Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijesectorhuur

 • Hoge huurprijzen in de vrije sector leiden tot geldproblemen, uitgestelde levenskeuzes en veel stress, zo blijkt uit een rapportage van de Woonbond. De afgelopen twee maanden hebben meer dan 350 huurders hun verhaal gedaan bij het Meldpunt Woekerhuren. Volgens de Woonbond maken deze meldingen stuk voor stuk duidelijk dat excessief hoge huurprijzen aan banden moeten worden gelegd.
  Nieuwsartikel

 • Het aanbod van huurwoningen in de vrijehuursector is in 2023 met 13 procent afgenomen, terwijl de huren met 10 procent stegen. Er worden zowel minder nieuwbouwwoningen opgeleverd als bestaande woningen aangeboden. Particuliere beleggers trekken zich terug uit het vastgoed. Maar wie is daarvan vooral de pineut? Zijn dat inderdaad de leraar en de onderwijzer, zoals wel wordt beweerd?
  Achtergrondartikel

 • De huidige huurbegrenzing in de vrije huursector wordt gecontinueerd tot 2029, twee jaar langer dan minister De Jonge eerder had voorgesteld. De Tweede Kamer besloot bovendien het huidige 'laagste-van-twee-principe' te continueren waarbij het laagste percentage van CAO-loonstijging dan wel inflatie uitgangspunt blijft voor de verhoging.
  Nieuwsartikel

 • Vesteda kondigt aan dat de huurverhoging per 1 juli beperkt blijft tot 4 procent. Als eerste grote institutionele verhuurder maakt Vesteda daarmee zijn huurbeleid voor dit jaar bekend. Het demissionaire kabinet werkt momenteel aan een wetswijziging die voor een huurverhoging van 6,8 procent voor de vrije en 5,8 voor de sociale huursector mogelijk maakt.
  Nieuwsartikel

 • De wijze waarop vastgoedbeleggers jaarlijks hun huren optrekken, lijkt lang niet altijd rechtmatig te zijn. Volgens meerdere rechtelijke uitspraken baseren verhuurders zich op een oneerlijk 'huurprijswijzigingsbeding', waardoor duizenden huurders jarenlang mogelijk te veel hebben betaald. De aanpak van de verhuurders zou in strijd zijn met Europese regelgeving die al sinds 1993 van kracht is.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam en de drie andere grote steden steunen het kabinetsvoornemen om de huren in een deel van de vrije sector aan banden te leggen, zo laten zij weten aan de vooravond van de publicatie van het definitieve wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge.
  Nieuwsartikel

 • Het Parool werpt de vraag op waar de gemeentelijke focus op de bouw van middenhuurwoningen in Amsterdam is gebleven. Directe aanleiding is de presentatie van het 'onderhandelingsakkoord' tussen gemeenten, corporaties en huurderkoepels voor de komende vier jaar. In deze prestatieafspraken staan weinig concrete doelstellingen voor het vergroten van het aanbod voor middengroepen.
  Nieuwsartikel

 • De huurstijgingen in de vrije sector blijven de komende jaren gemaximeerd, maar kunnen toch fors uitpakken. Het demissionaire kabinet ondersteunt het voorstel van minister De Jonge om de jaarlijkse huurverhogingen in de vrije sector nog eens drie jaar aan een maximum te binden. Het wetsvoorstel dat nu naar de Raad van State is gestuurd, houdt in dat de maximaal toegestane huurverhoging gelijk wordt aan de gemiddelde CAO-loonontwikkeling plus 1 procent. Oftewel: 7,1 procent.
  Nieuwsartikel

 • Eenderde van de huurwoningen van de kleinere particuliere beleggers is verworven in de periode van 2016 tot 2020. Veel beleggers stapten toen in vanwege de uitermate aantrekkelijke rendementen, de toenemende vraag naar huurwoningen en de mogelijkheid van tijdelijke huurcontracten. Na 2020 zakt de populariteit van 'buy-to-let' af. Dat is volgens het Kadaster het gevolg van overheidsmaatregelen om dit aankopen-voor-verhuur af te remmen. Denk hierbij  aan de verhoging van de… meer
  Nieuwsartikel

 • De Stichting Fair Huur daagt de staat voor de rechter vanwege de in mei 2022 ingevoerde 'WOZ-cap', een aanpassing van woningwaarderingssysteem (WWS). In gebieden met hoge woningprijzen kan die maatregel leiden tot aanzienlijk lagere huren bij nieuwe verhuringen. Volgens de vastgoedbeleggers is deze maatregel in strijd met het eigendomsrecht. De stichting zegt zo'n vierhonderd particuliere beleggers te vertegenwoordigen die samen minstens 10.000 huizen verhuren, zo meldt het FD. De krant… meer
  Nieuwsartikel

 • De huur van een sociale huurwoning dreigt volgend jaar fors duurder te worden. De verhoging per 1 juli volgend jaar kan oplopen tot 5,3 procent. Zo meldt demissionair minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.
  Nieuwsartikel

 • Verhuurmedewerkers van Vesteda worden steeds vaker geconfronteerd met omkooppogingen of bedreigingen via sociale media door kandidaat-huurders. Mensen die zich daaraan schuldig maken komen niet meer aanmerking voor een woning, zo laat de verhuurder via haar website weten.
  Nieuwsartikel

