Overslaan en naar de inhoud gaan

AEDES

 • Om ‘optoppen’ te stimuleren hebben vijf provincies en Aedes, de vereniging van woningcorporaties, een Handreiking optoppen (pdf, 627 kB) ontwikkelt. De provincie Noord-Holland stelt ook 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor optopprojecten.
  Nieuwsartikel

 • Voor de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB is het terugdringen van het woningtekort topprioriteit. Daarom houdt het vast aan de bouw van honderdduizend nieuwe woningen per jaar. Om die bouwproductie mogelijk te maken moet snel meer bouwgrond beschikbaar komen. Het nieuwe kabinet zal daarvoor grote bouwlocaties aanwijzen, bij voorkeur rond bestaande infrastructuur. Daarbij gaat ‘de bouw van woningen boven de bouw van windmolens’, aldus de vier partijen.
  Nieuwsartikel

 • "Om het enorme woningtekort in te lopen, zijn regie en forse investeringen van de rijksoverheid nodig', aldus een oproep van een brede coalitie van partijen tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag. Om de gewenste jaarproductie van 100.000 woningen - waarvan tweederde in het lagere en middensegment - te realiseren, is het nodig dat het Rijk jaarlijks bijspringt met drie tot vijf miljard euro.
  Nieuwsartikel

 • Het moet voor woningcorporaties makkelijker worden om elkaar financieel te steunen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting in een brief aan de Tweede Kamer. Dit is nodig om de opgave van de Nationale Prestatieafspraak (NPA) gezamenlijk te realiseren. Ook wil de minister dat het inzichtelijker wordt wat er regionaal nodig is om de onderlinge solidariteit te vergroten. 
  Nieuwsartikel

 • Corporaties hebben hun investeringen in verduurzaming flink opgevoerd. Bijna 40 procent van de corporatiewoningen heeft daardoor nu energielabel A of beter en het aantal woningen met energielabel E, F of G is het afgelopen jaar afgenomen van 247.300 naar 180.700 woningen. Die forse afname komt overigens voor de helft door een methodiekcorrectie. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmarkcijfers van Aedes
  Nieuwsartikel

 • De Tweede Kamer heeft zich in meerderheid uitgesproken voor de afschaffing van de zogeheten 'marktverkenning' bij de nieuwbouw van middenhuur. Dit maakt het voor corporaties makkelijker om middenhuur te realiseren. 
  Nieuwsartikel

 • Jongvolwassenen die wees worden hoeven de ouderlijke sociale huurwoning niet uit. Dat regelt een initiatiefwet die op 5 oktober veel steun kreeg in de Tweede Kamer. De Woonbond en Aedes vinden dat een eventuele wet ook voor particuliere huurders zou moeten gelden. Die rechtsongelijkheid voor huurders is volgens hen onnodig.
  Nieuwsartikel

 • In de eerste twee kwartalen van 2023 zijn circa 2.100 flexwoningen opgeleverd, terwijl er vorig jaar in totaal 3.400 zijn gerealiseerd. Demissionair minister Hugo de Jonge hoopt dit jaar nog altijd circa 12.000 flexwoningen te realiseren. Dat schrijft hij in een brief aan de Kamer. Daarin staat ook dat hij nog altijd zoekt naar kopers voor 1.164 van de tweeduizend flexwoningen die al door het Rijk zijn gekocht en gedeeltelijk gebouwd. Daarvan zijn er slechts 84 geplaatst en voor 744… meer
  Nieuwsartikel

 • Vergeleken met 2021 hadden vorig jaar net iets meer huurders van woningcorporaties een huurachterstand. Het totale bedrag aan huurachterstanden liep wel iets terug. Het aantal huisuitzettingen door corporaties daalde met bijna 15 procent verder naar 1.200. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête van Aedes onder woningcorporaties.
  Nieuwsartikel

 • Het aanpakken van de wooncrisis, waardoor honderdduizenden woningzoekenden geen passende woning kunnen vinden, mag geen vertraging oplopen door de val van het kabinet, zo schrijft Aedes aan de Eerste en Tweede Kamer. Wetgeving die helpt om het woningtekort te lijf te gaan en verder te verduurzamen, zoals de Wet regie op de Volkshuisvesting, de Wet betaalbare huur en specifieke wetgeving op gebied van de warmtetransitie, moet volgens de belangenbehartiger van de woningcorporaties onverwijld… meer
  Nieuwsartikel

 • Het volgende kabinet moet koers houden, regie nemen en doorpakken. Dat is de boodschap van Aedes aan alle politieke partijen die bezig zijn met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s. Er dreigt een infarct voor de volkshuisvesting, aldus Aedes. 'Woningcorporaties doen wat ze kunnen en hebben met gemeenten en provincies regiodeals gemaakt. Het is nu tijd om plannen om te zetten in uitvoering.’
  Nieuwsartikel

 • De val van het Kabinet Rutte IV schaadt de belangen van 900.000 woningzoekenden en vele huishoudens die momenteel moeilijk kunnen rondkomen. Dat stelt Aedes. De koepelorganisatie van woningcorporaties heeft er bij de fracties van de Tweede Kamer op aangedrongen te borgen dat de opgaven van de Nationale Prestatieafspraken (NPA) niet stil komen te liggen.
  Nieuwsartikel

 • Corporaties kunnen en willen veel woningen bouwen, maar hebben daar onvoldoende locaties voor. Dat stelt koepelorganisatie Aedes. Een meerderheid van de corporaties geeft aan onvoldoende locaties voor de geplande nieuwbouw in beeld te hebben. 
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporaties verhogen hun huren per 1 juli 2023 gemiddeld met 2,4 procent. Dat meldt de koepelorganisatie Aedes op basis een enquête onder 192 corporaties. De wettelijk toegestane huursomstijging is 2,6 procent. Bijna 30 procent van de corporatiehuurders krijgt een eenmalige huurverlaging tot 575 euro. Gemiddeld levert huurders dat een verlaging van 58 euro op.  Iets minder dan de helft (45%) van de corporaties maakt gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De… meer
  Nieuwsartikel

 • De concentratie van kwetsbare bewoners in gebieden met veel corporatiewoningen neemt nog steeds toe. De ontwikkeling van overlast en onveiligheid in die gebieden is ongunstiger dan in buurten met minder corporatiewoningen. Maar er is wel een toenemende differentiatie in buurten: er  zijn minder buurten met vrijwel uitsluitend sociale huurwoningen en in die sociale huur is weliswaar nog een toename van de allerlaagste inkomens en kwetsbare groepen te zien, maar ook een toename van bewoners… meer
  Nieuwsartikel

 • Aedes, de koepel van woningcorporaties, en De Woonbond, de belangenorganisatie voor huurders, voeren gezamenlijk actie tegen een aangekondigde 'pijnlijke bezuiniging' op de huurtoeslag. Met de opbrengst daarvan wil het kabinet vanaf 2025 de uitvoeringskosten van twee nieuwe wetten financieren, waaronder nota bene de Wet Betaalbare Huur. De maatregel is opgenomen in de voorjaarsnota. Aedes en de Woonbond hopen met hun gezamenlijke opstelling de Tweede Kamer te bewegen de invoering te blokkeren.
  Nieuwsartikel

 • Om een industriële productiestroom van flexwoningen op gang te brengen trok het kabinet vorig jaar 200 miljoen euro uit voor de bouw van zo'n tweeduizend stuks. Die konden daardoor zonder vertraging uit voorraad worden geleverd aan gemeenten en woningcorporaties. Maar de eerste honderden afgebouwde woningen verdwijnen grotendeels in de opslag. Gemeenten en woningcorporaties staan nog niet op de stoep om ze te plaatsen.
  Nieuwsartikel

 • De komende vijf jaar willen woningcorporaties 50 miljard euro extra lenen om de ambitieuze bouwplannen van het kabinet te financieren. Maar stijgende rente en bouwkosten maken het lastiger om al die nieuwbouwplannen te financieren. Dat zegt directeur Rob Röbscheid van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in het FD: "De kans dat we die 50 miljard halen is gering". Dat bedrag was gebaseerd op ramingen uit 2021 en vorig jaar. Toen was lenen goedkoper.
  Nieuwsartikel

 • Het afschaffen van de markttoets kan helpen bij de bouw van meer huurwoningen voor het middensegment, zo bepleit Aedes. Die toets is volgens de vereniging van woningbouwcorporaties achterhaald en definitief afschaffen geeft corporaties de lange termijn-zekerheid die nodig is om volop met nieuwe bouwplannen aan de slag te gaan. Voor de komende acht jaar zitten er 50.000 van dergelijke corporatiewoningen in de planning.
  Nieuwsartikel

 • Het bouwtempo van sociale huurwoningen loopt wel op, maar blijft achter bij de ambities. Dat constateert de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties in een rapportage waarin het terugblikt op de twee jaar van zijn bestaan. De taakgroep leidt haar conclusie af uit de investeringsplannen van corporaties waarvoor ze een korting van de verhuurdersheffing (de RVVN-regeling) hebben aangevraagd.
  Nieuwsartikel

 • Het leek een formaliteit en dat was het ook. Gisteren nam de Tweede Kamer met brede meerderheid het voorstel aan tot huurverlaging voor arme huurders van corporatiewoningen. Per 1 juli wordt de huur voor huurders met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum verlaagd tot 575 euro. Althans als ook de Eerste Kamer instemt. Huurders in de particuliere sector kunnen geen aanspraak maken op deze verlaging.
  Nieuwsartikel

 • De Raad van State kraakt de versobering van de huurtoeslag door over te stappen naar een normhuur. Minister de Jonge krijgt het advies de huurtoeslag te herzien met passende aandacht voor de gevolgen voor de burger. 
  Nieuwsartikel

 • Een dag nadat Amsterdam meldde een recordaantal nieuwbouwwoningen in aanbouw te hebben genomen, komt het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) met heel ander nieuws over 2022: de productiegroei bij de nieuwbouw in Nederland viel veel lager uit dan verwacht. Het EIB spreekt haar zorgen uit over de productie en de werkgelegenheid in de bouwsector. Na jaren van forse groei zou de bouw zich moeten opmaken voor krimp. Het EIB vreest dat de nieuwbouw van woningen sterk terug gaat vallen en alleen de… meer
  Nieuwsartikel

 • Corporaties gaan de komende jaren een flink aantal flexwoningen bouwen om spoedzoekers en andere woningzoekenden op de woningmarkt te helpen. Om dat te ondersteunen en een productiestroom op gang te brengen is branchevereniging Aedes een inkooptraject gestart voor 8.000 'verplaatsbare woningen'. Individuele woningcorporaties kopen vervolgens deze woningen in en verzorgen plaatsing en verhuur.
  Nieuwsartikel

 • In Corporaties in Beeld: 2021 voert Finance Ideas een analyse uit van de jaarrekeningen van de 100 grootste woningcorporaties. De auteurs Johan Conijn en Jelmer Dioncre concluderen dat de corporaties er financieel gezond voor staan, maar dat bij ruim de helft van de corporaties het duurzaam verdienmodel onder druk staat. Volgens hypotheekadviseur Jan Groot kan de woningcrisis niet met conservatief beleid worden opgelost. De corporaties moeten financieel scherper aan de wind zeilen. Johan… meer
  NUL20-Opinie