Overslaan en naar de inhoud gaan
 • De bouw van Olympiakwartier Oost in Almere is officieel gestart. De woningcorporaties Alliantie en GoedeStede realiseren daar samen met Trebbe 224 woningen in Olympiakwartier Oost (Almere Poort). Het is het eerste deel van de wijk Stadstuinen. Het gaat om appartementen en woningen voor zowel de sociale huur, middenhuur als koop.
  Nieuwsartikel

 • Ontwikkelcombinatie G&S&/VolkerWessels Vastgoed gaat een samenwerking aan met Woonstichting Lieven de Key voor de bouw van 104 sociale huurwoningen op een transformatiekavel op de NDSM-werf in Amsterdam Noord. Daarnaast is er plek voor 244 duurdere huur- en koopwoningen, waaronder tien eengezinswoningen (Loodswoningen) met een privétuin.
  Nieuwsartikel

 • Ontwikkelaar Blue Banner Red heeft met woningcorporatie Rochdale een overeenkomst getekend voor de realisatie van 106 woningen op een locatie aan de Paltrokstraat in Zaandam. De woningportefeuille van Rochdale in Zaanstad groeit met 73 sociale huurwoningen en 33 middensegment huurwoningen. 
  Nieuwsartikel

 • In een groot deel van Almere kunnen per direct geen nieuwe woningen meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Er is niet meer capaciteit. De gemeente laat weten zich ‘overvallen’ te voelen door dit bericht van de netbeheerders. "Dit is rampzalig voor de ontwikkeling van Almere. Komt er niet snel een oplossing, dan komen de woningbouwdoelstellingen, de economische bedrijvigheid en de duurzaamheidsambities in gevaar. Dan komt de ontwikkeling van Almere tot stilstand."
  Nieuwsartikel

 • Huurregulering in de vrije sector kan ertoe leiden dat het aanbod aan huurwoningen eerder afneemt dan toeneemt. Dat schrijft de Raad van State in een kritisch advies over de Wet betaalbare huur. De afdeling Advisering vraagt zich hardop af of de door demissionair minister Hugo de Jonge voorgestelde regeling woningzoekenden zal helpen. Zij acht de kans reëel dat het wetsvoorstel leidt tot verkoop van huurwoningen en het uitblijven van de bouw van nieuwe huurwoningen.
  Nieuwsartikel

 • Gemeenten in de MRA ontvangen bijna 50 miljoen euro subsidie uit de Startbouwimpuls (SBI), waarvan ruim 18 miljoen voor Amsterdam en bijna 11 miljoen naar Zaanstad. Het Rijk had in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld om woningbouwprojecten die door de verslechterende marktomstandigheden zijn vastgelopen, een zetje geven. De gehonoreerde projecten moeten in 2024 of 2025 starten. 
  Nieuwsartikel

 • Zoek je een huis? Kun je die niet vinden? Deel je verhaal, laat van je horen. Dat was de oproep van bestuursvoorzitter Erik Gerritsen, directievoorzitter van Ymere. Hij trok de aandacht door twee dagen te kamperen op de akkers bij Nieuw-Vennep. Niet toevallig een plek waar duizenden woningen kunnen worden gebouwd. Hij kreeg inderdaad bezoek van woningzoekenden die hun vaak schrijnende verhaal met hem deelden. En hij deelde die weer met personen die de woningbouw kunnen versnellen.… meer
  Nieuwsartikel

 • Jelle Beemsterboer, de nieuwe gedeputeerde voor Wonen in de provincie Noord-Holland, wil naast gemeenten, corporaties en ontwikkelaars staan om de woningbouwproductie te versnellen. Vaker ‘een straatje erbij’ is voor hem geen taboe, maar het leeuwendeel van de toekomstige bouwproductie zal toch op grootschalige locaties gestalte moeten krijgen.
  Achtergrondartikel

