Overslaan en naar de inhoud gaan

Aedes: nieuwbouw door corporaties in 2020 iets toegenomen

Image

Woningcorporaties bouwden vorig jaar 15.199 nieuwe woningen, zo blijkt uit de Aedes-benchmark. De bouwproductie ligt in 2020 14 procent hoger dan een jaar eerder. De kosten om een huis te bouwen namen in vergelijking met 2019 met 13 procent toe. Voor het merendeel betreft het sociale huurwoningen, maar er vallen ook middeldure huurwoningen (niet-DAEB) en onzelfstandige eenheden onder. De gemiddelde huur is 629 euro per maand. Het aantal kleine woningen (minder dan 40 m2) nam af met 16 procent. Het aantal grotere woningen nam juist toe.

De gemiddelde stichtingskosten per vierkante meter namen toe van 2.256 euro in 2019 naar 2.560 euro in 2020. Dat is een toename van 13 procent. De toename van de stichtingskosten wordt met name veroorzaakt door toename van de bouwkosten, die maar liefst 18 procent stegen. De grondkosten stegen 3 procent. De gemiddelde grondkosten bedragen 22.861 euro per woning.

Corporaties hebben de ambitie om de woningbouwproductie de komende jaren fors te verhogen naar 25.000 nieuwbouwwoningen per jaar.