Overslaan en naar de inhoud gaan

Einde in zicht van Vestia-drama: woningcorporatie wordt in drieën gesplitst

Image

Het doek valt definitief voor Vestia. De omstreden corporatie wordt eind volgend jaar gesplitst in drie zelfstandige werkende corporaties in Rotterdam, Den Haag en Delft/Zoetermeer. De opsplitsing is mogelijk na het structureel verlagen van de rentelasten.

Meer dan 250 woningcorporaties droegen op verschillende wijze bij om hun collega-corporatie te helpen. 239 corporaties, waar onder de Amsterdamse corporaties, ruilden een lening tegen een duurdere lening van Vestia, dan wel leverden een daaraan gelijkstaande eenmalige financiële bijdrage. Twaalf corporaties doen dit door woningen van Vestia over te nemen. Onder de deelnemende corporaties behoorden ook elf corporaties die geen lid zijn van branchevereniging Aedes. Corporaties die zelf financieel te kwetsbaar zijn, namen niet deel. “Het is een resultaat waar de corporatiesector trots op mag zijn”, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn. “In het belang van huurders en woningzoekenden laten woningcorporaties solidariteit zien, in woord èn daad.”

Door de leningruil worden de rentelasten van Vestia structureel verlaagd met € 28 miljoen per jaar. De extra kosten worden voor de corporaties uitgesmeerd over 40 jaar, de looptijd van de leningen. Corporaties leveren een bijdrage op basis van het aantal eenheden dat zij bezitten. De NWB Bank heeft de leningruil technisch mogelijk gemaakt. De splitsing van Vestia in combinatie met de leningenruil vermindert tegelijkertijd het risico van het borgstelsel voor de sector aanmerkelijk.

Woningcorporaties besloten in februari van dit jaar tijdens een congres van branchevereniging Aedes om Vestia op deze manier te helpen. De verwachting is dat de drie corporaties binnen enkele jaren voldoen aan alle sectornormen. Vestia-bestuurder Richard Feenstra: “Met deze hulp van de sector zetten we een mooie stap vooruit in de structurele oplossing van Vestia. We willen er als corporatie weer meer zijn voor onze huurders, straks via drie corporaties. Ik ben de deelnemende collega-corporaties daarvoor uitermate dankbaar.”

Bijna tien jaar geleden kwam aan het licht kwam dat de grootste Nederlandse woningcorporatie van dat moment dreigde te bezwijken onder de aangegane verplichtingen van een enorme derivatenportefeuille. In totaal had Vestia meer dan vierhonderd renteverzekeringen lopen bij 13 verschillende banken in binnen- en buitenland. De affaire leidde eind januari 2012 tot het vertrek van topman Erik Staal.