Overslaan en naar de inhoud gaan

AFWC

 • Amsterdam trekt 4 miljoen euro uit om ruim 2.000 huishoudens met een warmtenet-aansluiting te helpen om hun energierekening te betalen. De regeling loopt tot en met 2032. Bovenop dit bedrag leggen ook de corporaties een nog onbekend 'fors bedrag' op tafel om bewoners tegemoet te komen. Bewoners met een contract bij Westpoort Warmte of Vattenfall die in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling, krijgen binnen enkele weken bericht van hun woningcorporatie en de gemeente. De hoogte van… meer
  Nieuwsartikel

 • De sociale huurvoorraad van de Amsterdamse woningcorporaties groeide in 2023 met 652 woningen. De bescheiden groei voorkwam niet dat het aandeel betaalbare huurwoningen in de hoofdstad wederom afnam. Ook vonden minder huishoudens in 2023 een sociale huurwoning via WoningNet: 7.651 tegenover 8.482 in 2022. Zo blijkt uit het Jaarbericht 2024 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse woningcorporaties, Vattenfall en de gemeente doen vandaag een gezamenlijk oproep aan Tweede Kamer om de uitrol van het warmtenet in Amsterdam te redden: "Bied zekerheid over de warmtetarieven voor de inwoners en financiële zekerheid voor de warmtebedrijven en de woningcorporaties." Het Rijk moet kortom met geld en wetgeving over de brug komen.
  Nieuwsartikel

 • In 2023 kwamen er 637 corporatiewoningen vrij vanwege een vorm van woonfraude. Daarmee is één op de twaalf opnieuw verhuurde Amsterdamse corporatiewoningen te danken aan de inzet van woonfraudeteams. Het aantal vrijgemaakte woningen nam iets ten opzichte van 2022 (586) en kwam iets lager uit dan het jaar daarvoor (654). Het grootste deel van de opgespoorde woonfraude betreft illegale onderhuur.
  Nieuwsartikel

 • De "indringende gesprekken" tussen de gemeente, woningcorporaties en Vattenfall om een oplossing te vinden voor de kostenstijging van een warmtenet-aansluiting zijn mislukt. De aankondiging van de spoedwet door minister Jetten zorgde paradoxaal genoeg voor extra complicaties. De geplande uitrol van het hoofdstedelijke warmtenet staat hiermee op losse schroeven, al gaat de aanleg in Braak & Bosch (Nieuw-West) en in de K-torens (K-buurt in Zuidoost) wel door.
  Nieuwsartikel

 • Minister Jetten wil met een spoedwet voorkomen dat de overschakeling van gas naar stadsverwarming vastloopt omdat het voor afnemers duurder uitpakt. Hij wil met het wetje vooral de stijging van met name de vaste kosten inperken, maar dat kan op zijn vroegst vanaf 2025.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse woningcorporaties stoppen met het aansluiten van woningen op stadsverwarming. "We drukken voorlopig op de pauzeknop", aldus Anne-Jo Visser, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Dat besluit is direct gevolg van de forse tariefsverhoging die Vattenfall per 1 januari invoerde. Corporaties kunnen daardoor hun toezegging niet meer waarmaken dat de overschakeling van gas naar stadswarmte niet duurder uitpakt.
  Nieuwsartikel

 • De Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse woningcorporaties en de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels ondertekenden 14 maart de nieuwe prestatieafspraken voor 2024-2027: Samen werken aan de volkshuisvesting.
  Nieuwsartikel

 • Ruim een jaar geleden veranderde in de WoningNet-regio Amsterdam het systeem om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. De slaagkans van woningzoekenden wordt niet meer bepaald door enkel de inschrijfduur maar door het aantal verzamelde punten. De bevindingen na ruim een jaar? Veel meer mensen zoeken actief op WoningNet én de meeste verzoeken voor situatiepunten worden afgewezen. Het is nog onduidelijk in welke mate jongeren met een tijdelijk contract profiteren van de startpunten.
  Nieuwsartikel

 • De gemeenteraad van Amsterdam legt wethouder Reinier van Dantzig van stedelijke ontwikkeling, woningbouw en volkshuisvesting geen strobreed in de weg. Om groei van de hoofdstedelijke sociale woningvoorraad veilig te stellen, mogen de Amsterdamse corporaties de komende vier jaar meer dan drieduizend sociale huurwoningen verkopen.
  Nieuwsartikel

 • Kunnen woningcorporaties geen woningen opkopen nu beleggers van plan lijken om woningen van de hand te doen. De Telegraaf besteedde dit weekend aandacht aan deze vraag. Dit na een voorzet van het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA). Deed de veelgeprezen PvdA-wethouder Jan Schaefer vanaf eind jaren zeventig niet namelijk precies dat?
  Nieuwsartikel

 • Het maatschappelijke verlangen om de bestaande corporatievoorraad te beschermen heeft het afgelegd tegen de politieke wens zoveel mogelijk nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Zo concludeerden leden van de PvdA donderdag tijdens een debatavond over de eerder deze week gepubliceerde Prestatieafspraken. Zij zijn op zijn allerzachtst gezegd niet blij met de mogelijke verkoop van ruim drieduizend corporatiewoningen de komende vier jaar.
  Nieuwsartikel

 • Het Parool werpt de vraag op waar de gemeentelijke focus op de bouw van middenhuurwoningen in Amsterdam is gebleven. Directe aanleiding is de presentatie van het 'onderhandelingsakkoord' tussen gemeenten, corporaties en huurderkoepels voor de komende vier jaar. In deze prestatieafspraken staan weinig concrete doelstellingen voor het vergroten van het aanbod voor middengroepen.
  Nieuwsartikel

