Overslaan en naar de inhoud gaan

Kritiek van corporaties en VVD op nieuwe regels woningdelen

Image
De nieuwe huisvestingsverordening werpt zijn schaduw vooruit in Amsterdam. Woningcorporaties zijn met een grote inhaalactie bezig om hun 'friends-appartementen' te legaliseren. De AFWC maakt zich ook zorgen over de positie van bestaande woongroepen en de positie van cliënten die via zorginstellingen een woning delen. Volgens oppositiepartij VVD pakken de nieuwe regels slecht uit voor starters.
 
De regels voor woningdelen veranderen, niet voor de eerste keer. De belangrijkste wijziging in de nieuwe huisvestingsverordening per 1 januari is de invoering van quota per trappenhuis en per wijk. Andere prominente wijzigingen zijn het afschaffen van de geluidsnormen bij omzetten naar drie kamers en de verplichting van een individueel huurcontract per kamerbewoner.
Volgens VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé gaan daar "duizenden studenten, jongeren, starters en expats een hoge prijs voor betalen" (Parool, 17-11-2019). Zij voorspelt dat verhuurders nu liever aan twee personen en gezinnen gaan verhuren aangezien kamergewijze verhuur met individuele contracten veel minder lucratief wordt. Die kamercontracten vallen namelijk onder de huurbescherming. Overigens is die prijsregulering precies wat het college beoogt. En ook Stichting !WOON is groot voorstander van betere huurbescherming van kamerbewoners.
 
De Amsterdamse woningcorporaties zitten in hun maag met de nieuwe regels, mede om andere redenen. Ze maken zich zorgen of alle bestaande situaties wel kunnen worden gelegaliseerd. In het verleden hebben zij veelal afgezien van het aanvragen van 'omzettingsvergunningen' voor woningdelen. Nu er quota komen proberen de corporaties in rap tempo de vergunningverlening op orde te brengen.
Dat kan nu ook beter omdat de moeilijk te implementeren geluidseisen niet meer worden gehanteerd. Die blijven er echter wel bij grotere woningen die aan meer dan drie personen worden verhuurd. In vergunningsaanvragen die nog dit jaar worden aangevraagd voor huizen met vier kamers, krijgen verhuurders respijt tot 1 juli 2022 om aan de eisen te voldoen. Josée Driessen, adviseur van de AFWC: "Maar per 1 januari moeten verhuurders bij nieuwe aanvragen per direct aan de eisen voldoen. Dat maakt woningdelen met meer dan drie personen bijna onmogelijk. En die gewenste bouwkundige aanpassingen bieden ook geen garantie op het voorkomen van overlast. Wij hebben voorgesteld een overlastprotocol in te voeren. Dat biedt veel meer zekerheid."
 
Maar ook de klassieke woongroep moet zich volgens de AFWC zorgen maken, want die vallen ook onder de nieuwe verordening. Driessen: "Veel van die woongroepen hebben zich niet voor 2017 aangemeld als woongroep; de verhurende corporatie heeft dat ook niet gedaan. Voor deze woongroepen wordt daarom nu geen uitzondering gemaakt. De AFWC wil dat die in ieder geval uitgezonderd worden van de regels voor quota, omzetting, geluidsisolatie en grootte van de gemeenschappelijke ruimte. "Het zou toch te gek zijn als die ineens door de gemeente als illegaal worden aangemerkt", zegt Driessen: "Veel van die woongroepen bestaan al jaren en zijn vaak op gemeentelijk verzoek en met subsidies ge- of verbouwd."
De AFWC wil ook een uitzondering voor hun zorgwoningen en groepswoningen waarin instellingen als Cordaan, Het Leger des Heils of HVO-Querido kamers aan hun cliënten onderverhuren. De corporaties hebben zelf geen zicht op wie en hoeveel mensen daar precies wonen en of ze daar staan ingeschreven. 

Relevante links:
Zo reguleert Groningen de verkamering (NUL20, september 2019)
Amsterdam wil verkamering woningvoorraad aan banden leggen (NUL20, 07-06-2019)

Beleid woningdelen wordt verfijnd (NUL20, juli 2018)
"Hier gaan we niet aan meewerken" / Corporaties negeren nieuwe regels woningdelen (NUL20, juni 2017)
Soepeler regels woningdelen (NUL20, juli 2016)
Woningdelen neemt hoge vlucht (NUL20, september 2015)
Voor starters is woningdelen heel normaal (NUL20, september 2015)
Strenge regels voor woningdelen (NUL20, januari 2014)

 

Trefwoorden