Corporatiebestuur

 • Anneleen Lagae wordt met ingang van 1 juni bestuurder bij studentenhuisvester Duwo. Zij zal bovendien dit najaar Heleen de Vreese opvolgen als bestuursvoorzitter. Op dit moment is Lagae nog directeur van de Leidse vestiging van Duwo. 
  Nieuwsartikel

 • Klaartje Molthof (43) wordt per 1 mei 2022 de nieuwe directeur portefeuillevernieuwing en lid van de directieraad bij Ymere. Ze is dan verantwoordelijk voor de nieuwbouw en renovatie van huurwoningen.
  Nieuwsartikel

 • Het bestuur van woningcorporatie Rochdale wordt per 1 april teruggebracht van drie naar twee leden. Birgitte de Maar verlaat bij die verandering de organisatie. Haar taken worden overgenomen door zittend bestuurder Nico Overdevest en bestuursvoorzitter Hester van Buren.
  Nieuwsartikel

 • De politiek moet nog eens goed kijken naar de fiscale behandeling van corporaties, zo schrijft Aedes aan de leden van de Eerste Kamer. Volgens de corporatie-sector vormt de huidige, relatief hoge belastingdruk een belemmering voor het bouwen en onderhouden van goede en betaalbare sociale huurwoningen. Het is daarom zaak de vennootschapsbelasting over sociale activiteiten te heroverwegen. De brief aan de vooravond van de behandeling in de senaat van het belastingpakket voor 2022 gaat met name… meer
  Nieuwsartikel

 • Het doek valt definitief voor Vestia. De omstreden corporatie wordt eind volgend jaar gesplitst in drie zelfstandige werkende corporaties in Rotterdam, Den Haag en Delft/Zoetermeer. De opsplitsing is mogelijk na het structureel verlagen van de rentelasten. Meer dan 250 woningcorporaties droegen op verschillende wijze bij om hun collega-corporatie te helpen. 239 corporaties, waar onder de Amsterdamse corporaties, ruilden een lening tegen een duurdere lening van Vestia, dan wel leverden een… meer
  Nieuwsartikel

 • Vera Luijendijk legt per 1 februari 2022 haar portefeuilles als bestuurder van Eigen Haard neer. Luijendijk startte september vorig jaar bij de corporatie als opvolger van Mieke van den Berg. "Vera Luijendijk heeft ons laten weten te stoppen als bestuurder bij Eigen Haard", zegt Huib de Kanter, voorzitter van de Raad van Commisarissen. "Wij betreuren dat ten zeerste maar respecteren haar beslissing.
  Nieuwsartikel

 • Stadgenoot heeft Jacobine Geel benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zij start per 1 december in haar nieuwe functie als toezichthouder. Jacobine Geel, woonachtig in Amsterdam, is theologe, televisiepresentatrice en columniste. Tot afgelopen najaar was zij voorzitter van brancheorganisatie GGZ Nederland. Geel is voorzitter van het College voor de rechten van de Mens. Daarnaast is ze toezichthouder bij woningcorporatie Vivare in Arnhem. “Jacobine Geel kan de… meer
  Nieuwsartikel

 • Erik Gerritsen treedt per 1 juni aan bij Ymere als nieuwe voorzitter van de directieraad. Erik Gerritsen (58) is nu nog secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was hij onder meer gemeentesecretaris van Amsterdam en bestuursvoorzitter van de Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Gerritsen is oorspronkelijk afgestudeerd als politicoloog. Hij promoveerde tien jaar geleden aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek over hoe de lokale overheid een… meer
  Nieuwsartikel

 • De rechtbank heeft Thea S. veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor het oplichten van woningcorporatie Stadgenoot. Als medewerkster van de financiële administratie wist zij in tien jaar tijd bijna twee miljoen euro achterover te drukken. Dat geld vergokte zij als VIP-klant bij Holland Casino. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een jaar celstraf. Volgens de rechtbank is een lichtere straf op zijn plaats, omdat zij in een civiele procedure al is veroordeeld tot terugbetaling van 1,3… meer
  Nieuwsartikel