 • Lieven de Key is gestart met de bouw van Meranti, het laatste geplande woongebouw van de corporatie in de Houthavens. Met deze tachtig twee- en driekamerwoningen tussen de 60 en 90 vierkante meter voor zowel kleine gezinnen als een- en tweepersoonshuishoudens begint Lieven de Key aan het sluitstuk van vier sociale nieuwbouwprojecten in de woonwijk, In totaal levert dat 594 sociale huurwoningen op. De woningen van Meranti worden gasloos, aangesloten op stadsverwarming en krijgen een eigen… meer
  Nieuwsartikel

 • Het was een hamerstuk in de Eerste Kamer. Nadat de Tweede Kamer eerder al had ingestemd met het afschaffen van de marktverkenning voor corporaties, ging 14 november ook de Eerste Kamer akkoord. Dat maakt definitief de weg vrij voor corporaties om middenhuurwoningen te bouwen.
  Nieuwsartikel

 • In de Rosmolenbuurt in Zaandam worden vanaf november 2023 in totaal 95 modulaire eengezinswoningen geplaatst, die in verschillende etappes opgeleverd worden. De woningen worden door Homes Factory bijna volledig in de fabriek afgebouwd. Vervolgens gaan de woningen per schip over de Zaan om in Zaandam gelost te worden. Door deze manier van bouwen en transporteren is er minder overlast op de bouwlocatie. De woningen voor de Hoveniersstraat zijn modulair. Dat betekent dat ze al bijna af zijn op het… meer
  Video

 • Vorig jaar zijn er slechts 9.600 woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Daarmee ligt het aantal woningtransformaties sinds 2015 voor het eerst onder de tienduizend. Deze daling ontstaat door een sterke afname in het aantal transformaties uit kantoorpanden; het aantal woningtransformaties uit andere type niet-woningen neemt licht toe. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam zoekt een ontwikkelaar die 350 middeldure huur- en vrijesectorwoningen en een openbare parkeergarage met daktuin wil realiseren op twee kavels naast het Amstelstation in Amsterdam Oost.
  Nieuwsartikel

 • Het plan van initiatiefnemer Seinhuis om op bedrijventerrein Randstad een complex met 831 woningen te realiseren is van tafel. Er was al langer sprake van een patstelling. Projectontwikkelaar Seinhuis BV en de gemeente werden het niet eens over de voorwaarden. Inmiddels heeft woningcorporatie De Alliantie, eigenaar van één van de percelen waar het gebouw moet komen, aangegeven met een eigen plan te komen.
  Nieuwsartikel

 • In Hyde Park in Hoofddorp is op 30 oktober de eerste paal geslagen voor een woongebouw met 124 sociale huurwoningen. Het gaat om tweekamer- en driekamerappartementen. Op de begane grond van het gebouw komen commerciële voorzieningen zoals horeca en dienstverlening. Ymere wil jongeren en starters onder de 35 jaar onderbrengen in de woningen. 
  Nieuwsartikel

 • Binnenkort stemt de gemeenteraad over de investingsnota voor de vernieuwing van de Dichtersbuurt in Amsterdam Nieuw-West. Morgen is de behandeling in de Raadscommissie. Daarmee komt de vernieuwing van deze wijk, onderdeel van de stedelijke vernieuwing van Slotermeer, een stap dichterbij. Alle 426 woningen worden gesloopt, met instemming van een meerderheid van de bewoners. De buurt krijgt er veel meer woningen voor terug, circa 850. Bovendien wordt de openbare ruimte opgeknapt.
  Nieuwsartikel

 • De grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie ligt volgend jaar op 435.000 euro, zo schrijft demissionair minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting aan de Tweede Kamer. De stijging bedraagt 30.000 euro. In 2023 is de NHG-grens nog 405.000 euro. Volgens de minister wordt zo het bereik van de NHG groter en zijn er met name voor starters meer kansen om een eigen woning te verwerven.
  Nieuwsartikel

