Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouwafspraken over meer dan 200.000 woningen in Noord-Holland en Flevoland

Image

Minister de Jonge voor Volkshuisvesting heeft met alle twaalf provincies afspraken gemaakt over de woningbouwproductie tot en met 2030. Noord-Holland wordt geacht in negen jaar tijd in totaal 183.600 woningen op te leveren. Flevoland staat in die periode op de rol voor 39.193 huizen. Voor heel Nederland is sprake van 917.193 nieuwbouwwoningen.

Twee op drie nieuwe huizen heeft in het landelijke bouwprogramma het label betaalbaar, onderverdeeld in 350.000 huur- en koopwoningen in het middensegment en 250.000 corporatiewoningen. “We werken als één overheid aan de versnelling van de woningbouw en aan het realiseren van voldoende betaalbare woningen”, aldus De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.
Vanaf eind dit jaar moeten de bestuurlijke afspraken worden omgezet in regionale woondeals. Daarin wordt bijvoorbeeld vastgelegd welke locaties worden ontwikkeld, wat het aandeel betaalbare woningbouw is en voor welke groepen wordt gebouwd. De Jonge spreekt in dit verband, ook gezien de huidige marktomstandigheden en snel stijgende bouwkosten, enigszins eufemistisch van ‘een flinke opgave’.

De Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen stelt nadrukkelijk voorwaarden aan de woondeal. “Randvoorwaarden om ons bod te kunnen realiseren zijn oplossingen voor het stikstofprobleem, het energievraagstuk (volle stroomnetten), personeelsgebrek – vooral bij de gemeenten, mobiliteit (de aanleg van infrastructuur) en het gegeven dat het steeds moeilijker wordt om betaalbare woningen te bouwen. Daarom moet er geld bij.” 

Het kabinet heeft toegezegd dat in november besluiten worden genomen over de toekenning van financiële middelen voor versnelling van woningbouwprojecten en de ontsluiting van grootschalige woningbouwgebieden. Voor het versnellen en ontsluiten van woningbouwprojecten is bijna twee miljard euro beschikbaar. En er is zes miljard euro beschikbaar voor de infrastructuur in zeventien grootschalige woningbouwgebieden.

De afspraken zijn onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda waarvoor dit programma is opgesteld: