Overslaan en naar de inhoud gaan

VVD Amsterdam: woningcorporaties moeten meer huurwoningen verkopen

Image

Woningcorporaties verkopen de komende jaren een groter deel van de bestaande woningvoorraad. De opbrengst kan worden gebruikt om elders in de stad tweemaal zoveel nieuwe sociale huur- en middenhuur- woningen te bouwen, zo schrijft de Amsterdamse VVD in het conceptprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Bij verkoop van een corporatiewoning krijgt de zittende bewoner voorrang.

"Een woning is in Amsterdam alleen beschikbaar als je lang op een wachtlijst staat of drie keer modaal verdient. Dat moet anders", aldus lijsttrekker Claire Martens. Zij wil de exodus van starters en jonge gezinnen die de stad verlaten stoppen. Om de nood op de Amsterdamse woningmarkt te verminderen moet de nieuwbouwproductie worden opgeschroefd naar 10.000 woningen per jaar. Met veel meer betaalbare koopwoningen. Daarom is de VVD voorstander van aanpassing van de nieuwbouwnorm: 20 procent sociaal, 50 procent midden huur- en koopwoningen en 30 procent dure woningen in de vrije sector. In wijken met veel sociale huurwoningen kan voor honderd procent worden volstaan met alleen toevoeging van middenhuur- of koopwoningen.

Om de ontwikkeling van nieuwbouw te versnellen, wil de VVD een einde aan extra Amsterdamse nieuwbouweisen, minder detailbemoeienis van gemeenteambtenaren en sterkere inzet op de meest kansrijke projecten, zoals de ontwikkeling van de Noordelijke IJ-oever en in Zuidoost.
De VVD wil kleine particuliere beleggers de voet dwars zetten; er komt als het aan de liberalen ligt een opkoopverbod in de hele stad voor koopwoningen. Zij zien dat als een noodmaatregel. Als de woningmarkt weer normaal functioneert, dan moet de bewoningsplicht verdwijnen. En niet op de laatste plaats wil de VVD af van het erfpachtstelsel.

De Amsterdamse VVD, bij de verkiezingen van maart volgend jaar voor het eerst aangevoerd door Claire Martens, stelt medio oktober het programma definitief vast.