HUURBELEID

 • 10.02.16

  Vanaf 2017 wordt de jaarlijkse huurverhoging gereguleerd via een huursombenadering. Een uitzondering wordt gemaakt voor huurders met een inkomen boven de 39.000 euro. Er komt meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten. Dat zijn de belangrijkste punten uit de Wet Doorstroming Huurmarkt die de Tweede Kamer op 9 februari aannam.

 • 16.02.16

  De talkshow over woonkwesties in de regio Amsterdam. Met Eric van der Burg over de Ambitieuze bouwplannen van Amsterdam. En: meer tijdelijke huur: vloek of zegen?

 • 04.02.16

  Statushouders behouden hun voorrang op een sociale huurwoning in Amsterdam. Minister Blok van Wonen kondigde eerder aan om de urgentie voor erkende vluchtelingen af te schaffen. Gemeenten mogen voortaan zelf laten kiezen of vluchtelingen met een verblijfsstatus voorrang krijgen op een woning. SP-wethouder Laurens Ivens (Wonen) zegde na vragen van GroenLinks toe, dat in Amsterdam vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang houden bij het vinden van huisvesting.

 • 15.02.16
  update  15 februari

  De Belastingdienst mag inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen niet verstrekken aan verhuurders. Zo heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State begin februari uitgemaakt. Dat mag alleen als de verplichting tot informatieverstrekking expliciet in de wet is opgenomen. Daarvan is in de huidige wet geen sprake.

 • 04.02.16

  De Tweede Kamer gaat in grote lijnen akkoord met de verdere flexibilisering van de huurmarkt. Dat is dinsdag gebleken bij de behandeling van de Wet Doorstroming Huurmarkt. Wel past de minister zijn voorstel op twee punten aan. Het inkomen van huurders wordt voortaan jaarlijks getoetst. Ook wil Blok voorkomen dat huurders na een tijdelijk contract te maken krijgen met een hoge huurverhoging.

 • 20.01.16
  Middensegmenthuur leidt niet zomaar tot meer doorstroming uit sociale sector

  Amsterdam kent een grote behoefte aan middensegment huurwoningen, maar het vergroten van dit segment leidt niet automatisch tot meer doorstroming uit de sociale sector. Alleen met een verleidelijk aanbod en een bescheiden huursprong zijn er kansen.

 • 13.01.16

  Met het Wetsvoorstel Doorstroming dat kort geleden naar de Kamer is gestuurd wijkt minister Blok op veel punten af van het Sociaal Huurakkoord. En in al die punten zijn ten nadele van de huurder, aldus de Woonbond in een reactie op het wetvoorstel.

 • 07.01.16

  Ymere trekt zich terug uit de regio Alkmaar. De Amsterdamse woningcorporatie heeft een groot deel van haar sociale woningportefeuille verkocht aan woningcorporatie Woonwaard. De corporaties hebben vandaag een contract ondertekend voor de overname van ruim duizend sociale huurwoningen. Met de transactie is naar schatting een bedrag van meer dan 100 miljoen euro gemoeid.

 • 06.01.16

  Door nieuwe wet- en regelgeving zijn de toewijzingsregels voor corporatiewoningen vanaf 1 januari op enkele punten gewijzigd. De strakke inkomensgrens wordt opgehoogd en lage inkomens komen alleen nog in aanmerking voor goedkope huurwoningen.

 • 29.12.15

  Bijna de helft van de huurders van De Key in Zandvoort vindt de huur te hoog ten opzichte van de kwaliteit van de woning, zo blijkt uit een enquête van Huurders Platform Zandvoort (Hpz). Ook onderhoud, klimaatbeheersing en wooncomfort van het aanbod in Zandvoort laten volgens Dini van der Mije van het Hpz te wensen over. "Van de geënquêteerden geeft 55% aan last te ondervinden van tocht, 46% heeft klachten over kou, 39% vindt de woningen te tochtig en 33% klaagt over schimmelvorming."

 • 23.12.15

  Minister Blok heeft het wetsvoorstel 'Doorstroming Huurmarkt' ingediend bij de Tweede Kamer. De wet beperkt de gemiddelde huurstijgingen van woningcorporaties en breidt de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten uit.