 • Marja Elsinga (56) is per 1 januari 2021 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Ymere. Zij is in het dagelijks leven hoogleraar Housing Institutions & Governance aan de TU Delft. Woningcorporaties spelen volgens haar een belangrijke rol op het gebied van wonen. Ze benadrukt dat de samenleving niet van woningcorporaties mag verwachten dat ze én het woningtekort oplossen, én verduurzamen én tal van andere taken uitvoeren, zonder dat de sector daarvoor de… meer
  Nieuwsartikel

 • Farid Tabarki is toegetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC) van woningcorporatie Stadgenoot. Hij is de opvolger van oud-Aedes voorzitter Willem van Leeuwen. Van Leeuwen vervulde de afgelopen acht jaar namens de Maatschappijraad de rol van toezichthouder. Tabarki is zelfstandig ondernemer en de oprichter-directeur van Studio Zeitgeist. Sinds 2000 doet hij onderzoek naar de (Europese) tijdgeest. Hij vervulde als gespreksleider en/of adviseur veel opdrachten binnen de corporatiesector. Voor… meer
  Nieuwsartikel

 • Stadgenoot heeft Anne Wilbers benoemd als bestuurder. Zij begint per 1 februari 2021 en vormt dan samen met Marien de Langen het bestuur van de woningcorporatie. Anne Wilbers kent de Amsterdamse volkshuisvestingswereld goed. Zij startte haar carrière in de corporatiesector in 1995 en heeft bijna twintig jaar bij de Alliantie en voorganger de Dageraad gewerkt. In 2014 maakte zij de overstap naar de landelijk opererende woningcorporatie Mooiland.
  Nieuwsartikel

 • Louise van Deth (64) is sinds oktober toegetreden tot de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Ymere. Ze is voorgedragen door de ondernemingsraad. Van Deth bekleedt diverse toezicht- en bestuursfuncties. Ze begon haar carrière in het bankwezen. Daarna was ze adjunct-directeur van het Centraal Bureau Fondsenwerving, directeur van Stichting Natuur en Milieu en later van het Aidsfonds. Ze woont sinds haar achttiende in Amsterdam. Zij voelt zich nauw betrokken bij de doelstellingen van… meer
  Nieuwsartikel

 • Hamit Karakus (55) en Dieuwke Boxman (45) treden op 1 november 2020 toe tot de Raad van Commissarissen van woningstichting Eigen Haard in Amsterdam. Met hun komst bestaat de RvC tijdelijk uit zeven personen. Eind 2020 neemt de huidige voorzitter Rob Zuidema afscheid. Als wethouder van de gemeente Rotterdam hield Karakus hij zich onder andere bezig met volkshuisvesting. Op dit moment is hij algemeen directeur van Platform 31 (nationaal kennis-en netwerkinstituut voor stad en regio) en… meer
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporaties betalen ruim een derde meer aan administratieve lasten dan zes jaar geleden, zo blijkt uit onderzoek van Aedes onder 154 woningcorporaties. Vanaf 2014 zijn de gemiddelde controlekosten voor de jaarrekening met meer dan 35 procent gestegen. Vooral kleine corporaties worden onevenredig hard geraakt; een corporatie met maar drieduizend woningen is al gauw een ton per jaar kwijt aan accountants en taxaties. Zij betalen per verhuureenheid gemiddeld ruim 3,5 keer zoveel als grote… meer
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Ymere heeft bij interne controles ontdekt dat co-maker Etro Vastgoedzorg uit Wormerveer factuurfraude heeft gepleegd. Twee Etro-medewerkers zijn op non-actief gesteld. Daarbij kregen ze hulp van een onderaannemer. De samenwerking met deze onderaannemer is verbroken. Bij de onregelmatigheden waren géén medewerkers van Ymere betrokken. Alle ten onrechte in rekening gebrachte kosten worden door Etro vergoed, zo meldt Ymere. Over de omvang van de factuurfraude doet de corporatie… meer
  Nieuwsartikel

 • Zes corporaties in de Gooi en Vechtstreek hebben het Platform Woningcorporaties Gooi & Vechtstreek (PWG) opgericht. Al lang wordt er onderling goed samengewerkt, maar de corporaties verwachten dat zij door de komst van een specifiek samenwerkingsverband woningzoekenden en huurders nog beter kunnen helpen.
  Nieuwsartikel

