Overslaan en naar de inhoud gaan

4e ronde Woningbouwimpuls: geld voor 10.000 woningen in regio Amsterdam

Image

Bij de vierde ronde van de Woningbouwimpuls krijgt Amsterdam 28 miljoen euro voor woningbouwprojecten in de Bijlmer, Osdorp en het Hamerkwartier. Hiermee wordt de bouw van zo'n 9.000 woningen ondersteund. Ook elders in de regio kwamen Impulsgelden terecht: in Purmerend (575 woningen) en Haarlem (617 woningen). In totaal omvat de vierde tranche landelijk medefinanciering van projecten met bijna 25.000 woningen.  

In Amsterdam gaat het geld naar projecten in de EG-buurt, H-midden, H-zuid, K-midden en Venserpolder) in Zuidoost (8,9 miljoen voor 3.313 woningen), Osdorpplein, Dijkgraafplein, Reimerswaal, Wildeman- Blomwijcker en Meer en Oever in Osdorp (9,1 miljoen voor 1.625 woningen) en het Hamerkwartier in Noord (10,4 miljoen euro voor 4.121 woningen). Wethouder Reinier van Dantzig van Woningbouw: “Ik kan niet anders dan verheugd zijn dat de drie projecten die Amsterdam bij het ministerie heeft ingediend zijn gehonoreerd. De Woningbouwimpuls speelt een doorslaggevende rol in het snel realiseren van betaalbare woningen en het creëren van een prettige en veilige woonomgeving. In de Zuidoost kunnen we starten met vernieuwing en verdichting, en met de verbetering van de leefomgeving. In het Hamerkwartier kunnen we de komende tien jaar aan de slag met het transformeren naar een woonwijk en in Osdorp starten we binnen drie jaar met het toevoegen van een substantieel aantal betaalbare woningen aan de bestaande woningvoorraad. ”

In Purmerend gaan de impulsgelden naar het Waterlandkwartier fase 1 (576 woningen) en in Haarlem naar het project Zijlweg-West (617 woningen). 

De gebruikelijke Impulsvoorwaarden zijn van toepassing: tweederde van de woningen moeten in de categorie 'betaalbaar' vallen en de bouw moet binnen enkele jaren starten. In totaal zijn er 29 aanvragen ingediend bij het WBI-loket voor het versneld realiseren van woningen. Minister Hugo de Jonge honoreerde twintig aanvragen en kent daarmee 112 miljoen euro toe.


Overzicht van alle toekenningen in de MRA in vier rondes Woningbouwimpuls

Image

Samen met de eerste drie rondes kunnen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dankzij de Woningbouwimpuls bijna 42.500 nieuwbouwwoningen versneld worden gebouwd. Voor Amsterdam geldt dat de vier rondes samen bijdragen aan de bouw van bijna 21.000 woningen. 

Vijfde tranche

Voor volgend jaar staat al een vijfde tranche met 250 miljoen euro rijkssubsidie klaar. Gemeenten dienen daarvoor voor 1 april een aanvraag in te dienen. Voor de nieuwe ronde is een belangrijke wijziging voorzien: voor 'betaalbare koop' geldt niet meer grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) maar dezelfde grenswaarde als in 2022: 355.000 euro. Dit heeft als doel om meer betaalbare koopwoningen te realiseren voor starters en middeninkomens.