Goed Verhuurderschap. 
  Nieuwsartikel

 • Jongvolwassenen die wees worden hoeven de ouderlijke sociale huurwoning niet uit. Dat regelt een initiatiefwet die op 5 oktober veel steun kreeg in de Tweede Kamer. De Woonbond en Aedes vinden dat een eventuele wet ook voor particuliere huurders zou moeten gelden. Die rechtsongelijkheid voor huurders is volgens hen onnodig.
  Nieuwsartikel

 • Het aantal mensen met een baan maar zonder woning groeit. Vaak is een scheiding of een andere ingrijpende gebeurtenis de oorzaak, soms gewoon pech. Het project Onder de Pannen biedt voor de doelgroep uitkomst, ook al is de vraag groter dan het aanbod.
  Achtergrondartikel

 • Na drie maanden intensief samenwerken hebben de deelnemers van de G1000wonen Zaanstreek-Waterland op zaterdag 1 juli het Burgerakkoord aangeboden aan de 29 partners. Aan hen de schone maar knap ingewikkelde taak om invulling te geven aan de ruim 30 voorstellen.
  Achtergrondartikel

 • Een grote groep mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening komt niet in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van 1.300 euro die gemeenten hebben verstrekt. Dit meldt de Woonbond op basis van een rapport van het Meldpunt EnergieAlarm van de Woonbond. 60 procent van de melders kwam vanwege het inkomen net niet in aanmerking voor de eenmalige toeslag. Onder hen ook veel samenwonenden, voor wie de inkomensgrens hoger ligt dan voor alleenstaanden. De inkomensgrens lag in 2022 op… meer
  Nieuwsartikel

 • In 2022 zijn ruim 20.000 meldingen gedaan bij buurtbemiddelingsorganisaties, zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Bij maar liefst een kwart van de meldingen waren mensen met complexe problemen betrokken, een stijging van ruim 10 procent. "Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychosociale of taalproblemen en vaak een combinatie daarvan”, aldus adviseur Frannie Herder van het CCV.  Deze tendens doet zich ook in… meer
  Nieuwsartikel

 • Stichting Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA) gaat door als een vereniging. Dat biedt ook elke individuele huurder en woningzoekende de mogelijkheid lid te worden. “We zijn voortgekomen uit de Stichting HNA, met dat verschil dat we nu een echte ledenorganisatie zijn waar huurdersorganisaties, individuele huurders en huurwoningzoekenden welkom zijn als lid. (...) Een gezamenlijk optreden van alle betrokkenen maakt dat we sterker staan, sneller kunnen acteren en meer invloed uit kunnen oefenen,"… meer
  Nieuwsartikel

 • De inleidende beschietingen voor de nieuwe prestatieafspraken zijn in Amsterdam in volle gang. Wethouder Pels presenteerde haar visie in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV); de woningcorporaties reageerden met hun 'bod' Samen werken aan de stad. Maar hoe staat de 'derde partij' - de huurder - in de wedstrijd? In gesprek met voorzitter Peter Weppner en beleidsadviseur Wisso Wissing van de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels (FAH).
  Achtergrondartikel

 • Aedes, de koepel van woningcorporaties, en De Woonbond, de belangenorganisatie voor huurders, voeren gezamenlijk actie tegen een aangekondigde 'pijnlijke bezuiniging' op de huurtoeslag. Met de opbrengst daarvan wil het kabinet vanaf 2025 de uitvoeringskosten van twee nieuwe wetten financieren, waaronder nota bene de Wet Betaalbare Huur. De maatregel is opgenomen in de voorjaarsnota. Aedes en de Woonbond hopen met hun gezamenlijke opstelling de Tweede Kamer te bewegen de invoering te blokkeren.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse woningcorporaties willen in de periode 2024-2027 zo'n 15.000 slecht geïsoleerde huizen (EFG-labels) aanpakken en bijna 11.000 zelfstandige sociale huurwoningen bouwen. Netto is de sociale huurvoorraad dan met 3.241 woningen toegenomen aangezien de corporaties in diezelfde periode ook 3.455 woningen willen verkopen, 3.079 slopen en 1.193 liberaliseren. Dat staat in het bod ('samenwerkingsvoorstel') dat de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) aan gemeente en… meer
  Nieuwsartikel