 • 17.12.15
  Poort van Toorop

  Wonam is op de hoek Jan Tooropstraat/Jan van Galenstraat gestart met de bouw van Poort van Toorop, een complex met 176 huurwoningen voor het middensegment. Stadsdeelwethouder Ronald Mauer ziet volop kansen voor nieuwe ontwikkelingen: “Nieuw-West biedt veel ruimte voor uitbreiding van de levendige stad. De ruimte, het groen en steeds meer leuke horeca maken het gebied in toenemende mate aantrekkelijk om te gaan wonen. Voor starters is het aantal woningen in Amsterdam nog beperkt. De huurwoningen uit het middensegment van Wonam bieden jongeren de kans hier door te groeien."

 • 16.12.15
  Impressie met Amstel Tower en andere geplande nieuwbouw bij Amstel station

  Met een wervelende lasershow is dinsdag 15 december de start van de bouw van Amstel Tower in Amsterdam ingeluid. De woon- en hoteltoren van ontwikkelaar Provast verrijst pal naast het Amstelstation en omvat 21.500 m². In de toren komt een hotel en 192 huurappartementen. Het merendeel van de appartementen bestaat compacte en hoogwaardig afgewerkte tweekamerappartementen voor het middensegment. De opening is gepland voor eind 2017.

 • 16.12.15
  Argentinië aan de Oostelijke Handelskade

  Stadgenoot heeft 61 vrije sector huurappartementen in complex Argentinië verkocht aan Altera Vastgoed. Dat gebeurde na een openbare aanbesteding waarbij het vastgoedfonds de beste bieding uitbracht. De woningen vormen onderdeel van bouwblok 1 van Argentinië aan het IJ. In totaal zijn hier 108 woningen gevestigd, waarvan Stadgenoot er bij oplevering al 47 aan particulieren verkocht.

 • 07.12.15

  De gemeente Amsterdam is de selectieprocedure gestart voor Blok 126i deel C in de Noordbuurt van het Steigereiland in Amsterdam-Oost. Er wordt gezocht naar een marktpartij die het geplande programma met middensegment huurwoningen en parkeren gaat ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren.

 • 30.11.15

  Amsterdam wil dat er tot 2018 nog 2.700 extra betaalbare woningen bijkomen. Het college heeft besloten meer ruimte te bieden voor het huisvesten van kwetsbare groepen. Volgens wethouder Laurens Ivens van Wonen wordt op deze manier voorkomen dat de wachttijden voor een woning voor alle Amsterdammers verder oplopen, bijvoorbeeld als gevolg van de extra opgave voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het is aan de corporaties deze extra woningen te realiseren.

 • 23.11.15

  Vesteda heeft een overeenkomst gesloten met de Alliantie voor de realisatie van 73 middensegment huurwoningen in Amsterdam Nieuw-West. De aankoop ligt in lijn met het streven van de corporatie om institutionele beleggers te betrekken bij grootschalige herstructureringen.

 • 22.11.15

  Woonstichting De Key ziet volgend jaar de schulden bij banken met 114 miljoen euro afnemen, zo blijkt uit de begroting 2016. Vijf miljoen daarvan wordt afgelost vanuit de exploitatie van woningen en bedrijfsruimten. De rest wordt betaald vanuit de verkoop van woningen en bedrijfsruimten. Eind 2016 resteert een schuld van 1,25 miljard euro. De schuld is volgens het Waarborgfonds Sociale Woningbouw nog steeds te hoog, aldus De Key.

 • 18.11.15

  Bouwinvest heeft namens het Bouwinvest Residential Fund, met Noordas bv de koopovereenkomst getekend voor 475 vrije sector huurappartementen, 142 parkeerplaatsen en 1.000 m² commerciële ruimte in het project Nautique Living op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord.

 • 18.11.15

  Vrije sector huurwoningen hebben ondanks de toegenomen vraag en het onder druk staan van de gereguleerde sector de afgelopen jaren huurprijsstijgingen gekend die rondom de inflatie lagen. De huurprijs per meter bedroeg in 2008 circa €7,70 per m² per maand en is toegenomen tot €8,70 per m² in de eerste helft van 2015. De gemiddelde huurprijs per maand is op dit moment circa €940. Dit blijkt uit de IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen waarin de verhuurtransacties opgenomen zijn van de negen grootste woningbeleggers van Nederland.

 • 13.01.16

  Begin november zaten er in asielzoekerscentra 43.000 vluchtelingen, van wie 16.000 met een verblijfsvergunning. Deze 16.000 'statushouders' worden geacht zo snel mogelijk door te stromen naar een 'passende woonvoorziening' in een Nederlandse gemeente. 'Passend' is niet meer per se een reguliere sociale huurwoning, maar kan ook ruimte in een omgebouwd kantoor, een wooncontainer of een gedeelde woning zijn.

