Overslaan en naar de inhoud gaan

Anne Wilbers tweede bestuurder woningcorporatie Stadgenoot

Image

Stadgenoot heeft Anne Wilbers benoemd als bestuurder. Zij begint per 1 februari 2021 en vormt dan samen met Marien de Langen het bestuur van de woningcorporatie.

Anne Wilbers kent de Amsterdamse volkshuisvestingswereld goed. Zij startte haar carrière in de corporatiesector in 1995 en heeft bijna twintig jaar bij de Alliantie en voorganger de Dageraad gewerkt. In 2014 maakte zij de overstap naar de landelijk opererende woningcorporatie Mooiland. “De afgelopen ruim zes jaar heb ik bij Mooiland gewerkt aan de de vernieuwing van een landelijk opererende corporatie - met een zeer versnipperd bezit - naar een organisatie met een duidelijke, regionale focus. Ik kijk ernaar uit om als bestuurder van Stadgenoot aan de grootstedelijke opgaven en uitdagingen te mogen werken in mijn ‘eigen’ stad Amsterdam”, aldus Wilbers.

Bij Stadgenoot wordt zij verantwoordelijk voor financiën en bedrijfsvoering, strategie en portefeuille, personeel en organisatie, plus auditing en verbetermanagement. Ook gaat Wilbers zich actief bezighouden met de intensivering van de dialoog met in- en externe stakeholders. Daarnaast blijft zij actief als lid van het dagelijks bestuur van het corporatieplatform De Vernieuwde Stad.

Het voornemen om de leiding van Stadgenoot net als in het verleden weer uit twee bestuurders te laten bestaan, was eerder dit jaar al aangekondigd. Stadgenoot werd na ondertoezichtstelling dit voorjaar door de Autoriteit woningcorporaties gevraagd de risicobeheersing te verbeteren. De Autoriteit beoordeelde de interne risicobeheersing toen als onvoldoende. Uiting van die onvoldoende risicobeheersing was volgens de Aw de facturenfraude op de financiële administratie. Een eenmansactie berokkende de corporatie een schade van 1,9 miljoen euro. De ondertoezichtstelling bracht ook de wijziging van de bestuursstructuur in een stroomversnelling, aldus de corporatie.