Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Parteon heeft een wooncomplex met 47 sociale huurappartementen in De Bannehoven opgeleverd, een nieuwe woonwijk in Zaandijk op de plek waar voorheen het Zaanse gemeentehuis stond. Er komen 26 eengezinswoningen vrij doordat huurders zijn overgestapt naar deze nieuwbouwwoningen. "Door ouderen te stimuleren om te verhuizen naar geschikte woningen zoals die in De Bannehoven, creëren we niet alleen ruimte voor nieuwe huurders, maar ook voor jonge gezinnen die op zoek zijn naar een passende woning",… meer
  Nieuwsartikel

 • Almere koopt de ontwikkelaars van de nieuwe woonwijk op het Floriadeterrein uit voor 51 miljoen euro, zo meldt omroep Flevoland. Daarmee wordt een einde gemaakt aan een langlopend conflict tussen de gemeente en Amvest plus bouwbedrijf Dura Vermeer. Vanwege onenigheid over de plannen is zelfs geen begin gemaakt met de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Hortus. De gemeenteraad van Almere moet formeel nog toestemming verlenen voor de contractontbinding.
  Nieuwsartikel

 • Vanwege de grote woningbehoefte heeft de gemeente Haarlemmermeer een alternatief plan ontwikkeld voor de ontwikkeling van het Sectorpark in Halfweg. Het nieuwe bouwplan omvat de realisatie van 110 tijdelijke woningen voor jongeren, starters, statushouders en mensen met een acute woningbehoefte.
  Nieuwsartikel

 • De woningcrisis biedt een kans om een duurzaam en gezond woonklimaat te realiseren, menen experts van TU Delft. Zij pleiten voor samenhangende ruimtelijke ordening, verdichting van wijken, aanpasbare woongebouwen en industrieel bouwen. Het rapport 'Ruimte voor wonen' is een productie van het ‘Vision Team Wonen’ onder leiding van Pieter Vermaas, Gerard van Bortel en Ulf Hackauf. Zij menen dat het woningtekort het beste kan worden bestreden door ‘huisvesting, energietransitie, klimaatadaptatie,… meer
  Nieuwsartikel

 • Registratie bijeenkomst 11 maart van Houtbouw : Naar 20% houtbouw in de MRA.
  Video

 • In Amsterdam Zuidoost wordt de bouw van een wijk voorbereid met woningen die grotendeels van hout zijn. Het gaat om ruim 700 woningen in negen blokken langs het Nelson Mandelapark. Ook elders in de regio Amsterdam komt het gebruik van biobased materialen in de woningbouw op gang. Hoe gaat het met de implementatie van het convenant houtbouw MRA 2021-2025? Een tussenstand.
  Achtergrondartikel

 • Op de plek van de voormalige zeepfabriek Hilko en de verffabriek Evert Koning, gaan gebiedsontwikkelaar AM de gemeente Zaanstad en Rochdale de komende jaren de nieuwe wijk Hilko met 116 woningen ontwikkelen. De nieuwe wijk is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Kogerveldwijk en de transformatie van de Boerejonkerbuurt.
  Nieuwsartikel

 • Grondpolitiek, er viel al eens een kabinet over. Maar bijna vijftig jaar later lijkt zich in de Tweede Kamer een meerderheid af te tekenen voor het belasten van de waardestijging van grond na bestemmingswijziging. Grondspeculatie zou een van de vele factoren zijn die de woningproductie afremmen. 
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam gaat verder met het maken van een nieuwe buurt op Zeeburgereiland: Baaibuurt-West. In 2028 moet de bouw beginnen van een levendige buurt met maximaal 1.800 woningen en bijbehorende voorzieningen. “In Amsterdam-Oost komt een prachtige nieuwe woonwijk; straks kunnen starters, singles, gezinnen en ouderen hier een mooie plek vinden om te wonen, binnen de ring en aan het water”, aldus wethouder Van Dantzig van Stedelijke Ontwikkeling. 
  Nieuwsartikel

