Wethouder Ivens: noodzaak speciaal Amsterdams hypotheekfonds ontbreekt

18.09.14
Wethouder Ivens: noodzaak speciaal Amsterdams hypotheekfonds ontbreekt

Voor kopers van corporatiewoningen hoeft geen speciaal Amsterdams hypotheekfonds te worden gevormd. Zo laat wethouder Ivens van Wonen aan de raadscommissie weten. Corporaties ervaren de hypotheekverstrekking in het algemeen niet als een urgent probleem.
Bij de behandeling van de Begroting 2014 vroeg de gemeenteraad het toenmalige college de vorming van een dergelijk fonds te bevorderen. De gemeente voerde daarover vervolgens gesprekken met Alanzis hypotheken. Volgens deze aanbieder zou een Amsterdams hypotheekfonds corporaties kunnen helpen woningen eerder te verkopen. Maar een inventarisatie via de AFWC leverde een heel ander beeld op. De kritische opstelling en grotere zorgvuldigheid van banken zorgt wel voor langere doorlooptijden, maar lijkt niet doorslaggevend bij de verkoop van corporatiewoningen.
Volgens Ivens is de komst van een dergelijk fonds dus niet meer zo urgent. Nieuwe initiatieven liggen ook niet in het verschiet. "Vorig jaar leken veel mensen ondanks voldoende inkomen geen hypotheek te kunnen krijgen, maar de hypotheekverstrekking lijkt niet het grootste obstakel op de koopwoningmarkt."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS