Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Opvallende stijger: IJplein/Vogelbuurt van 6,4 naar 6,8
Ook zonder grootschalige ingrepen klimt buurt omhoog

Ligging“Ik hoop dat de hogere waardering ook komt door de instroom van wat in O+S-termen de ‘nieuwe stedeling’ wordt genoemd”, zegt stadsdeelvoorzitter Rob Post in een eerste reactie op de goede uitslag voor IJplein/Vogelbuurt (rapportcijfer 6,8, een plus van 0,4). “Er zijn flink wat huizen verkocht in de buurt en we verwachten dat deze trend doorzet. Daarmee zou ook de verbetering doorzetten.”
‘Focusgebied’ IJplein/Vogelbuurt vormt een uitzondering in het rijtje stijgers: er heeft onlangs geen fysieke vernieuwing plaatsgevonden. Een grootscheepse renovatie dateert alweer van ruim tien jaar geleden. Ook de naastgelegen Van der Pekbuurt steeg overigens zonder grote verbeteringen aan het woningbestand (van 6,6 naar 6,9). De hoognodige fysieke vernieuwing laat daar nog op zich wachten, waardoor er tot verdriet van het stadsdeel ook geen woningen worden verkocht.
Ondanks de instroom blijft IJplein/Vogelbuurt een overwegend arme buurt. De nieuwkomers zijn vaak studenten of starters op de arbeidsmarkt, vertelt Post. Niet echt bemiddeld dus. Het is een hechte buurt, maar velen zijn ook sociaal geïsoleerd door armoede en werkloosheid. Verscheidene (arbeids-)participatieprogramma’s moeten dat isolement doorbreken. Bekend zijn onder meer 'Noord werkt!' (stadsdeel met enkele partners), het participatiecentrum op de Havikslaan, Op Eigen Kracht (i.s.m. Voedselbank en Leefkringhuis) en de Muziekbroedstraat (Stadgenoot). De programma’s hebben er mede voor gezorgd dat er veel vrijwilligers op een of andere manier actief zijn in de buurt.
“Arbeidsparticipatie en sociale activering blijven belangrijke punten in de buurt”, aldus Ivo Klooster, hoofd Woonservice van corporatie Eigen Haard. Daarom is Eigen Haard, de grootste woningbezitter, begonnen met het Buurtwerkkamer-project, na een succesvol experiment in Holendrecht/Venserpolder. Het is een laagdrempelige ontmoetingsruimte van waaruit bewoners naar (vrijwilligers)werk kunnen worden begeleid.
Ook Klooster ziet veel in de komst van de nieuwe stedeling. Die wordt wellicht ook gelokt door aan het IJ gelegen restaurants als Wilhelmina-Dok, Hotel de Goudfazant en Stork. Het laatste ligt op het voormalige Storkterrein, eveneens eigendom van Eigen Haard.
Een jaar geleden beklaagde Post zich nog in NUL20 over het hoge ambitieniveau dat de centrale stad had voor een focusgebied als IJplein/Vogelbuurt: sociaal-economisch op het gemiddelde van de stad komen. Op veel terreinen zal de buurt voorlopig achterblijven, maar in buurttevredenheid nadert ze het gemiddelde met rasse schreden.

Johan van der Tol