Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Bijlmerbuurten E,G,K: van 6,7 naar 7,1
“De trots komt terug in Zuidoost”

Ligging“Er wordt in de E,G,K-buurt eindelijk goed geoogst na een jaren durend verbeterproces”, vertelt Hester van Buren, lid van de raad van bestuur van corporatie Rochdale, de grootste woningeigenaar in de Bijlmer. Al jaren geleden begon Rochdale met sloop van de karakteristieke honingraatflats om ze te vervangen door eengezinswoningen.
Maar in de afgelopen jaren is ook op het sociale vlak veel gedaan om eindelijk die ruime voldoende (7,1, was 6,7 in 2011) te halen. Van Buren noemt het van straat halen van de laatste drugsverslaafden die door de buurt zwierven. “Dat gebeurde in samenwerking met HVO Querido en het Leger des Heils. In de nieuwbouw is daar speciaal ruimte voor gecreëerd.”
Ook het door Rochdale gefinancierde extra nachtelijke toezicht door een surveillancebedrijf heeft zijn vruchten afgeworpen. “Maar daar zijn we mee gestopt. Het kostte ons een miljoen euro per jaar en gelukkig is het ook niet meer nodig. Maar indien nodig kunnen we tijdelijk en op kleinere schaal opnieuw extra toezicht houden.”
Er waren onorthodoxe maatregelen nodig. Bij de Bestrijding Ongewenste Bewoning (BOB) - een samenwerkingsverband van corporatie en politie - werden soms hele galerijen afgesloten om te kunnen zien wat zich achter de voordeuren afspeelde. En uitgeplaatste bewoners uit de sloopflats kregen les in hoe het in de nieuwbouw-eengezinswoningen toeging voordat ze er naartoe verhuisden.
Het aanstellen van ‘flat-ambassadeurs’, de instroom van nieuwe bewonersgroepen, het verlagen van de dreven et cetera - het heeft allemaal geleid tot het doorbreken van die beruchte anonimiteit van de Bijlmer, zo zegt Van Buren.
Op Karspelhof, waar ooit de honingraatflats Kouwenoord en Klieverink stonden, is een parkje aangelegd, zo vult Marga Poiesz van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer aan. De al jaren functieloze parkeergarage Kleiburg/Koningshoef, een troosteloze herinnering aan de ‘oude Bijlmer’, is gesloopt en de pioniersgeest van klusflat Kleiburg zorgt volgens Poiesz en Van Buren voor nieuwe dynamiek in de buurt.
Als icoon voor de nieuwe K-buurt is er nu het winkelcentrum de Kameleon. Neergezet door De Key op de plek van de gesloopte parkeergarage Kikkenstein/Kruidberg. Poiesz: “Nu het winkelcentrum er is, komt de trots bij de bewoners terug.”

Johan van der Tol