Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Rondje Amsterdam; vertrekpunt pont achter het Centraal Station, richting IJplein, langs het Storkterrein, Noorderpark, Buiksloterdijk, Wingerdweg, Papaverweg, en opnieuw met de pont vanaf het NDSM terrein richting Westerpark en Bos en Lommer, de Baasjes, Kinkerbuurt, eindigend op het Max Eeuweplein.

  Een feestelijke fietstocht in het kader van de positieve leefbaarheidsindicaties in alle stadsdelen.

Eerste verdieping

 • WiA 2013: langlopende trends zetten door
  Het aandeel koopwoningen in Amsterdam blijft toenemen (31,5% in 2013), terwijl het aandeel goedkope en betaalbare huurwoningen afneemt. Huurders besteden een groter deel van hun inkomen aan huur, ook na verrekening van de huurtoeslag, dan twee jaar geleden. De relatieve 'overmaat' aan sociale huurwoningen is verder afgenomen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA).
 • Groter aandeel van studio’s en markthuurwoningen
  In tegenstelling tot de landelijke trend is de bouwproductie in Amsterdam in 2013 opgelopen. Dat geldt zowel voor het aantal opleveringen als het aantal woningen dat in aanbouw is genomen. Er zitten wel veel kleine (studenten)woningen bij.
 • Grootste daler: van 6,6 naar 6,2

  De buurt De Omval is Oost is de meest significante daler. Dat zal toch niet komen door het vertrek van de Hells Angels?

 • Opvallende stijger: IJplein/Vogelbuurt van 6,4 naar 6,8

  “Ik hoop dat de hogere waardering ook komt door de instroom van wat in O+S-termen de ‘nieuwe stedeling’ wordt genoemd”, zegt stadsdeelvoorzitter Rob Post in een eerste reactie op de goede uitslag voor IJplein/Vogelbuurt (rapportcijfer 6,8, een plus van 0,4). “Er zijn flink wat huizen verkocht in de buurt en we verwachten dat deze trend doorzet. Daarmee zou ook de verbetering doorzetten.”

 • Bijlmerbuurten E,G,K: van 6,7 naar 7,1

  “Er wordt in de E,G,K-buurt eindelijk goed geoogst na een jaren durend verbeterproces”, vertelt Hester van Buren, lid van de raad van bestuur van corporatie Rochdale, de grootste woningeigenaar in de Bijlmer. Al jaren geleden begon Rochdale met sloop van de karakteristieke honingraatflats om ze te vervangen door eengezinswoningen.

 • Grootste stijger: van 6,3 naar 6,9

  Bosleeuw was de sterkste stijger in de WiA leefbaarheidsmonitor. Het rapportcijfer 6,9 lag in 2013 0,6 punt hoger dan in 2011. Begin 2011 verkeerden bewoners van deelgebied Bosleeuw-Midden nog in grote onzekerheid over hun toekomst nadat de geplande sloop van twee huizenblokken was geschrapt. Ze klaagden over tocht, gebrekkige verwarming en een algeheel slechte staat van de complexen.

 • WiA 2013: tevredenheid over de buurt neemt toe, ondanks crisis
  Ondanks de crisis steeg de waardering van Amsterdammers over hun buurt. Het rapportcijfer ging omhoog van 7,3 in 2011 naar 7,4. Vooral in de stadsdelen Noord en Zuidoost steeg de waardering. In Bos en Lommer gaat het ook crescendo, maar de waardering van Nieuw-West blijft steken.

Tweede verdieping

 • De stadsdelen nieuwe stijl gaan alleen nog over de uitvoering
  Het einde van het huidige stadsdeel is nabij. In de stadsdelen nieuwe stijl gaat het alleen nog om de uitvoering. Toekomstige bestuurders vrezen voor onvoldoende deskundige ambtenaren, te geringe beleidsruimte en een nieuwe machtsstrijd met de Stopera.
 • Interview: Cis Apeldoorn, de nieuwe directeur cluster Ruimte & Economie
  Ambtelijk Amsterdam ondergaat een grootschalige stoelendans. De vele diensten worden ondergebracht in een viertal clusters. Wonen, het Ontwikkelingsbedrijf en de dienst Ruimtelijke ordening maken straks deel uit van de sector Ruimte & Economie. Beoogd directeur Cis Apeldoorn droomt van een einde aan de ‘wij/zij-cultuur’: “Het gaat er niet om voor welke bestuurder een ambtenaar werkt”.

Kort bestek

 • Laan van Spartaan: nieuwe woonwijk met sport als middelpunt
  In West, pal naast de Ring A10, ligt de nieuwbouwwijk Laan van Spartaan. Het is een bijzonder gemixt gebied met veel verschillende soorten woningen en opvallend veel sportfaciliteiten.
 • Gemeenteraadsverkiezingen: de smalle marges van de lokale politiek
  Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand daaraan hebben de woningcorporaties en de Huurdersvereniging hun standpunten al naar buiten gebracht. Met welke onderwerpen kunnen lokale politici zich onderscheiden?
 • Discussie spitst zich toe op minimum-woonoppervlak per bewoner
  Eind januari hoopt de Amsterdamse wethouder Ossel zijn nieuwe voorstel rond woningdelen en kamerverhuur door de gemeenteraad te loodsen. In december zorgden de specificatie van het minimum-gebruiksoppervlak per woongroepslid nog voor veel verwarring. De raad wilde ook meer aandacht voor handhaving en geluidsoverlast. Intussen zorgen woningdelers nu al voor een forse prijsopdrijving van het vrije huursegment.

Interview

 • Exit interview: Roel Steenbeek vertrekt bij Ymere
  Roel Steenbeek stopte op 1 december als bestuursvoorzitter van Ymere. Hij werkte bijna negentien jaar bij Ymere en zijn vele rechtsvoorgangers. Daarvoor zeven jaar in Rotterdam. In zijn laatste maand kwam zijn zevende fusie rond, hief de toezichthouder het verscherpt toezicht op en rondde Ymere een ingrijpende reorganisatie af.

Bijzondere woonvormen

 • Anti-krakers meer op hun hoede voor koperdieven dan voor krakers
  Achter de ramen van een voormalig verzorgingshuis in Slotermeer hangen de rood-groene posters van de leegstandbeheerder: ‘bewaking door bewoning’. Nog voor de laatste ouderen het A.H. Gerhardhuis ruim een jaar geleden verlieten, namen de eerste antikrakers er hun intrek. Inmiddels wonen er ruim honderd mensen via een gebruiksovereenkomst.