 • In museum ‘t Schip ontving Anisha Jagernath op 23 januari de derde Jeroen van der Veer Scriptieprijs voor haar masterscriptie Mixed-ownership complex(ity). Met als onderwerp de uitdagingen voor verduurzaming en energiekosten in gemengde vve's.  Zij deed dit onderzoek als sluitstuk op haar masterstudie Sustainability and Planning aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente Amsterdam en de huurderskoepels hebben nieuwe afspraken gemaakt over de toekomst van de corporatiewoningen in Amsterdam. In de komende vier jaar is er extra aandacht voor verduurzaming van de bestaande voorraad, komen er opnieuw duizenden sociale huurwoningen bij en wordt in negen gebieden in de stad de verkoop van sociale huurwoningen aan banden gelegd.
  Nieuwsartikel

 • Bewoners van Amsterdamse sociale huurwoningen zijn niet happig om over te stappen naar een warmtenet. Onzekerheid over toekomstige tarieven van monopolist Vattenfall is een van de redenen. Corporaties stellen daarom hun verwachtingen bij. Het plan van de gemeente Amsterdam om de hoofdstad in 2040 aardgasvrij te hebben staat daarmee op losse schroeven. Dat is de conclusie van een analyse van NRC naar de praktijk van de warmtetransitie. "Eerlijk is eerlijk.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam telt circa 23.000 Verenigingen van Eigenaren (vve’s). Ook die moeten verduurzamen. Een ongelofelijk ingewikkelde opgave en een enorme verantwoordelijkheid voor de vve-besturen. Bij gemengde vve's met eigenaar-bewoners en huurders is het extra ingewikkeld, want het zijn de eigenaren die uiteindelijk beslissen. In Pakhuis de Zwijger werden de grootste uitdagingen geïnventariseerd en gezocht naar mogelijke oplossingen.
  Achtergrondartikel

 • De Amsterdamse woningcorporaties en de gemeente zijn het eens geworden over een eenduidige aanpak van vocht en schimmel in corporatiewoningen. Na een melding is het streven dat binnen twee weken een vakman langskomt. Vervolgens start er een stappenplan. De corporaties gaan ook structureel achteraf controleren of de maatregelen hebben geholpen. Dit nieuwe 'schimmel-offensief' werd in mei aangekondigd en gaat met onmiddellijke ingang in.
  Nieuwsartikel

 • Bestaanszekerheid lijkt het buzzword van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Maar zolang er te weinig woningen zijn en de woonlasten de pan uitrijzen, leven velen in onzekerheid. Wat gaat de landelijke politiek hieraan doen? Verschillende woonexperts doken in de verkiezingsprogramma’s. Bij een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger voelden zij enkele kandidaat-Kamerleden aan de tand.
  Achtergrondartikel

 • De woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam hebben vorig jaar 3.684 woningen gebouwd. De oplevering van nieuwe sociale huurwoningen blijft daarmee fors achter bij de jaarlijkse doelstelling van 5.000 nieuwe woningen volgens de MRA-Woondeal. De corporaties waarschuwen dat veel plannen in de woondeal te zacht zijn en dat ze te weinig bouwlocaties hebben. De corporaties tekenden om die reden dit voorjaar de woondeal niet. Veruit de meeste nieuwe woningen staan in Amsterdam (2.201…
  Nieuwsartikel

 • In de eerste helft van 2023 blijft ook in Amsterdam de bouwproductie flink achter bij de doelstellingen. Er zijn 2.355 woningen in aanbouw genomen, waaronder 1.576 sociale huurwoningen en 211 middeldure huurwoningen. Wethouder Reinier van Dantzig verwacht dat aan het eind van het jaar de teller staat op zo'n 4.500 woningen. Vorig jaar werd nog een recordaantal van 8.400 woningen in aanbouw genomen en de langjarige doelstelling is 7.500 per jaar.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam gaat op zoek naar een ontwikkelaar of modulaire bouwer die 200 tot 250 flexwoningen wil bouwen in het Riekerpark. Het beroep op de markt volgt nadat Amsterdamse woningcorporaties te kennen hebben gegeven het bouwproject niet te kunnen realiseren.
  Nieuwsartikel

 • Een jaar geleden kon de Amsterdamse corporatiesector een keerpunt melden: een toename van de sociale voorraad na vele jaren van afname. Die ontwikkeling zet door in 2022. Vorig jaar kwamen er netto 890 sociale en 830 middeldure huurwoningen bij. En ook veel meer woningzoekenden kregen een sociale huurwoning. 
  Achtergrondartikel

 • In 2030 rijdt naar verwachting een kwart van de Nederlanders elektrisch. Bij woonblokken met parkeervoorzieningen kunnen corporaties dus steeds vaker aanvragen voor laadpunten verwachten. Wat daarmee te doen? De gemeente Amsterdam roept op: maak nu alvast beleid en bereid je voor.
  Achtergrondartikel

 • In de overspannen Amsterdamse gereguleerde huursector bestaan veel voorrangsregelingen. Toch komt er vanaf 2024 weer eentje bij als het aan wethouder Pels ligt: voor kwetsbare economische daklozen. Voor de voorrang voor politiepersoneel kunnen straks ook agenten in opleiding in aanmerking komen. En minder Amsterdamse jongeren krijgen voorrang op een jongerenwoning, zo blijkt uit de voorstellen voor de nieuwe Huisvestingsverordening 2024-2027.
  Nieuwsartikel