 • Het Purmerbos bij langs de zuidoostgrens van de huidige Purmer-Zuid zal niet worden gebruikt voor woningbouw. Er komt ook geen directe toegang naar dit relatief rustige bos, zo heeft de gemeente laten weten aan Staatsbosbeheer en woningontwikkelaar BPD. Volgens nieuwe gemeentelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van de zogenoemde oostflank wordt woningbouw geconcentreerd in de weilanden van het gebied 'Purmer-Zuid Zuid' en op de golfbaan.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Almere wil de bouw van 2.500 sociale huurwoningen versnellen, zo blijkt uit het zogenoemde Aanvalsplan woningbouw 2023. Wethouder Julius Lindenbergh kijkt voor het op gang houden van de bouwproductie nu vooral naar de woningcorporaties, mede omdat "de situatie in de marktsector problematisch is". Bovendien is de woningnood in de sociale huursector groot. Almere wil duizend extra flexwoningen bouwen én de realisatie van 1.500 permanente sociale huurwoningen naar voren halen. 
  Nieuwsartikel

 • In het Kamerdebat deze week benadrukte Hugo de Jonge nog eens de 'levensgrote' woningbouwopgave. Hij wil daarom in de Nota Ruimte die volgend jaar verschijnt ook al locaties aanwijzen voor na 2030, naast de zeventien al vastgestelde grootschalige Novex-locaties. De Kamer maakte zich vooral zorgen over de huidige bouwproductie en kwam met nieuwe voorstellen om de bouwcrisis tegen te gaan: lastenverlichting voor bouwende partijen, lagere btw-tarieven en doorbouwgaranties.
  Nieuwsartikel

 • Eigen Haard, Rochdale en Ymere hebben een  overeenkomst met de gemeente Amsterdam getekend om Brasa Village te realiseren, een buurt met 520 ‘flexwoningen’ aan de zuidkant van de H-buurt in Amsterdam Zuidoost (tegen de rand van Brasa Park). In Brasa Village komen dertien gebouwen te staan. Ze worden neergezet voor een periode van 15 jaar. Begin 2024 beginnen de werkzaamheden om het terrein ‘bouwrijp’ te maken. In de loop van de tweede helft van 2024 worden de eerste van 520 woningen… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam doet met 64 woningbouwprojecten een beroep op de Startbouwimpuls bij het Rijk. Daarmee is 112 miljoen euro gemoeid. Hiermee zouden volgend jaar 10.500 woningen, waarvan 82 procent in het betaalbare segment, gebouwd kunnen worden waarvan anders de bouwstart vanwege verslechterde marktomstandigheden zeer ongewis is. Van die 112 miljoen zal overigens vermoedelijk maar een klein deel worden gehonoreerd, want het fonds van 300 miljoen euro groot is vele malen overtekend.
  Nieuwsartikel

 • Kleine bouwprojecten tot vijftig woningen hoeven straks niet meer getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Zo wil demissionair minister De Jonge de bouw van ‘straatjes erbij’ aan de stads- en dorpsranden makkelijker maken. Ontwikkelaars en bouwers zijn daar groot voorstander van. Het Economisch instituut voor de Bouw (EIB) onderzocht eerder het potentieel van bouwen aan de randen van steden en dorpen. Bondig samengevat: met in elk dorp een ‘een straatje erbij’ kan de woningnood… meer
  Nieuwsartikel

 • Provincies moeten meer ruimte bieden voor kleinschalige woningbouw aan randen van dorpen en steden, zo meent het EIB. Uit een praktijktoets onder 23 gemeenten in de provincie Noord-Holland blijkt volgens de onderzoekers dat ook bij strikte ruimtelijke condities een kwart van de totale woningbouwopgave in deze dichtbevolkte provincie kan worden gerealiseerd via het concept van ‘straatje erbij’. 
  Nieuwsartikel

 • Het Rijk moet meer doen voor de bouw van betaalbare woningen, zo schrijft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in een brief aan de Tweede Kamer. Dertig gemeenten en de provincies Noord-Holland en Flevoland hebben behoefte aan structurele financiële ondersteuning. De huidige Woningbouwimpuls en Startbouwimpuls zijn effectief, maar bieden uiteindelijk onvoldoende soelaas.
  Nieuwsartikel