 • 18.11.15
  Waarde wordt erkend, maar opzet én financiering worden gewijzigd

  Vorig jaar vierde Buurtbeheerdrijf Reimerswaalbuurt zijn vijfjarig jubileum. Ymere heeft vijf van dit soort initiatieven opgetuigd. De waarde ervan wordt erkend, maar de woningcorporatie gaat opzet én financiering wel over een andere boeg gooien.

 • 18.11.15
  Nieuwe regelgeving: aan welke knoppen gaan de corporaties draaien?

  Vanaf 1 januari moeten corporaties ‘passend’ toewijzen: de lagere inkomens moeten de lager geprijsde woningen krijgen. Er zijn verschillende manieren om aan de passendheidsnorm te voldoen, met uiteenlopende gevolgen voor de slaagkansen voor de verschillende doelgroepen. Waarvoor kiezen de corporaties?

 • 06.11.15

  De Huurdersvereniging Amsterdam heeft een korte gemeenschappelijke verklaring opgesteld waarin wordt bevestigd dat de leden achter de Samenwerkingsafspraken staan. Wel stellen ze vast dat de omstandigheden zo snel veranderen dat aanvullende gesprekken over het behoud van zoveel mogelijk sociale huurwoningen noodzakelijk zijn. Hiertoe is een werkgroep samengesteld, bestaande uit twee bestuurders van koepels, twee bestuurders van huurdersverenigingen en twee dagelijks bestuursleden van de HA.

 • 05.11.15

  Een persoonlijk initiatief van Frans van Tartwijk dreigt de tegenstellingen onder Amsterdamse huurdersvertegenwoordigers verder te vergroten. Ondertussen is het niet meer vanzelfsprekend dat de stemgerechtigde leden van de Huurdersvereniging Amsterdam het samenwerkingsakkoord blijven ondersteunen.

 • 13.01.16

  De gemeente Amsterdam en de woningcorporaties hebben besloten jonge statushouders geen reguliere woning meer met een vast huurcontract aan te bieden. In plaats daarvan krijgen zij de keuze tussen een jongerencontract, een campuscontract (voor studenten) of een aanbod een woning te delen. Het gaat om verblijfsgerechtigden jonger dan 28 jaar. Daarvoor staan er momenteel zo'n 200 op de wachtlijst om in Amsterdam te worden geplaatst.

 • 28.10.15

  De uitvoering van de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten corporaties en huurders komt in gevaar door weer nieuwe maatregelen van minister Blok. Dat zeggen de wethouders van Utrecht, Den Haag en Amsterdam in een brief aan de Tweede Kamer. Zij pleiten voor meer ruimte voor lokaal beleid. Dat doen ook de Amsterdamse corporaties (AFWC) en Huurdersvereniging (HA) in een andere brief aan minister Blok en de Kamer.

 • 26.10.15
  update 26 oktober

  De geplande huurinkomsten van Amsterdamse corporaties gaan met tientallen miljoenen euro's dalen als het huidige voorstel voor een huursombenadering wet wordt. Daarmee komt de uitvoering van de Amsterdamse samenwerkingsafspraken tussen gemeente corporaties en huurders in gevaar. De Amsterdamse corporaties (AFWC) en Huurdersvereniging (HA) pleiten in een brief aan minister Blok voor meer ruimte voor lokaal beleid.

 • 17.10.15

  Architecten uit heel Nederland worden uitgenodigd ontwerpen te maken voor een nieuwe 'Zaanse woning'. De ontwerpwedstrijd is een initiatief van woningcorporatie Parteon. Het winnende ontwerp zal worden uitgevoerd op een door Parteon aan te dragen bouwlocatie ergens in de Zaanstreek.

 • 09.10.15
  rectificatie 09 oktober

  Het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N) en het Huurdersplatform Amsterdam Noord (HpN) hebben VVD, PvdA en de andere partijen in de Tweede Kamer in een open brief opgeroepen tot een gematigd huurbeleid. Het huidige huurbeleid maakt volgens hen sociale huur onbetaalbaar. Ook vrezen zij voor een verder oplopend woningtekort. Alleen al in Amsterdam onttrekken corporaties per jaar meer dan drieduizend woningen aan de sociale voorraad.

 • 06.10.15

  De SP wil achterstallig onderhoud aan sociale huurwoningen definitief uit de stad bannen. Daarom dient SP-raadslid Erik Flentge in de gemeenteraad een voorstel in, dat oproept een stedelijke onderhoudsnorm te stellen en die te handhaven. "Als duidelijk is wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud, kunnen stadsdelen nalatige verhuurders aanschrijven. Als de verhuurder dan niet optreedt, kan een dwangsom worden opgelegd", zo zegt het raadslid.