 • De Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) en de woningbouwcorporatie zijn het voor het eerst niet eens geworden over de jaarlijkse huurverhoging. Ymere weigert tegen de zin van de huurdersorganisatie alle huurders, ook de bewoners in de vrije sector, financieel tegemoet te komen.
  Nieuwsartikel

 • Lang niet iedereen kan overweg met WoningNet. Vrijwilligers als Henk Bharos en Nisha Ramzan zetten zich met hart en ziel in voor deze woningzoekenden. Al vier jaar lang houdt het echtpaar twee keer per week spreekuur voor stichting !WOON in Amsterdam-Noord. Het nieuwe systeem voor woonruimteverdeling leidt tot nieuwe vragen. En zelf hebben ze het ook nog niet helemaal onder de knie.
  Achtergrondartikel

 • Change= mag het gelijknamige wooncomplex voor jonge werkende mensen van vastgoedinvesteerder CBRE Investment Management in Nieuw-West blijven beheren. “De beheerder verdient een redelijke termijn om verbeteringen door te voeren”, zo heeft de rechter in kort geding uitgemaakt.
  Nieuwsartikel

 • Dinsdag 7 maart 2023 heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen. Het wetsvoorstel geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden. De wet voorziet in een basisnorm voor goed verhuurderschap en geeft gemeenten de mogelijkheid een verhuurvergunning te verplichten. Zo kunnen gemeenten extra eisen stellen aan de verhuurder als het gaat om het onderhoud van de woning en de maximale huurprijs van gereguleerde… meer
  Nieuwsartikel

 • De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) keert zich in een persbericht tegen wijziging van de huidige strenge regels voor woningdelen. Ook is men tegen elk ander voorstel dat de rechten van huurders vermindert. Zo wil wethouder Zita Pels met tijdelijke contracten meer doorstroming bewerkstelligen bij zeer schaarse woningen zoals grote gezinswoningen en rolstoelwoningen.
  Nieuwsartikel

 • De stichting Huurders Ymere Amsterdam (HYA) wil dat de Amsterdamse woningcorporaties helemaal stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen. Tegelijkertijd wordt het vergroten van het aantal huurwoningen tot hoogste prioriteit verklaard.
  Nieuwsartikel

 • De Raad van State kraakt de versobering van de huurtoeslag door over te stappen naar een normhuur. Minister de Jonge krijgt het advies de huurtoeslag te herzien met passende aandacht voor de gevolgen voor de burger. 
  Nieuwsartikel

 • De koepelorganisatie  Amsterdamse Huurders van Woonzorg (AHW) heeft zich aangesloten bij de Amsterdamse Federatie van Huurderskoepels. De AHW vertegenwoordigt de huurders van de woningen van ouderencorporatie Woonzorg Nederland.
  Nieuwsartikel

 • De Woonbond heeft gemengde gevoelens bij huurprijsplannen van het kabinet. De bond had de grens voor een maximale huurprijs liever hoger gezien. Ook kent De Jonge volgens hen te makkelijk extra punten toe, waardoor er tienduizenden sociale huurwoningen uit de particuliere huursector zullen verdwijnen. "Minister Hugo de Jonge zet met huurprijsregulering drie stappen vooruit, maar ook weer twee terug", zo vat de Woonbond de huurprijs-reguleringsplannen samen. 
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse corporaties verkopen dit jaar en in 2023 minder sociale huurwoningen. Daarmee proberen zij zoveel mogelijk de eerder met gemeente en huurders afgesproken groei van de woningvoorraad te realiseren, dat meldt wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) in antwoord op vragen van BIJ1-raadslid Nilab Ahmadi.  
  Nieuwsartikel

 • Twaalf nieuwe energiecoaches gaan in Lelystad aan de slag om inwoners te helpen bewuster om te gaan met hun energieverbruik. De energiecoaches zijn bedoeld voor inwoners met energiearmoede. Dat betekent dat ze zo’n hoge energierekening hebben, dat ze moeite hebben om rond te komen.   “De inzet van energiecoaches is één van de  middelen die we als gemeente inzetten om inwoners die moeite hebben met het betalen van hun energierekening, te helpen het hoofd financieel boven water te… meer
  Nieuwsartikel