Overslaan en naar de inhoud gaan

Corporatiebestuur

 • Directeur-bestuurder Stefan van Schaik legt uiterlijk eind 2024 zijn functie neer als bestuurder van Wooncompagnie. Hij werkt dan ruim zestien jaar bij Wooncompagnie, waarvan tien jaar als directeur-bestuurder. “‘Ik werk met veel plezier en voldoening bij Wooncompagnie. Elke dag weer geniet ik van de samenwerking met een geweldig team aan collega’s, netwerkpartners en vele betrokken bewoners. Afscheid nemen van al deze mooie mensen gaat niet makkelijk worden, maar ik voel dat dit het juiste… meer
  Nieuwsartikel

 • De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het verscherpt toezicht op Stadgenoot opgeheven. De Amsterdamse woningcorporatie kwam vier jaar geleden onder verscherpt toezicht te staan, omdat de interne controlesystemen om risico’s te signaleren als onvoldoende werden gezien. Ook werd voor wat betreft cultuur en gedrag niet voldaan aan de vereisten voor 'good governance'.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie WormerWonen krijgt per 1 januari 2024 een nieuwe directeur-bestuurder. Cecile Engelsma wordt de opvolger van John van Nimwegen. Zij is nu nog hoofd Wonen van WormerWonen. In het verleden was zij als manager klantdienstverlening werkzaam bij Rochdale; in het verleden ook de werkgever van Van Nimwegen.
  Nieuwsartikel

 • Arco Groothedde is vanaf 1 mei de nieuwe bestuurder van Eigen Haard. Hij werkte de laatste jaren onder andere bij het Kadaster en Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart. Groothedde vormt met Anke Huntjens de raad van bestuur van Eigen Haard. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het beleid en de resultaten. In het collegiale bestuur heeft Groothedde de voorzittersrol.  
  Nieuwsartikel

 • Marike Bonhof (48) wordt per 1 februari 2023 benoemd tot lid van de statutaire directie van Ymere. Ze volgt Hélène Pragt op, die afgelopen zomer afscheid nam als financieel bestuurder van de woningcorporatie. “Met haar uitgebreide kennis en ervaring op politiek-bestuurlijk vlak, realisme en betrokkenheid met de maatschappelijke opgave waar we voor staan, zijn we ervan overtuigd dat ze een grote aanwinst is voor Ymere en al haar huurders", zegt vicevoorzitter Karin de Graaf van de Raad van… meer
  Nieuwsartikel

 • Minister de Jonge voor Volkshuisvesting heeft met alle twaalf provincies afspraken gemaakt over de woningbouwproductie tot en met 2030. Noord-Holland wordt geacht in negen jaar tijd in totaal 183.600 woningen op te leveren. Flevoland staat in die periode op de rol voor 39.193 huizen. Voor heel Nederland is sprake van 917.193 nieuwbouwwoningen.
  Nieuwsartikel

 • Mieke van den Berg en Bart Douw zijn per 1oktober 2022 toegetreden tot de raad van commissarissen van woningcorporatie Stadgenoot. Beide zijn op voordracht van huurdersorganisatie Huurgenoot benoemd.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie de Alliantie heeft Ruben Wenselaar benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Tevens wordt hij voorzitter van de auditcommissie. Wenselaar heeft een ruime bestuurlijke ervaring in zeer diverse maatschappelijke werkvelden. Momenteel is hij voorzitter van InEen. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van de HAN en van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Tot voorjaar 2022 was Wenselaar voorzitter van de Raad van Bestuur bij Menzis.  
  Nieuwsartikel

 • Rob Haans, directievoorzitter bij de Alliantie, is door minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting benoemd tot voorzitter van de landelijke commissie Versnelling tijdelijke huisvesting. De commissie heeft als opdracht adviezen uit te brengen over de versnelling van de totstandkoming van tijdelijke huisvesting, vooral gericht op ontheemden. Hij zal deze functie combineren met zijn rol als bestuurder bij de Alliantie. Wel draagt hij zijn voorzitterstaak voor de duur van deze opdracht… meer
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Rochdale wijzigt de organisatiestructuur. Het driehoofdige bestuur zonder directeuren maakt plaats voor een organisatie met twee bestuurders en drie directeuren, zo heeft de Raad van Commissarissen besloten. 
  Nieuwsartikel