 • De Lodewijk van Deysselbuurt gaat de komende jaren flink op de schop. De grootschalige renovatie en sloop-nieuwbouw moet zevenhonderd extra woningen en een opgeknapte openbare ruimte opleveren. Bovendien moet de vernieuwing de buurt ook sociaal verder brengen. Dat wordt ook hoog tijd: de vernieuwing van de wijk kent een lange geschiedenis van plannen die niet doorgingen.
  Achtergrondartikel

 • Woningcorporatie Elan Wonen heeft van ontwikkelcombinatie Hoorne Vastgoed/HBB Groep 114 sociale huurappartementen gekocht in nieuwbouwproject HIGH5 in Haarlem Nieuw Zuid. Het gaat om twee-, drie- en vierkamerwoningen die geschikt zijn voor diverse doelgroepen: van (jonge) alleenstaanden tot ouderen en grote gezinnen. "Met deze aankoop willen we tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar betaalbare huurwoningen in Haarlem.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Ymere bouwt aan de Kleverlaan in Haarlem 24 sociale huurappartementen. De bouw van sociale huur is mogelijk na het mislukken van plannen voor huurappartementen in het middensegment. Woningbouw op die locatie aan de Kleverlaan kent een lange geschiedenis. Aanvankelijk zouden er zes grondgebonden woningen worden gebouwd. Twee jaar geleden stemde de gemeente in met verandering van het programma naar 24 huurappartementen in het middensegment, maar daarna haakte de belegger af… meer
  Nieuwsartikel

 • Huurders in de sociale sector moeten minder mogelijkheden krijgen om eindeloos bezwaar te maken, zo meent Mohamed Acharki, bestuurder van woningcorporatie Rochdale. Het ergert hem dat huurders de vernieuwing van de sociale woningvoorraad jarenlang met allerlei bezwaarprocedures kunnen traineren. 
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Almere, huurdersorganisatie 3HO en de woningcorporaties Ymere, GoedeStede en de Alliantie hebben nieuwe productieafspraken gemaakt voor de periode 2024 t/m 2028. De partijen zetten zich de komende vijf jaar in om bijna 4.100 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.   
  Nieuwsartikel

 • Gemeente Ouder-Amstel heeft met woningcorporatie Ymere en gemeente Amsterdam overeenstemming bereikt om in het gebied De Nieuwe Kern ongeveer 340 tijdelijke sociale huurwoningen te realiseren voor jongeren, starters en statushouders. De woonunits komen op de huidige parkeerlocatie voor bussen nabij de Johan Cruijff Arena. De Nieuwe Kern wordt op termijn een nieuwe stedelijke woonwijk met ongeveer 4.500 woningen.  
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam heeft geen goed zicht op de risico’s van woningbouw rond de chemische fabriek van Ketjen (dochteronderneming van Albemarle) in Noord, concludeert de Raad van State. Die vernietigt daarom het bestemmingsplan voor een klein deel van de geplande woonwijk Hamerkwartier. Maar door dit oordeel komen ook andere bouwplannen voor het Hamerkwartier op losse schroeven te staan. Hamerkwartier is een van de grote woningbouwlocaties van Amsterdam. De hoofdstad wil hier een woon- en werkgebied… meer
  Nieuwsartikel

 • Ymere wil in december 2024 starten met de bouw van een grotendeels houten woontoren in de nieuwe wijk Haarlem Oostpoort. Het is het eerste project in dit transformatiegebied. Het gaat om honderd één- of tweepersoonswoningen van ongeveer vijftig vierkante meter met huren tussen de 600 à 800 euro. De gemeente hoopt de grondverkoop, kavel 1F, in mei of juni af te ronden. 
  Nieuwsartikel