 • Roelien Ritsema van Eck wordt bestuurder Financiën, ICT en Bedrijfsvoering bij de Alliantie. Vanaf 15 oktober 2020 vormt zij samen met Rob Haans het bestuur van de woningcorporatie. Ritsema van Eck gaat bij de Alliantie een sturende rol vervullen in de veranderopgaven op het gebied van ICT en organisatie. Peter van Lieshout, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Alliantie, is blij met de benoeming van Ritsema van Eck: “Met haar halen wij een bestuurder in huis die een goede impuls… meer
  Nieuwsartikel

 • Koen Westhoff start half augustus als directeur bij de Alliantie. Hij wordt verantwoordelijk voor de regio Amsterdam/Almere en de Alliantie VvE-diensten. Westhoff is de opvolger van Eddo Rats die afgelopen voorjaar de overstap maakte naar woningverhuurder Heimstaden Nederland. Westhoff (55) heeft veel ervaring in gebieds- en vastgoedontwikkeling. Hij werkte de afgelopen zeven jaar als consultant bij adviesbedrijf Rebel met als specialisme publiek-private samenwerking.
  Nieuwsartikel

 • Eigen Haard heeft Vera Luijendijk benoemd als nieuwe bestuurder. Zij vult hiermee de vacature in die is ontstaan na het vertrek van Mieke van den Berg eind 2019. Vera Luijendijk start per 1 september en vormt dan met de huidige bestuursvoorzitter Bert Halm het bestuur van Eigen Haard. Luijendijk heeft ruime financiële vastgoedexpertise. Zij beschikt over brede bedrijfseconomische kennis op het terrein van planning en control, managementinformatie, risicomanagement en treasury. Daarnaast kent… meer
  Nieuwsartikel

 • Stadgenoot neemt maatregelen om de risicobeheersing te verbeteren. Dat schrijft de corporatie bij de publicatie van het Jaarverslag 2019. In dat kader wordt een tweede bestuurder naast Marien de Langen aangesteld. Die benoeming volgt naar verwachting na de zomer. De verandering van de bestuursstructuur, zo schrijft Stadgenoot, kwam in een stroomversnelling na ondertoezichtstelling door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Eind maart 2020 kwam Stadgenoot onder verscherpt toezicht te staan. De… meer
  Nieuwsartikel

 • De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft woningcorporatie Stadgenoot onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding is de negatieve beoordeling van de kwaliteit van de governance en de interne controlesystemen. Voor 1 juli aanstaande moet een herstelplan worden ingediend. Stadgenoot is niet voldoende in control, meent de Autoriteit woningcorporaties. Het afgelopen jaar heeft de Aw diverse gesprekken gevoerd met het bestuur en de Raad van Commissarissen.
  Nieuwsartikel

 • Noek Pouw is met ingang van 1 april de nieuwe directeur-bestuurder van OFW in Dronten. Hij volgt Truus Sweringa op, die de Oost-Flevolandse corporatie vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd na 23 jaar dienstverband gaat verlaten. Pouw geeft aan de duurzame koers van zijn voorgangster te willen voortzetten. "Het is belangrijk om niet alles tegelijk en te veel te willen, maar juist om ervoor te zorgen dat je de dingen die je doet, goed doet.
  Nieuwsartikel

 • Gertjan Lankhorst (61) treedt op 1 januari 2020 aan als de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Ymere. Hij is een ervaren toezichthouder en bestuurder. Zo is hij voorzitter van de Vereniging voor energie, milieu en water en eerder ruim tien jaar CEO van GasTerra, dat namens de staat Nederlands aardgas verhandelt. Ook was hij voorzitter van de raad van toezicht van de Hanzehogeschool in Groningen. De corporatiesector is nieuw voor hem. “Met de grote druk op de… meer
  Nieuwsartikel

 • Jeroen Mennink (46) is per 1 januari 2020 de nieuwe directeur Vastgoedbeheer en lid van de directieraad bij Ymere. Hij wordt verantwoordelijk voor het duurzaam onderhouden en verbeteren van de 76.000 huurwoningen van de woningcorporatie in de Metropoolregio Amsterdam. Hij volgt Dory Louwerens op, die recent benoemd is als directeur Verhuur en Wonen. Mennink heeft veel ervaring in het beheer en verduurzaming van vastgoed en innovatie en ketensamenwerking in de bouw. Hij komt van Vestia in… meer
  Nieuwsartikel