Overslaan en naar de inhoud gaan

Bod van Amsterdamse corporaties koppelt ambitieuze doelen aan doorgaande woningverkoop

Image

De Amsterdamse woningcorporaties willen in de periode 2024-2027 zo'n 15.000 slecht geïsoleerde huizen (EFG-labels) aanpakken en bijna 11.000 zelfstandige sociale huurwoningen bouwen. Netto is de sociale huurvoorraad dan met 3.241 woningen toegenomen aangezien de corporaties in diezelfde periode ook 3.455 woningen willen verkopen, 3.079 slopen en 1.193 liberaliseren. Dat staat in het bod ('samenwerkingsvoorstel') dat de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) aan gemeente en huurderskoepels (FAH) hebben gedaan. De onderhandelingen daarover kunnen nu ongeveer starten, hoewel de nieuwe gemeentelijke woonvisie nog moet worden vastgesteld. Volgens planning maken de drie partijen uiterlijk eind dit jaar nieuwe prestatieafspraken voor de komende vier jaar.

De onderhandelingen voor de vierjarige prestatieafspraken - in Amsterdam herdoopt tot  'samenwerkingsafspraken' - zijn een terugkerend en vaak langdurig ritueel. Het meest controversiële punt in het huidige bod van de woningcorporaties is ongetwijfeld de voortzetting van de verkoop van sociale huurwoningen. Het verzet daarentegen is de afgelopen jaren verder toegenomen. De verenigde huurderskoepels (FAH) zijn daar mordicus tegen en ook wethouder Zita Pels wil verkoop alleen bij uitzondering en pas na toestemming nog toestaan. Volgens de corporaties zijn de inkomsten uit verkoop noodzakelijk om de ambitieuze plannen rond verduurzaming en nieuwbouw te kunnen financieren.

Bij veel andere voorstellen, op het gebied van betaalbaarheid, doorstroming, middenhuur, leefbare buurten en huisvesting van kwetsbare groepen, is er wel een grote mate van overeenstemming tussen de visie van de corporaties en die van de gemeente, zoals verwoord in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting. Ook wethouder Pels wil alles uit de kast halen om doorstroming te bevorderen, meer ruimte bieden aan woningdelen en voor bepaalde schaarse woningen, zoals rolstoelwoningen en hele grote gezinswoningen, tijdelijke contracten introduceren onder garantie van woonzekerheid. Stevige discussies zijn te verwachten rond de continuering van het tijdelijke jongerencontract en het voorstel om corporaties vergunningsvrij woningdelen toe te staan. De Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels is fel tegen tijdelijke contracten en ook tegenstander van versoepeling van de huidige woningdeelregels.

Opvallend is dat de AFWC al heeft voorgesorteerd op een dringende wens van de wethouder om op twee onderwerpen - verkoop en verduurzaming - afspraken per corporatie te maken. In het voorstel is per corporatie de voorgenomen nieuwbouw, verkoop, sloop, liberalisatie en ook aanpak van EFG-labels opgenomen. Ook de inspanningen in de middeldure huursector zijn per corporatie gespecificeerd.