 • 03.10.15

  Bij de verboden verhuur van een sociale huurwoning via Airbnb is huisuitzetting niet altijd een redelijke sanctie. Zo heeft de rechter uitgemaakt in een zaak van een bewoner van Bos en Lommer. De man verhuurde zeven keer woonruimte. De verhuurder vorderde vervolgens ontbinding van het huurcontract, maar volgens de rechter is huisuitzetting in dit specifieke geval niet gerechtvaardigd.

 • 30.09.15

  Dit jaar hebben al 97.000 inwoners van de stadsregio Amsterdam hun woonduur om laten zetten in inschrijfduur door zich in te schrijven bij WoningNet. Zo houden zij in de toekomst dezelfde kansen op een sociale huurwoning als ze nu hebben. Mensen die hun woonduur niet hebben laten omzetten, maar dat nog wel willen, hebben nog tot 31 december de tijd om dit te doen.

 • 26.01.17

  De gemeente Amsterdam is gestart met de selectieprocedure voor appartementencomplex Blok 2BB in het Amstelkwartier in Amsterdam-Oost. Er wordt gezocht naar een marktpartij die middensegment woningen met een huurprijs van maximaal 950 euro met commerciële bedrijfsruimte/voorzieningen in de plint en inpandig parkeren wil ontwikkelen, financieren en realiseren.

 • 29.09.15

  In de meerjarenramingen van het kabinet wordt uitgegaan van een verdere verhoging van de verhuurderheffing na 2018. Minister Blok wil bovendien de stijgende uitgaven aan huurtoeslag gaan doorberekenen aan de woningcorporaties. En volgens de site Follow the Money smeedt het ministerie ook plannen om premie te gaan heffen op de staatsgaranties die corporaties op hun leningen krijgen.

 • 23.09.15

  Wonam ontwikkelt 176 nieuwe middensegment huurwoningen aan de Jan Tooropstraat in stadsdeel Nieuw West. Afgelopen week is een voormalig datacentrum gekocht en na sloop wordt in december gestart met de bouw van woontoren Toorop met in totaal 176 studio’s en 2- en 3-kamerwoningen. Deze ontwikkeling past in de ambitie van Wonam om de komende jaren 2.500 huurwoningen te ontwikkelen met een huurprijs van tussen de 750 en 1.100 euro.

 • 13.01.16

  Dit jaar moeten nog minstens 2200 'statushouders' worden ondergebracht in de regio Amsterdam, waarvan zo'n 1400 in Amsterdam zelf. Althans, volgens de landelijke taakstelling die is opgesteld lang voor de aanzwellende vluchtelingenstroom van de laatste weken. En voor volgend jaar is de taakstelling in mei al met een derde verhoogd, tot landelijk 30.000 mensen.

 • 18.11.15
  "De huidige minimale maten worden de maximale"

  Woningcorporaties blijven de komende jaren sociale huurwoningen bouwen. Maar ze worden kleiner. Binnen de Amsterdamse Ring komen er vooral nog kleine woningen voor alleenstaanden en starters bij; meerpersoonshuishoudens met een kleine beurs zijn aangewezen op woningen buiten de Ring en in de regio. En ook die worden krapper.

 • 17.09.15
  Huurverhogingen 2015. Bron: CBS

  De huren stegen in juli 2015 met gemiddeld 2,4 procent, inclusief bewonerswisselingen. Dat is aanzienlijk minder dan in 2014, toen de huren nog met 4,4 procent stegen. De belangrijkste oorzaak is de lagere inflatie. Daarnaast krijgen huurders minder vaak de maximale huurstijging opgelegd. In Amsterdam stegen de huren met gemiddeld 3,1 procent. Dat meldt het CBS.

 • 10.09.15

  TBI-onderneming Synchroon heeft een optieovereenkomst met de gemeente Amsterdam getekend voor de ontwikkeling van Blok 10 op Zeeburgereiland Amsterdam. Blok 10 bestaat uit drie appartementengebouwen met 165 appartementen bovenop een gezamenlijke parkeergarage. De helft van het programma bestaat uit vrije sector huurwoningen. Het ontwerp is van Arons en Gelauff architecten.

