Beleid woningdelen Amsterdam wordt verfijnd

23.07.18
Beleid woningdelen Amsterdam wordt verfijnd

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam wil de regels voor woningdelen verfijnen. Zo wordt na een jaar nieuw woningdelenbeleid, ingezet op betere bescherming van woningdelers tegen uitbuiting en worden de strenge regels voor extra geluidsisolatie waarschijnlijk versoepeld.

Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe regels voor woningdelen. Meer dan twee volwassenen die een woning delen en geen huishouden (gezin) vormen, worden aangemerkt als woningdelers. Als het om inwoning gaat (hospitaverhuur) dan is geen vergunning nodig, in de andere gevallen moet dat wel. Daarmee is het onderscheid tussen woongroepen en drie of meer vrienden die een appartement delen, opgeheven. Dat zou tot meer duidelijkheid voor alle woningdelers en hun verhuurders moeten leiden en daarbij de handhaving vergemakkelijken.

Na ruim een jaar nieuw woningdelenbeleid blijkt dat het aantal aangevraagde vergunningen beperkt blijft. In de evaluatie van Rigo Research en Advies staat onder meer te lezen dat vooral vergunningen aangevraagd worden na handhaving door de gemeente, dat het niet goed duidelijk is hoeveel woningdelers Amsterdam kent, onder meer doordat het nieuwe beleid schijnconstructies in de hand zou werken. Zo zijn bij de onderzoekers situaties bekend van verhuurders die weten dat zij niet aan de regels voor woningdelen voldoen en daarom hun huurders 'schimmige onderhuurcontracten' laten tekenen en verbieden zich in te schrijven op het betreffende adres. Naar alle waarschijnlijkheid is slechts een klein deel van die ongewenste situaties, waarbij uitbuiting op de loer ligt, bekend. Daarnaast zijn er voorbeelden bekend van zogenaamde inwoning van volwassen kinderen bij een ouder, terwijl in praktijk meerdere jongvolwassenen een woning delen. Ook hiervan bestaat het vermoeden dat dit veel vaker voorkomt.

Hoewel het aantal aangevraagd vergunningen het werkelijke aantal woningdelers volgens de onderzoekers verre van benadert, schrijven zij ook dat vergunningen die wel aangevraagd worden, vaak erg gemakkelijk verleend worden. Daarbij loopt het aandeel legale deelwoningen die door drie of meer volwassenen bewoond worden in sommige complexen en delen van de stad wel erg snel op. Met (vrees voor) overlast voor de omgeving tot gevolg.

Uit de evaluatie van Rigo blijkt ook dat niet alle huurders van woningcorporaties, vanwege de huidige regels op het gebied van woningdelen, een huurcontact krijgen. “Respondenten gaven bijvoorbeeld aan een zogeheten “friendscontract” te hebben via de woningcorporatie, waar in sommige gevallen alleen een deel van de bewoners op staat vermeld. De corporatie is hier in deze gevallen van op de hoogte.” De Amsterdamse woningcorporaties zijn in de afgelopen jaren meer woningen aan meerdere personen gaan verhuren die geen huishouden vormen. Het gaat om woonruimte aan 112 woongroepen, 161 zorgwoningen aan meer dan drie personen en ook nog eens 373 woningen met een friendscontract. “Van alle woningdeelsituaties voldoen de meesten (waarschijnlijk) niet aan de gestelde beleidsregels voor woningdelen,” aldus de onderzoekers van Rigo. De woningcorporaties hebben zich eerder gekant tegen de nieuwe regels, met name om de strenge isolatie-eisen die ineens ook voor al lang bestaande woongroepen gingen gelden.

Het college wil die isolatie-eisen nu tegen het licht houden en voor woningen met drie onzelfstandige ruimtes in een woning zelfs laten vervallen. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan het argument dat woningdelers niet per se meer geluidsoverlast veroorzaken dan een gezin. Maar dat overlast voor de omgeving leidend blijft voor de gemeente, die woningdelen onder voorwaarden vooral wil blijven faciliteren, is duidelijk. Dit geldt ook voor het voornemen grenzen te stellen aan het aantal vergunningen voor woningdelen in een bepaald gebied en de handhaving op te schroeven.

Daarmee moeten vanzelfsprekend ook eventuele slechte woonomstandigheden van woningdelers aangepakt worden. Of onderhuurders daar zelf toe bereid zijn, is de vraag. Door in te zetten op een verplicht huurcontract per bewoner, heeft iedere huurder echter wel meer rechten, zo is de gedachte om hierover met het ministerie van BZK in overleg te gaan. Daarnaast wil de gemeente 'onderzoeken hoe wordt voorkomen dat de regels voor inwoning worden misbruikt om de vergunningplicht voor kamergewijze verhuur te omzeilen'.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.