 • Herontwikkeling van het deel van autosnelweg A2 binnen de ringweg naar een gewone stadslaan maakt de bouw van 1.000 tot 1.200 woningen mogelijk, zo schrijft wethouder Van Dantzig van Stedelijke Ontwikkeling in een brief aan de gemeenteraad. Aan de westzijde van het Amstelkwartier ontstaat dan bovendien extra ruimte voor de bouw van kantoorruimte. Komend jaar wil de gemeente een stedenbouwkundig plan voor het gebied uitwerken.
  Nieuwsartikel

 • ICL heeft een streep gehaald door de verhuizing van de kunstmestfabriek (Amfert) naar het Westelijk Havengebied. De kosten zijn te hoog. Handhaving van de huidige fabriek in Amsterdam Noord zorgt ervoor dat er zeker tot 2040 geen sprake kan zijn van woningbouw op locatie Hempoint. Wethouder Van Dantzig van Stedelijke Ontwikkeling betreurt het afblazen van de verplaatsing. De verhuizing van de kunstmestfabriek vormde een belangrijke stap in versnelde ontwikkeling van het toekomstige Haven-Stad.… meer
  Nieuwsartikel

 • ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, gaat de komende zes jaar zo’n vijf miljard euro beleggen in de bouw van betaalbare huurwoningen. Zo kondigde bestuursvoorzitter Van Wijnen maandag aan in Het Financieele Dagblad. De keuze voor woningbouw in Nederland is onderdeel van een grondige herziening van het beleggingsbeleid. 
  Nieuwsartikel

 • "Om het enorme woningtekort in te lopen, zijn regie en forse investeringen van de rijksoverheid nodig', aldus een oproep van een brede coalitie van partijen tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag. Om de gewenste jaarproductie van 100.000 woningen - waarvan tweederde in het lagere en middensegment - te realiseren, is het nodig dat het Rijk jaarlijks bijspringt met drie tot vijf miljard euro.
  Nieuwsartikel

 • In de tweede helft van 2023 heeft Almere relatief veel nieuwbouwwoningen opgeleverd. Hierdoor is de woningvoorraad in het afgelopen jaar toch nog met 1.663 woningen toegenomen. Daar wees het na de eerste twee kwartalen niet op, met slechts 640 nieuwe woningen. Julius Lindenbergh, wethouder Bouwen, Wonen en Bereikbaarheid, toonde zich verheugd over het grote aantal opleveringen in het najaar en benadrukte zijn bouwambities: "Onze inzet is om zoveel mogelijk woningen toe te voegen aan de… meer
  Nieuwsartikel

 • In de Kolenkitbuurt is de bouw van 'De Houten Leeuw' gestart, het laatste grote stedelijke vernieuwingsproject van Stadgenoot in de deze buurt. Het gaat om 53 studio's voor jongeren. De oplevering van het nieuwe gebouw staat gepland voor november 2024. Het oorspronkelijke gebouw aan de Leeuw van Vlaanderenstraat is vorig jaar gesloopt.  
  Nieuwsartikel

 • Woningbedrijf Velsen levert deze periode 72 nieuwe huurwoningen op in de wijk Hofgeest. Vorige week ontving de eerste bewoner Daan Hoenderbos zijn sleutel: "Ik had eigenlijk de hoop al opgegeven. Ik ben 26 jaar en woon nog bij mijn ouders. Ik wilde heel graag in Velserbroek blijven wonen. Ik reageerde vaak op woningen, maar ik eindigde nooit hoog. Zeker niet in Velserbroek. Ik heb echt mazzel gehad.” Van deze huurwoningen gaan er veel naar jongeren uit de gemeente.
  Nieuwsartikel

 • In 2023 zijn er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 7.386 bouwvergunningen afgegeven, wat een daling van 23 procent betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze afname is sterker dan de landelijke  (-15 procent). Het aantal vergunde corporatiewoningen daalde zelfs met 37 procent. Dit blijkt uit een analyse van NUL20 van de meest recente jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
  Nieuwsartikel