Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Kort bestek
Corporaties negeren nieuwe regels woningdelen
"Hier gaan wij niet aan meewerken"

De Amsterdamse woningcorporaties lopen te hoop tegen de nieuwe regels voor woningdelen. Met name de hoge kosten voor isolatie stuiten op verzet. "Dit zijn regels voor een niet bestaand probleem."

 

Hester van Buren (Rochdale)

"Rochdale houdt zich altijd aan de wet, maar wij gaan hier niet aan meewerken."

De Amsterdamse politiek worstelt al jaren met het fenomeen woningdelen. De vorige wethouder Wonen Freek Ossel kwam na een uitgebreid consultatieproces in 2014 met nieuwe regels. Twee jaar later bleek dat de nieuwe beleidsregels nauwelijks werden nageleefd, ook niet door corporaties. Het huidige college nam zich voor de regels te versoepelen én nu ook te gaan handhaven. Sinds 1 januari gelden de nieuwe regels, maar deze kunnen wederom op weinig bijval rekenen.

Eerder uitten marktpartijen al stevige kritiek, omdat zij nu een zogeheten omzettingsvergunning moeten aanvragen. Dat heeft financiële consequenties: een woning voor kamerverhuur is volgens taxatieregels van De Nederlandsche Bank 30 procent minder waard.

"We zien wel erg veel vragen op dit moment over het nieuwe woningdelenbeleid," stelt Gert Jan Bakker van Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag vast. "Eigenaren moeten vergunningen aanvragen voor woningonttrekking en dat willen ze niet. Dus komen er allerlei nieuwe vage constructies in omloop die van geen kant deugen. Bijvoorbeeld: een bestaande woongroep van vier personen krijgt nu het voorstel van de huisbaas om twee hoofdhuurders aan te wijzen die vervolgens als hospita elk een kamer onderverhuren."

Geluidseisen onwerkbaar

De corporaties vinden de nieuwe regeling onwerkbaar: "Ook de Amsterdamse corporaties willen de mogelijkheid bieden om een woning te delen, maar de gemeente maakt dit met de nieuwe regels nu wel moeilijk", zegt Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. De woningcorporaties lopen vooral te hoop tegen de extra geluidseisen. Volgens Perry Hoetjes, strategiemanager bij Stadgenoot, zijn de  consequenties enorm: "Bewoners moeten tijdelijk hun woning uit, zodat wij plafonds kunnen verlagen en extra tussenwanden kunnen plaatsen. Je komt al snel op bedragen van 30.000 euro per woning. Alleen Stadgenoot, bedenker van het Friends-concept, heeft al vierhonderd woningen waar mensen buiten gezinsverband op een of andere manier een woning delen. Dan kom je op een bedrag van 12 miljoen euro."

Hester van Buren, bestuursvoorzitter van Rochdale, heeft geen goed woord over voor de nieuwe regels. Ze begrijpt dat de gemeente beducht is voor overlast. Maar die ontstaat veelal als huisjesmelkers te veel mensen bij elkaar proppen. Dat doen de corporaties anders, aldus Van Buren: "Wij hanteren daarbij duidelijke regels die misstanden uitsluiten. Van meer overlast bij woningdelers dan in andere situaties is helemaal geen sprake. Van gezinnen met kleine kinderen hebben buren misschien nog wel meer last."

Van Buren wijst er op dat corporaties woningdelen inzetten om meer singles aan betaalbare woonruimte te helpen. Rochdale heeft honderdvijftig woningen met woningdelers en wil dat aantal uitbreiden.

Burgerlijke ongehoorzaamheid 

Verhuurders moeten voor woningdelen een vergunning aanvragen. Dat zijn de corporaties niet van plan. Hoetjes: "En Stadgenoot gaat ook geen dure isolerende voorzieningen aanbrengen in bestaande situaties. Wij willen ons geld en onze energie steken in de échte opgaven, zoals het bouwen van nieuwe woningen en het verduurzamen van ons bestaande vastgoed. Wij zitten niet op dit soort maatregelen te wachten."

Van Buren denkt er net zo over: "Rochdale houdt zich altijd aan de wet, maar wij gaan hier niet aan meewerken." Burgerlijke ongehoorzaamheid dus, terwijl de gemeente wel heeft aangekondigd te gaan handhaven.

Mocht dat daadwerkelijk gebeuren, dan stapt De Vries naar de rechter. "Door deze regels worden wij gehinderd in het uitvoeren van onze maatschappelijke taak." Van Buren hoopt dat het niet zo ver komt en de gemeente alsnog een uitzondering maakt voor woningcorporaties. "Wij zijn betrouwbare partners waarmee de gemeente afspraken kan maken. En als er sprake is van overlast, dan zijn wij daarop aanspreekbaar."

De gemeente Amsterdam kon NUL20 nog geen informatie geven over het aantal aangevraagde vergunningen sinds het nieuwe beleid is ingevoerd.
Joost Zonneveld