Overslaan en naar de inhoud gaan

Weinig Impulsgelden naar bouwprojecten in regio Amsterdam

Image

Drie projecten in de Metropoolregio Amsterdam krijgen een rijksbijdrage uit de zesde tranche van de Woningbouwimpuls (Wbi). Het gaat om zo'n 5.700 euro per woning. De drie nieuwbouwprojecten zijn in Edam-Volendam (+1.160 woningen), Heemskerk (+520 woningen) en Haarlem (+254 woningen). In totaal minder dan 2.000 woningen dus. Ter vergelijking: in de vierde ronde kreeg de regio Amsterdam nog extra gelden voor 10.000 woningen.

Ditmaal zijn er 75 projecten ingediend door zestig gemeenten. Van die 75 zijn er nu 48 projecten toegekend voor in totaal 177 miljoen euro (inclusief btw). De afgewezen projecten krijgen de kans een verbeterd plan opnieuw in te dienen. Voor die tweede ronde is nog 123 miljoen euro beschikbaar van de 300 miljoen euro die beschikbaar is gesteld. 

De Wbi heeft tot doel de bouw van betaalbare woningen te versnellen. Gemeenten kunnen via de impuls-gelden maximaal de helft van de onrendabele top van een gebiedsontwikkeling financieren. De Wbi bestaat sinds 2020. Een voorwaarde is dat de helft (in de MRA woondeal is sprake van tweederde) van de woningen in de categorie 'betaalbaar' moet vallen en dat de bouw binnen drie jaar moet starten. Tot nu toe zijn er vijf tranches geweest, die samen bouwplannen omvatten voor ruim 184.000 woningen door het hele land.

Er werd ditmaal een record aantal aanvragen ingediend. Dit toont volgens minister De Jonge aan dat de vraag om sneller meer betaalbare woningen te bouwen groot is. De voorwaarden zijn in deze ronde enigszins aangepast waardoor kleinere gemeenten meer kans maken. Zo is de  minimale projectomvang sinds 2020 stapsgewijs verlaagd van vijfhonderd naar tweehonderd toe te voegen woningen. De helft van de woningen moet vallen in de categorie 'betaalbaar' en koopwoningen vallen nu tot 390.000 euro in die categorie. 20 miljoen euro is gereserveerd voor  projecten met studentenhuisvesting.