 • Bestuurder en CFO Hélène Pragt heeft aangekondigd Ymere te verlaten. Ze zal in de zomer van 2022 vertrekken. Pragt verklaart toe te zijn aan nieuwe uitdagingen. Zij heeft ruim vier jaar bij Ymere gewerkt. In die tijd was ze onder meer betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe bedrijfsstrategie. Ook leverde Pragt een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de financiële positie van de corporatie, het versterken van het risicomanagement en maakte Ymere onder haar leiding grote stappen op… meer
  Nieuwsartikel

 • Anneleen Lagae wordt met ingang van 1 juni bestuurder bij studentenhuisvester Duwo. Zij zal bovendien dit najaar Heleen de Vreese opvolgen als bestuursvoorzitter. Op dit moment is Lagae nog directeur van de Leidse vestiging van Duwo. 
  Nieuwsartikel

 • Klaartje Molthof (43) wordt per 1 mei 2022 de nieuwe directeur portefeuillevernieuwing en lid van de directieraad bij Ymere. Ze is dan verantwoordelijk voor de nieuwbouw en renovatie van huurwoningen.
  Nieuwsartikel

 • Het bestuur van woningcorporatie Rochdale wordt per 1 april teruggebracht van drie naar twee leden. Birgitte de Maar verlaat bij die verandering de organisatie. Haar taken worden overgenomen door zittend bestuurder Nico Overdevest en bestuursvoorzitter Hester van Buren.
  Nieuwsartikel

 • De politiek moet nog eens goed kijken naar de fiscale behandeling van corporaties, zo schrijft Aedes aan de leden van de Eerste Kamer. Volgens de corporatie-sector vormt de huidige, relatief hoge belastingdruk een belemmering voor het bouwen en onderhouden van goede en betaalbare sociale huurwoningen. Het is daarom zaak de vennootschapsbelasting over sociale activiteiten te heroverwegen.
  Nieuwsartikel

 • Het doek valt definitief voor Vestia. De omstreden corporatie wordt eind volgend jaar gesplitst in drie zelfstandige werkende corporaties in Rotterdam, Den Haag en Delft/Zoetermeer. De opsplitsing is mogelijk na het structureel verlagen van de rentelasten.
  Nieuwsartikel

 • Vera Luijendijk legt per 1 februari 2022 haar portefeuilles als bestuurder van Eigen Haard neer. Luijendijk startte september vorig jaar bij de corporatie als opvolger van Mieke van den Berg.
  Nieuwsartikel

 • Stadgenoot heeft Jacobine Geel benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zij start per 1 december in haar nieuwe functie als toezichthouder.
  Nieuwsartikel

 • Erik Gerritsen treedt per 1 juni aan bij Ymere als nieuwe voorzitter van de directieraad. Erik Gerritsen (58) is nu nog secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was hij onder meer gemeentesecretaris van Amsterdam en bestuursvoorzitter van de Jeugdbescherming Regio Amsterdam.
  Nieuwsartikel

 • De rechtbank heeft Thea S. veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor het oplichten van woningcorporatie Stadgenoot. Als medewerkster van de financiële administratie wist zij in tien jaar tijd bijna twee miljoen euro achterover te drukken. Dat geld vergokte zij als VIP-klant bij Holland Casino.
  Nieuwsartikel

 • Marja Elsinga (56) is per 1 januari 2021 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Ymere. Zij is in het dagelijks leven hoogleraar Housing Institutions & Governance aan de TU Delft.
  Nieuwsartikel

 • Farid Tabarki is toegetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC) van woningcorporatie Stadgenoot. Hij is de opvolger van oud-Aedes voorzitter Willem van Leeuwen. Van Leeuwen vervulde de afgelopen acht jaar namens de Maatschappijraad de rol van toezichthouder.
  Nieuwsartikel

 • Stadgenoot heeft Anne Wilbers benoemd als bestuurder. Zij begint per 1 februari 2021 en vormt dan samen met Marien de Langen het bestuur van de woningcorporatie.
  Nieuwsartikel

 • Louise van Deth (64) is sinds oktober toegetreden tot de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Ymere. Ze is voorgedragen door de ondernemingsraad.
  Nieuwsartikel

 • Hamit Karakus (55) en Dieuwke Boxman (45) treden op 1 november 2020 toe tot de Raad van Commissarissen van woningstichting Eigen Haard in Amsterdam. Met hun komst bestaat de RvC tijdelijk uit zeven personen. Eind 2020 neemt de huidige voorzitter Rob Zuidema afscheid.
  Nieuwsartikel