Overslaan en naar de inhoud gaan

Programma Betaalbaar Wonen: kabinet gaat huren in vrije sector aan banden leggen

Image

Minister Hugo de Jonge kiest voor regulering van de aanvangshuren in het middensegment. Een deel van de vrije sectorhuurwoningen valt straks onder de gereguleerde middenhuur. De exacte bovengrens wordt later bepaald, maar komt ergens tussen de 1.000 en 1.250 euro te liggen.

“Mensen met een middeninkomen vallen tussen wal en schip; of ze kunnen geen woning vinden of ze hebben te hoge woonlasten. Daarom reguleren wij de middenhuur en proberen we het aanbod te vergroten”, aldus de minister. Straks bepaalt het woningwaarderingstelsel de huurprijs. Tegelijkertijd wil De Jonge de bouw van middenhuurwoningen niet in de weg staan. Op dit moment wordt in drie gemeenten (Utrecht, Zwolle en Doetinchem) gekeken wat de effecten zijn van verschillende varianten van de regulering op onder andere de bouw van middenhuurwoningen. Op basis hiervan wordt op een later moment de exacte vormgeving van de regulering bepaald, inclusief de vaststelling van de bovengrens van de middenhuurregulering.

De nota ‘Betaalbaar wonen’ voorziet nog in een aantal andere maatregelen. Er moet volgens De Jonge meer worden gebouwd voor midden- en lage inkomens; veertig procent van de te bouwen 900.000 woningen tot en met 2030 (350.000 woningen) zou moeten bestaan uit betaalbare koop- of middenhuurwoningen. Het gebruik van goedwerkende verkoop-oplossingen, zoals de Koopstart-regeling, krijgt een impuls. En met de introductie van een huisvestingsvergunning kunnen gemeenten straks betaalbare koopwoningen specifiek toewijzen aan mensen met een middeninkomen.

De Jonge  wil verder iets doen voor mensen die met een laag inkomen een te groot deel van hun inkomen kwijt zijn voor een sociale huurwoning. Voor die mensen wordt de huur verlaagd. Ook zal het stelsel van huurtoeslagen een vereenvoudiging ondergaan. Hiervoor worden vanaf 2024 genormeerde huren ingevoerd. De hoogte van de huurtoeslag in dan niet meer afhankelijk van de feitelijke huurprijs, maar wordt gebaseerd op een vast huurbedrag. Bovendien wordt de maximale huurgrens geschrapt. Zo kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. De leeftijdsgrens voor huurtoeslag gaat omlaag naar 21 jaar.

En de overheid wil woningkopers beter beschermen door het gebruik van een biedlogboek verplicht te stellen. Daardoor wordt het koopproces transparanter en is er minder ruimte voor makelaars om niet integer te handelen.