Overslaan en naar de inhoud gaan

Huurders Netwerk Amsterdam wordt vereniging waar iedereen lid van kan worden

Image

Stichting Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA) gaat door als een vereniging. Dat biedt ook elke individuele huurder en woningzoekende de mogelijkheid lid te worden. “We zijn voortgekomen uit de Stichting HNA, met dat verschil dat we nu een echte ledenorganisatie zijn waar huurdersorganisaties, individuele huurders en huurwoningzoekenden welkom zijn als lid. (...) Een gezamenlijk optreden van alle betrokkenen maakt dat we sterker staan, sneller kunnen acteren en meer invloed uit kunnen oefenen," aldus voorzitter Edith de Jong. De vorming van een vereniging was ook een wens van de subsidiegever, de gemeente Amsterdam.

HNA stelt zich ten doel het behartigen van de (im)materiële belangen van alle huurders en huurwoningzoekenden in Amsterdam. De stichting HNA draagt haar taken en activiteiten de komende maanden over aan de Vereniging HNA zodat deze op 1 januari 2024 volledig in de plaats kan treden van de Stichting. De HNA krijgt subsidie van de gemeente Amsterdam. In 2021 bedroeg die volgens de jaarrekening bijna 325 duizend euro.

HNA is opgericht in 2019. Eind 2017 besloot de gemeente de subsidieverlening aan de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) te staken. Na dit besluit kreeg Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) en !WOON de opdracht een voorstel te ontwikkelen voor het vormgeven van een nieuwe professionele organisatie. Daaruit is het Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA) voortgekomen. Ondertussen organiseerden de huurderskoepels van de woningcorporaties zich in de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH). Deze koepels zijn de wettelijke vertegenwoordigers van de corporatiehuurders bij de gesprekken over de prestatieafspraken; zij worden ook financieel ondersteund door de woningcorporaties. 


Op de foto: het HNA-bestuur, met vlnr Edith de Jong (voorzitter HNA), Jaap Draaisma (Onderzoeker grootstedelijke vraagstukken HvA), Egon Hogenboom (OWA50plus) en Jan van den Berg (Federatie Huurders Commerciële Sector).