Overslaan en naar de inhoud gaan

Lelystad doet minister Van Veldhoven woningbouwaanbod van 10.000 woningen

Image

Lelystad kan met 10.000 woningen een belangrijke bijdrage leveren aan de woningbouwopgave van het Rijk. Daarmee reageert het college van Lelystad op de brief van minister Stientje van Veldhoven aan de Tweede Kamer over de aanpak van het woningtekort, oplopend tot 300.000 woningen.

Met het versneld in eigendom nemen en bouwrijp maken van gronden in Lelystad Zuid, die aansluiten op de reeds in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk Warande, kan Lelystad binnen enkele jaren voorzien in de woonbehoefte van vele Randstedelingen. Het college nodigt de minister uit om daarover in overleg te gaan. Lelystad-Warande biedt volgens het gemeentebestuur uitstekende perspectieven om snel resultaten te kunnen boeken. Zo zijn de gronden in eigendom bij het Rijk, dus snel en zonder extra investeringen beschikbaar. Er wordt al gewerkt aan een goede ontsluiting van dit zuidelijke stadsdeel. Ook kan Warande eenvoudig met een extra station worden ontsloten.
Het versneld in aanbouw nemen van de gronden in Lelystad Zuid voor de bouw van Warande past bij de bijgestelde groeiambitie van Lelystad, zoals vastgelegd in het programma Lelystad Next Level. De stad bereidt zich voor op een groei naar 100.000 inwoners. De ligging van Warande biedt volgens de gemeente voldoende kansen voor de realisering van een aantrekkelijke, duurzame en betaalbare woonwijk.

Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) draagt Lelystad al bij aan de versnellingsopgave woningbouw. Zo is het stationsgebied/stadshart van Lelystad aangewezen als sleutelgebied. Voor dit gebied wordt momenteel een visie ontwikkeld. Daarnaast bouwt de stad in het kustgebied en is Lelystad bezig met een aantal transformatieprojecten.