Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam wil verkamering van de woningvoorraad aan banden leggen

Image

Amsterdam past wederom het beleid rond woningdelen aan. De nadruk ligt nu op het terugdringen van de overlast en het beschermen van het leefklimaat in buurten. Er komt per wijk én per gebouw een maximum aan te verlenen vergunningen voor kamergewijze verhuur van woningen. 

Minder lucratief

Verkamering wordt minder lucratief zo blijkt uit deze voorbeeldberekening (via huurprijscheck). Nu worden vaak prijzen van 400 tot 500 euro per kamer gevraagd. 

 

De gemeente probeert bovendien allerlei creatieve constructies te bestrijden die worden ingezet om huren te maximaliseren of verhuur te legaliseren. Zo moet iedere huurder voortaan een individueel huurcontract krijgen. Dit zorgt ervoor dat huurders meer rechtsbescherming krijgen en een te hoge huur kunnen aanvechten bij de Huurcommissie. Bovendien mag er maar één persoon per kamer wonen. Ook de mogelijkheden van de zogenaamde 'hospitaverhuur' worden beperkt. Er mag maximaal één huishouden inwonen bij de verhuurder en de verhuur mag pas ingaan als de verhuurder er zelf twee jaar heeft gewoond. Mantelzorgers en familieleden zijn daarvan uitgezonderd.

In de huidige praktijk wordt bij kamerverhuur vaak een gezamenlijk huurcontract afgesloten waarbij elke huurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de totale huur. Een andere variant is dat er één of twee hoofdhuurder(s) op het huurcontract staan en de rest als onderhuurder woont. Verkamering wordt door deze maatregelen minder lucratief, tenminste als de gemeente in staat blijkt de nieuwe regels te handhaven. Voor een kamer met cv van 15 m2 in een appartement met een gemeenschappelijke woonkeuken van 15 m2 mag bijvoorbeeld 230 euro kale huur worden gevraagd volgens het puntenstelsel (zie kader). Voor verhuurders die de legale route willen volgen is het straks financieel interessanter de vrijesector appartementen aan stellen c.q. twee personen te verhuren. De illegale route zal ongetwijfeld ook worden gevolgd: de derde of vierde persoon mag zich niet inschrijven in het pand.  
 
Quota
Het quotum per gebouw is vastgesteld op zo'n 25 procent. Van een Amsterdams huis met drie of vier woonlagen mag maximaal een appartement worden verkamerd. Het quotum per wijk wordt 5 procent van het totaal aantal woningen in de wijk met een oppervlakte van minimaal 60m². Voor heel de stad betekent dit dat maximaal 13.405 vergunningen worden verstrekt. Deze vergunningen zijn tijdelijk. Bij overschrijding wordt er geloot. De vergunning vervalt op het moment dat een aaneengesloten periode van drie maanden twee of minder bewoners in de basisadministratie staan ingeschreven op het adres waarvoor de omzettingsvergunning is afgegeven. 
 
Geen eisen meer voor geluidsisolatie
De eis dat een woning met kamerverhuur een gemeenschappelijke verblijfsruimte heeft van minimaal 11 m2 blijft ongewijzigd. Goed nieuws voor woningcorporaties is dat de extra eisen voor geluidsisolatie komen te vervallen bij het omzetten naar maximaal drie kamers. Ze vonden de geluidseisen onwerkbaar en onredelijk en negeerden de verplichte vergunningaanvraag. De gemeente gaat nu in de redenering mee dat het vreemd is dat voor drie kamerbewoners hogere geluidseisen zouden moeten gelden dan voor een gezin. Er lijkt nu geen gegronde reden meer om bestaande situaties niet te legaliseren. 
 
Als de raad de voorstellen overneemt worden ze per 1 januari 2020 van kracht.

Relevante links:

Beleid woningdelen wordt verfijnd (NUL20, juli 2018)
"Hier gaan we niet aan meewerken" / Corporaties negeren nieuwe regels woningdelen (NUL20, juni 2017)
Soepeler regels woningdelen (NUL20, juli 2016)
Woningdelen neemt hoge vlucht (NUL20, september 2015)
Voor starters is woningdelen heel normaal (NUL20, september 2015)
Strenge regels voor woningdelen (NUL20, januari 2014)

Trefwoorden