• In de wijk Buitenveldert in Amsterdam Zuid is ruimte voor toevoeging van honderden, misschien wel duizenden woningen en nieuwe voorzieningen, zo blijkt uit een ruimtelijke en stedenbouwkundige verkenning in opdracht van het stadsdeel. 
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Eigen Haard en Gemeente Amsterdam hebben een overeenkomst getekend voor de bouw van meer dan zeshonderd woningen rondom de iconische Kromhouthal in het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord. Naast woningbouw komen er aan de IJ-oever een middelbare school, een sporthal, een supermarkt, horeca en een theater. De door de corporatie te renoveren Kromhouthal wordt het middelpunt van de buurt.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Eigen Haard koopt van ontwikkelaar Ten Brinke myb sociale en middensegment huurwoningen op het NDSM-terrein in Amsterdam Noord. De overeenkomst betreft de woningen in het bouwplan voor kavel A5. Er is ruimte voor in totaal 285 woningen en een plint met bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed. Hoeveel woningen Eigen Haard precies koopt, is onder meer afhankelijk van het aantal te bouwen vrije sectorwoningen. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. Als alles… meer
  Nieuwsartikel

 • Ga in de strijd tegen de woningnood creatiever om met de bestaande bebouwing, zo schrijft minister De Jonge voor Volkshuisvesting in een brief aan de Tweede Kamer. Het beter benutten van de bestaande bebouwing kan volgens hem op verschillende manieren. Door meer woningen op bestaande woonruimte te realiseren, door het delen van een woning makkelijker te maken en door de doorstroming tussen woningen te bevorderen.
  Nieuwsartikel

 • De eerste huurders betrekken vandaag het Zandkasteel, het markante voormalige ING-hoofdkantoor aan het Bijlmerplein in Zuidoost. Wonam en Zadelhoff hebben het kantoorgebouw getransformeerd naar een multifunctioneel gebouw om te wonen, werken en ontmoeten. Na een bouwperiode van 2,5 jaar wordt Zandkasteel nu gefaseerd opgeleverd, te beginnen met de woningen.
  Nieuwsartikel

 • De opgespoten zandplaat van Strandeiland op IJburg is bijna klaar voor de eerste woningbouw. Althans: Amsterdam zoekt een marktpartij die vier kavels van de Muidenbuurt wil bebouwen met maximaal 344 woningen, een supermarkt, horeca, detailhandel en een gezondheidscentrum en een apotheek. Het gaat om woningen in het middensegment (huur) en de vrije sector (huur en koop). De nadruk ligt op grotere middeldure huurwoningen voor gezinnen. De bouwkavels (rood op de impressie) liggen in het… meer
  Nieuwsartikel

 • Van de 135 koopwoningen in The Jay zijn er nog slechts zeven beschikbaar. De woningen zijn in korte tijd verkocht. Dat is bijzonder in een periode waarin de verkoop van nieuwbouwwoningen op veel plekken stil valt. The Jay maakt onderdeel uit van Bajeskwartier, een nieuwe stadswijk nabij het Amsterdamse Amstelstation waar in totaal zo’n 1.350 woningen worden gerealiseerd. The Jay is al in aanbouw en wordt naar verwachting eind van de zomer 2024 opgeleverd.
  Nieuwsartikel

 • MRP heeft vier woontorens met in totaal 281 appartementen in het nieuwbouwproject MIX Amsterdam op het Osdorpplein verkocht aan de Duitse vastgoed- en vermogensbeheerder Union Investment Real Estate. Daarmee lijkt de verdere ontwikkeling van het Osdorpplein veilig gesteld. MIX Amsterdam omvat in totaal 528 huurappartementen waarvan 162 sociale huurappartementen, commerciële ruimtes en het kunst- en cultuurcentrum “Het Verhalenhuis”.
  Nieuwsartikel

 • Vorm heeft geprobeerd om een eigen woningbouwproject in Amstelveen te stoppen door zelf bezwaar aan te tekenen en de gemeente te vragen de vergunning in te trekken. Dat concludeert Cobouw in een uitgebreide reconstructie van het project De Scheg Oost. Zo zou Vorm willen voorkomen dat er ruim 14 miljoen euro moet worden afgerekend voor de grond.
  Nieuwsartikel

 • De komende vijf jaar willen woningcorporaties 50 miljard euro extra lenen om de ambitieuze bouwplannen van het kabinet te financieren. Maar stijgende rente en bouwkosten maken het lastiger om al die nieuwbouwplannen te financieren. Dat zegt directeur Rob Röbscheid van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in het FD: "De kans dat we die 50 miljard halen is gering". Dat bedrag was gebaseerd op ramingen uit 2021 en vorig jaar. Toen was lenen goedkoper.
  Nieuwsartikel

 • Het kabinet reserveert een kwart miljoen euro om stagnerende woningbouwprojecten op gang te helpen. Ook komt er verdeeld over de komende vier jaar 300 miljoen beschikbaar om de bouw van flexwoningen te stimuleren. 'We proberen alles op alles te zetten om de woningbouw aan de gang te houden en de dip in de woningbouw te beperken', aldus minister Hugo de Jonge. "Maar de overheid kan dit niet alleen. Dit vergt van alle partijen een gezamenlijke aanpak, met oog voor de huidige omstandigheden.'
  Nieuwsartikel