 • Gemeenten krijgen de mogelijkheid om in bepaalde kwetsbare wijken het gebruik van tijdelijke huurcontracten te verbieden, zo blijkt uit het afgelopen week gepresenteerde wetsvoorstel ‘Lokaal verbod tijdelijke verhuur’. De Wet doorstroming huurmarkt maakte het vanaf 2016 mogelijk tijdelijke huurcontracten af te sluiten. Een van de wijzigingen was de introductie van tijdelijke huurcontracten voor maximaal twee jaar voor zelfstandige woningen en maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woningen. In… meer
  Nieuwsartikel

 • Certitudo Capital heeft de omgevingsvergunning verkregen voor woningbouwproject `&Amsterdam’. Het betreft de bouw van 561 huurwoningen en 1.000 m2 voorzieningen in woon- en werkgebied Amstel III. Bedoeling is eind dit jaar met de bouw te beginnen.
  Nieuwsartikel

 • De Woonbond wil dat het Woningwaarderingsstelsel gaat gelden voor de gehele vrije huursector. Uitbreiding van het puntenstelsel moet voorkomen dat commerciële verhuurders de gekste prijzen kunnen vragen, zo schrijft de bond in reactie op CBS-cijfers over de groei van de commerciële huurmarkt.
  Nieuwsartikel

 • De regulering van de vrije sector huurmarkt moet niet stoppen bij 187 punten volgens het Woningwaarderingsstelsel maar worden doorgetrokken naar 250 punten, zo meent GroenLinks-leider Jesse Klaver. Daarmee kan de huurprijs voor vrijwel alle huurwoningen gereguleerd en gekoppeld aan de kwaliteit van het huis.
  Nieuwsartikel

 • De vijfhonderd woningen op het Havenstraatterrein in Amsterdam Zuid mogen definitief worden gebouwd. De Raad van State heeft het protest van The British School en buurtbewoners afgewezen. Eerder in 2019 vernietigde de Raad een vorig bestemmingsplan omdat de gemeente onvoldoende rekening had gehouden met de belangen van de Museumtram. Vervolgens is het ontwerp aangepast.
  Nieuwsartikel

 • Het laatste kwartaal van 2022 is het aantal nieuwe verhuringen buiten de corporatiesector voor het tweede opeenvolgende kwartaal toegenomen, terwijl de huurprijzen iets zakten ten opzichte van het kwartaal daarvoor (-1,6%). In Amstelveen(+4,8%) en Amsterdam(+2,9%) bleven de huurprijzen overigens gewoon doorstijgen. Dat melden NVM en VGM in hun kwartaalrapportage.
  Nieuwsartikel

 • Bijna de helft van woningen die nu door Pararius in de Amsterdamse regio (MRA) worden aangeboden, vallen in het gereguleerde huursegment als de liberalisatiegrens naar 1.000 euro gaat. De gereguleerde huren voor deze woningen vallen dan gemiddeld zo'n 1.000 euro lager uit dan de huren die daarvoor nu in de vrije sector worden gevraagd. Dat blijkt uit een effectverkenning van onderzoeksbureau RIGO op ruim 2.000 woningen die via verhuurplatform Pararius worden aangeboden.
  Nieuwsartikel

 • Op de plek van een verouderd kantoorgebouw aan de Naritaweg in Amsterdam komt een woongebouw met 180 huurappartementen, waaronder 54 sociale huurwoningen voor Rochdale. De resterende 126 woningen worden door belegger Maarsen Groep verhuurd in de middeldure en vrije huursector.
  Nieuwsartikel

 • Verschillende internetplatforms voor woningverhuur misleiden woningzoekenden met onjuiste en onvolledige informatie. Dat stelt Vesteda. Het aanbod op die sites wordt gegenereerd door zoekbots en is vaak niet actueel. Bovendien stranden de automatisch doorgestuurde reacties bij de echte verhuurders veelal in een spamfilter. Woningzoekenden moeten op deze sites ook 'inschrijfkosten' betalen, niet zelden een verhullend woord voor een doorlopend abonnement.  
  Nieuwsartikel

 • Ontwikkelaars vrezen door de voorgenomen regulering van middenhuur veel hinder voor nieuwbouwprojecten. Vertraging of zelfs afstel van projecten dreigt, meent de vereniging van projectontwikkelaars Neprom. Ook pleiten ontwikkelaars opnieuw voor lagere grondprijzen.
  Nieuwsartikel

 • De Woonbond heeft gemengde gevoelens bij huurprijsplannen van het kabinet. De bond had de grens voor een maximale huurprijs liever hoger gezien. Ook kent De Jonge volgens hen te makkelijk extra punten toe, waardoor er tienduizenden sociale huurwoningen uit de particuliere huursector zullen verdwijnen. "Minister Hugo de Jonge zet met huurprijsregulering drie stappen vooruit, maar ook weer twee terug", zo vat de Woonbond de huurprijs-reguleringsplannen samen. 
  Nieuwsartikel

 • Om huurders met een middeninkomen te beschermen tegen excessen en ervoor te zorgen dat zij een eerlijke prijs voor hun woning betalen, reguleert het kabinet de middenhuur. Door ook het woningwaarderingsstelsel (WWS) dwingend te maken, verwacht het kabinet dat de huurprijs van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaag gaat. 
  Nieuwsartikel

 • De Rijksoverheid gaat zich samen met gemeenten en verhuurders actief inzetten om woondiscriminatie tegen te gaan. Zij starten met een voorlichtings- en bewustwordingscampagne om discriminatie de deur te wijzen. 
  Nieuwsartikel