Nieuw CBS-onderzoek bevestigt nogmaals trend: particuliere verhuur van woningen rukt op

08.07.19
Nieuw CBS-onderzoek bevestigt nogmaals trend: particuliere verhuur van woningen rukt op

Steeds meer particulieren kopen huizen voor de verhuur. Het nieuwste onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek bevestigt nogmaals deze al vaker vastgestelde langjarige ontwikkeling die zich met name in de grote steden voordoet. Een nieuw inzicht is er relatief veel dertiger en veertigers onder de kopers zitten. Het CBS meldt dat er in 2017 door omzetting van koop naar huur 27 duizend huurwoningen bij zijn gekomen. De particuliere kopers richten zich daarbij vaak op de lager geprijsde woningen en concurreren daarmee met zowel koopstarters als kandidaat-kopers met een middeninkomen.

Het CBS-onderzoek is een aanvulling op een eerder gepubliceerd onderzoek van de Raad van de Leefomgeving. Die constateerde in juni dat het aandeel 'buy-to-let' door particulieren steeg van 2 procent in 2009 naar 5 procent in 2018. In bepaalde wijken in grote steden ligt dat aandeel nog veel hoger: 11 procent van de Amsterdamse koopwoningen die in 2017 op de markt zijn aangeboden, is gekocht door een particuliere verhuurder. In tal van wijken ligt het aandeel door particuliere verhuurders gekochte koopwoningen zelfs boven de 20 procent.

Het CBS berekende dat in 2017 bijna 100 duizend voormalige koopwoningen in gebruik zijn genomen als huurwoning. Omgekeerd werden 73 duizend woningen onttrokken aan de huurmarkt. Het werden koopwoningen, met de eigenaar als bewoner. De betreffende woningen zijn in beide gevallen geen eigendom van een woningcorporatie. Netto-resultaat is dus 27 duizend extra particuliere huurwoningen in 2017. De trend van koop-voor-verhuur is al jaren gaande. De verhuurvoorraden in de particuliere sector groeien niet alleen, maar worden ook eenvormiger. Verhuurders kopen vooral goedkopere en kleinere woningen, en verkopen hun duurdere, grotere woningen.

Van het jaar 2016 maakte het CBS een nadere analyse van de kopers: van de 78 duizend koopwoningen die werden omgezet in huurwoningen was in negen van de tien gevallen de koper een natuurlijke persoon, dus geen vastgoedbedrijf of institutionele belegger. Er zitten - wellicht onverwacht -  relatief veel dertiger en veertigers onder die nieuwe eigenaren. Een op de tien nieuwe verhuurders was gepensioneerd. Die verdeling is trouwens anders als het CBS kijkt naar de volledige groep eigenaren van particulier verhuurde woningen. Daar zitten veel pensionado's bij: een op de vijf verhuurders heeft een pensioenuitkering. Dergelijke informatie over eigenaren heeft CBS nog niet over 2017 en later.

Zie ook: In tal van Amsterdamse wijken meer dan 20 procent woningen gekocht voor particuliere verhuur (NUL20, 04-06-2019)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS