Overslaan en naar de inhoud gaan

Aedes en Woonbond ageren tegen dreigende bezuiniging op huurtoeslag

Image

Aedes, de koepel van woningcorporaties, en De Woonbond, de belangenorganisatie voor huurders, voeren gezamenlijk actie tegen een aangekondigde 'pijnlijke bezuiniging' op de huurtoeslag. Met de opbrengst daarvan wil het kabinet vanaf 2025 de uitvoeringskosten van twee nieuwe wetten financieren, waaronder nota bene de Wet Betaalbare Huur. De maatregel is opgenomen in de voorjaarsnota. Aedes en de Woonbond hopen met hun gezamenlijke opstelling de Tweede Kamer te bewegen de invoering te blokkeren. Voorzitter Martin van Rijn van Aede noemt het "pijnlijk en ironisch" om geld voor onder meer de Wet Betaalbare Huur weg te halen bij de mensen met de laagste inkomens.

Vooralsnog is er goed nieuws voor tal van corporatiehuurders met een laag inkomen. Per 1 juli wordt de groep huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum gemaximeerd op 575 euro. De rekening daarvoor betalen de corporaties middels gederfde huurinkomsten. Een lagere huur betekent ook lagere uitgaven aan huurtoeslag, zo'n 300 miljoen euro. In de Nationale Prestatieafspraken hebben Aedes, De Woonbond en het kabinet afgesproken dat dit bedrag terugvloeit naar de huurtoeslag door een verlaging van de eigen bijdrage met 17 euro. Een voordeeltje dus voor alle huurtoeslagontvangers. Zo dragen zowel overheid als  corporaties bij aan het verbeteren van de inkomenspositie van lage inkomens.

Maar inmiddels waait er een andere wind in Den Haag, zo blijkt uit de Voorjaarsnota. Minister Kaag van Financiën kondigt daarin tal van 'koerswijzigingen' aan, waaronder het in stappen terugdraaien van die verhoging van de huurtoeslag met 17 euro. Met als motivatie om daarmee de uitvoeringskosten van de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting en de Wet Betaalbare Huur te bekostigen.

"Dat het kabinet onze afgesproken eerlijke maatregel gedeeltelijk en mogelijk geheel wil terugdraaien, vinden we om meer redenen onacceptabel", reageert Zeno Winkels, directeur van de Woonbond. "De netto huur gaat immers weer omhoog. Voor de laagste inkomens, die nu al nauwelijks kunnen rondkomen, is óók een paar euro veel geld. Als je dit jaarlijks stapsgewijs doet, stuur je eigenlijk een steeds groter deel van je eigen bevolking naar de voedselbanken.’

Deze maatregel staat vanaf 2025 ingepland. Het kabinet is overigens sowieso al van plan de eigen bijdrage met 4 euro te verhogen vanaf 1 januari 2024. Ook dat is volgens Aedes en Woonbond tegen de gemaakte afspraken.