 • Lieven de Key is gestart met de bouw van Opportuna, woontoren van 65 meter hoog, nabij het August Allebéplein in Amsterdam Nieuw-West. Een deel van de 174 woningen wordt toegewezen aan jongeren uit de buurt, jongeren met een maatschappelijk beroep en jongeren die vanuit een beschermde woonomgeving komen.
  Nieuwsartikel

 • Eigen Haard bouwt in de wijk Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost ruim vijftig nieuwe woningen, waarvan het grootste deel specifiek voor senioren uit de wijk. Ouderen krijgen zo de kans hun oude, grote woning – in Reigersbos staan veel grote woningen – in te wisselen voor een meer geschikt appartement. 
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam zoekt een ontwikkelaar voor de bouw van 85 middeldure huurwoningen en 63 sociale huurwoningen op twee kavels aan de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid. Daarbij streeft de gemeente naar de komst van zoveel mogelijk gezinswoningen.
  Nieuwsartikel

 • Aedes heeft met 36 bouwbedrijven overeenkomsten afgesloten om verplaatsbare woningen te leveren aan woningcorporaties. Aansluitend organiseren de corporaties mini-competities om in totaal zo’n 8.000 flexwoningen geleverd te krijgen.
  Nieuwsartikel

 • In het vierde kwartaal van 2022 zijn er ruim de helft minder nieuwbouwkoopwoningen verkocht dan een jaar eerder. Dit is de grootste daling sinds de start van de meting in 2015. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat. De inzakkende verkoop ondergraaft de ambitieuze bouwplannen in Nederland, zeker nu ook institutionele beleggers een afwachtende houding innemen. Projectontwikkelaars starten veelal pas met bouwen als ze zo'n 70 procent van de woningen hebben verkocht. 
  Nieuwsartikel

 • Ook eens goed nieuws voor de woning- en wegenbouwers. Volgens de Raad van State kunnen de stikstofberekeningen voor de uitbreidingen van de A15 en A12 tussen Nijmegen en Arnhem door de beugel. Het draaide vooral om de 'afkapgrens' van 25 kilometer. Bouwend Nederland kan opgelucht ademhalen. De  uitspraak betekent dat stikstofberekeningen niet over hoeven worden gedaan en toekomstige stikstofberekeningen niet nog ingewikkelder worden. Een negatieve uitspraak zou forse impact… meer
  Nieuwsartikel

 • Het woningprogramma van het eerste woonblok NZ3 in het noordelijk deel van Elzenhagen wordt aangepast. Vanwege de 'huidige marktomstandigheden' wil CZAN een gepland bouwblok met 105 vrijesectorwoningen omzetten naar sociale huur én 85 middeldure huurwoningen omzetten naar permanente middeldure huur. Beide wijzigingen leiden tot een substantiële daling van de gemeentelijke grondopbrengsten. De projectontwikkelaar is met de Alliantie in overleg om de woningen af te nemen.
  Nieuwsartikel

 • Er zijn meer woningen nodig om de woningnood te bestrijden. Zeker. Maar er wordt al jaren veel gebouwd in de regio Amsterdam. Alleen blijft de hoofdstad ook als een magneet mensen aantrekken. Het inwonertal van de hoofdstad neemt daardoor jaarlijks gemiddeld met ruim negenduizend mensen toe.
  Achtergrondartikel

 • Projectontwikkelaar KondorWessels Vastgoed heeft met het plan ‘Sample’ de tender gewonnen voor de ontwikkeling van kavel 19 in het Amsterdamse Buiksloterham. Het plan bestaat uit drie circulaire gebouwblokken met vrije sectorkoopwoningen, middeldure huurwoningen, sociale huurwoningen en bedrijfsruimtes. Opvallende partners in het project zijn de modulaire houtbouwer Finch Buildings, Horizon ('urban mining') en het buurtcollectief Verdedig Noord. Het plan is naar een ontwerp van Space… meer
  Nieuwsartikel

 • In de kersverse MRA-Woondeal staat het voornemen om tot en met 2030 170.000 woningen toe te voegen. Maar hoeveel zijn er eigenlijk het afgelopen decennium bijgekomen? Dat waren er in tien jaar 118.042. Daar moet dus een flinke schep bovenop. Hierbij een overzicht van de woningproductie per regio.
  Achtergrondartikel

 • Woningcorporatie Lieven de Key heeft met de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt over de ontwikkeling van kavel A4 op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Op de plek tussen de ms. Oslofjordweg en de tt. Vasumweg is ruimte voor een mix van woningen, ambacht- en maakindustrie en voorzieningen, zoals een gezondheidscentrum en een kinderdagverblijf.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam en de vier andere grote steden verlangen van het Rijk extra steun voor het tegengaan van een nieuwbouwcrisis. Een extra bijdrage voor startbouw en een bouwgarantie kunnen helpen om woningbouwprojecten toch van start te laten gaan, zo schrijven de vijf gemeenten in een brief aan minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting.
  Nieuwsartikel

 • Dudok Wonen wil de komende vijf jaar driehonderd sociale huurwoningen bouwen in Almere. Begin 2025 is start bouw voorzien van 165 woningen in de wijk Europakwartier Oost. Ook gaat de Hilversumse corporatie verder met locatie Kroatiëkade. Daarbovenop is Dudok Wonen bereid om middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen te realiseren.
  Nieuwsartikel

 • Studentenhuisvester Duwo heeft met bouwbedrijf Bam Wonen overeenstemming bereikt over de realisatie van 767 sociale huurwoningen voor jongeren en studenten in de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam Oost. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. De woningen worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 opgeleverd.
  Nieuwsartikel