Straks verschillende inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen

Wetsvoorstel huur- en inkomensgrenzen na de zomer naar Kamer
Straks verschillende inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen

Minister Ollongren wil de inkomensgrens voor sociale huurwoningen koppelen aan de grootte van het huishouden. In haar wetsvoorstel mogen alleenstaanden nog maar maximaal 35.000 euro verdienen terwijl de grens van meerpersoonshuishoudens opschuift naar 42.000 euro. Ook wil de minister de zogeheten scheefwoners zwaarder aanpakken.

Het wetsvoorstel van minister Ollongren bevat vier maatregelen voor de gereguleerde huursector. Naast de gedifferentieerde inkomensgrenzen en de hogere inkomensafhankelijke huurverhoging komen er meer mogelijkheden om huren aan te passen. Zo kunnen huurders straks enerzijds in aanmerking komen voor een tijdelijke huurkorting, en kunnen anderzijds zeer lage huren sneller worden verhoogd.
 
Er is nu voor alle typen huishoudens één inkomensgrens van ongeveer 38.000 euro. Minister Ollongren heeft gekozen voor twee inkomensgrenzen, waardoor minder eenpersoonshuishoudens toegang krijgen tot de sociale huursector. De inkomensgrens voor gezinnen schuift maar beperkt op: van 38.000 naar 42.000 euro. Volgens minister Ollongren is deze maatregel er "voor de agent en de verpleger".
Maar Aedes en de Woonbond komen tot een heel ander oordeel: "Het kabinet maakt hiermee een politieke keuze over de rug van mensen die dringend op zoek zijn naar een huis". Singles en gezinnen met een bescheiden inkomen vallen al buiten de boot. Zij omarmen de idee van inkomensgrenzen per huishoudtype, maar stellen drie grenzen voor: voor eenpersoonshuishoudens tot 38.000 euro, voor tweepersoonshuishoudens tot 42.000 euro en voor huishoudens met drie of meer personen tot 52.000 euro.
 
Overigens hebben woningcorporaties nu ook al ruimte om zo'n 10 procent (en tijdelijk zelfs 20%) van de vrijkomende woningen aan middeninkomens toe te wijzen. In de praktijk blijken ze die ruimte maar beperkt te gebruiken.

Scheefwoners

Middeninkomens die al in een sociale huurwoning wonen, kunnen forse huurverhogingen krijgen als het wetsvoorstel wordt aangenomen. Nu geldt er een maximale huurverhoging krijgen van 4 procentpunt boven inflatie. Straks kan er vast bedrag bijkomen van maximaal 100 euro.
Het wetsvoorstel maakt het tenslotte mogelijk om 'dure scheefwoners' een tijdelijke huurkorting te geven. Zo kunnen huurders bijvoorbeeld tegemoet worden gekomen als hun financiële omstandigheden verslechteren, zonder dat de verhuurders voor altijd aan lagere huurinkomsten vast zitten.
Een andere aanpassing is dat huren onder de 300 euro sneller kunnen worden opgetrokken dan nu mogelijk is.
 
Het wetsvoorstel wordt na de zomer behandeld. Betrokken partijen konden tot en met 7 augustus reageren.

Effecten wetsvoorstel voor huurders 

Inkomensgrens: de grens voor alleenstaanden wordt verlaagd naar maximaal 35.000 euro, terwijl de grens van meerpersoonshuishoudens opschuift naar 42.000 euro. Nu is 38.000 euro de inkomensgrens voor alle typen huishoudens.
 
Inkomensafhankelijke huurverhoging: de huidige maatregel wordt aangepast. De inkomensgrens gaat voor alle typen huishoudens omhoog, maar de toegestane huurverhogingen worden vergroot. Nu is de maximale verhoging inflatie + 4,0 procentpunt. Straks komt er een maximale huursprong: 50 euro per maand voor de hoge middeninkomens en maximaal 100 euro voor de hoge inkomens, althans voorzover het puntenstelsel WWS dat toelaat:
De huidige uitzondering voor AOW-gerechtigden en grote gezinnen (vier of meer personen) komt te vervallen.

Huurders kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke korting op de inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze verlaging is maximaal de correctie van de laatste drie inkomensafhankelijke verhogingen.
 
Optrekken lage huren: Huurders met een huur onder de 300 euro kunnen te maken krijgen met een grotere huurverhoging dan de reguliere. De maximale verhoging is 25 euro per maand. Nu is dat inflatie + 2,5 procent.

Zie voor reacties: 'Verpleger, leraar en politieagent wordt juist kans ontnomen op sociale huurwoning' (NUL20, 7 augustus 2019)
Deel