 • 09.09.15

  De Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms (GPHP) doen een oproep aan de Tweede Kamer om commerciële verhuurders die sociale huurwoningen aanbieden niet de ruimte te geven de huren extra te verhogen. Zij maken zich ernstig zorgen over een huurexplosie in de commerciële huursector. Minister Blok wil deze verhuurders toestaan om 2,5 procent boven inflatie te vragen, waar corporaties vanaf volgend jaar de huren gemiddeld 1 procent boven inflatie mogen verhogen.

 • 10.09.15

  Op 1 oktober opent in Amsterdam Hotel Jansen, naar eigen zeggen een 'short stay hotel' gericht op studenten en young professionals. Hoewel de exploitant zich afficheert als 'not for tourists' kun je ook een kamer per dag huren voor 85 euro. Er zijn shortstay-arrangementen vanaf 625 euro per maand all-in. Hotel Jansen staat aan de Valschermkade aan een zijtak van de Schinkel.

 • 21.08.15
  update 21 augustus

  De gemeente Amstelveen maakt de verkoop van 136 sociale huurwoningen aan Augustinuspark, ds. Heldringstraat en William Boothlaan mogelijk. Het college stelt wel als voorwaarde, dat de woningen van woningcorporatie Omnia Wonen met minimaal 10 procent korting eerst aan de eigen huurders worden aangeboden.

 • 31.07.15

  Woningcorporaties hebben zelf maar beperkte mogelijkheden om het aantal huurders met betalingsrisico's flink te laten dalen, zonder dat zij zelf in de financiële problemen komen. Afzien van de jaarlijkse verhoging zet weinig zoden aan de dijk. Dit concludeert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in de studie ‘Corporaties en betaalrisico’s van huurders’. Ongeveer 12 procent van de huurders van corporatiewoningen heeft moeite om elke maand de minimale kosten van het dagelijks levensonderhoud en de huur op te brengen.

 • 03.08.15

  Voor de meeste sociale huurwoningen in Amsterdam betekent de invoering van de nieuwe puntentelling dat de maximale huurprijs stijgt, zo blijkt uit berekeningen van het Amsterdams Steunpunt Wonen. In de wijken binnen de Ring A10 bedraagt de stijging gemiddeld 10 procent. In sommige individuele gevallen daalt de maximale huurprijs. In dat geval kunnen huurders een verzoek tot huurverlaging doen. De stijging van de maximale huurprijs heeft niet direct gevolg voor de zittende huurder.

 • 15.07.15

  Vesteda heeft 98 nog te bouwen appartementen en parkeerplaatsen in het middenhuursegment in het centrum van Diemen aangekocht. Aan het einde van dit jaar zal door Van Wijnen worden gestart met de bouw en de oplevering is naar verwachting eind 2016. Het project ligt tegenover het vernieuwde winkelcentrum Diemen Centrum. Het complex biedt een mix van 2-, 3-, en 4-kamerappartementen. De appartementen variëren in oppervlakte van circa 65 tot 115 m2 en hebben een gemiddelde huurprijs van ongeveer €800 per maand. Alle woningen beschikken over een buitenruimte en een berging.

 • 03.07.15

  Minister Blok wil vanaf juli 2016 de jaarlijkse huurverhogingen via een huursombenadering reguleren. Hij neemt in grote lijnen de voorstellen uit het Sociaal Huurakkoord tussen de Woonbond en Aedes over. Vandaag heeft hij zijn voorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. De huurstijgingen worden beperkt en de huurprijs wordt sterker gekoppeld aan de kwaliteit van het huis. Wel wil de minister een periodieke inkomenstoets.

 • 01.07.15

  Een meerderheid van de leden van Aedes (63 procent) heeft afgelopen week tijdens een extra verenigingscongres ingestemd met het sociaal huurakkoord van Aedes en de Woonbond. Corporaties stemden in met de huurmatiging omdat ze hun huurders betaalbare woningen willen blijven bieden.

 • 28.06.15

  De leden van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben op de Algemene Ledenvergadering van 25 juni ingestemd met de Samenwerkingsafspraken tussen de gemeente Amsterdam en de Federatie van Amsterdamse woningcorporaties. Maar volgens berichtgeving in Het Parool stemde een flinke minderheid van de huurdersorganisaties tegen.

 • 30.06.15
  Zes vragen voor Vesteda

  Vesteda maakt serieus werk van een ruimer aanbod in het zogeheten middensegment. “De vraag naar huurwoningen tot 1100 euro in de maand is enorm. Dat zal de komende tien jaar ook niet veranderen”, zo zegt director Acquisitions & Development Nico Mol. De beleggingsportefeuille zal onder meer in Amsterdam een aanzienlijke uitbreiding ondergaan.

Pagina's