Verscherpt toezicht bij De Key beëindigd

10.11.2014
update dinsdag 09:45 uur

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft na vier jaar het verscherpt toezicht op woonstichting De Key beëindigd. De financiële positie van de corporatie is voldoende verbeterd. Wel houdt het CFV een vinger aan de pols. Ook de komende jaren moet De Key blijven werken aan herstel van de vermogenspositie.

De Key werd in 2010 onder verscherpt toezicht gesteld vanwege de grote financiële risico’s bij de ontbinding van Far West, de omvang van de toen voorgenomen investeringen en gebrekkig financieel beheer. Daarna verkocht de woningstichting vastgoed en bouwde het risicovolle ontwikkelposities af. Ook was De Key de afgelopen jaren bescheiden in het doen van nieuwe investeringen. Door deze en andere maatregelen zijn schulden afgebouwd en daalden de bedrijfslasten met meer dan 20 procent. Het volkshuisvestelijke vermogen is volgens het CFV positief en ook de liquiditeit is op peil.

“Dit besluit is een mooie bevestiging dat we goed bezig zijn. We houden vast aan de behoedzame financiële koers. Op deze manier verankeren we het financiële herstel duurzaam in de bedrijfsvoering en kunnen we van betekenis blijven voor de volkshuisvesting. Bij nieuwe investeringen zullen we ons steeds meer richten op starters op de Amsterdamse woningmarkt,” zo verklaart Leon Bobbe, bestuurder van De Key.

Inmiddels is ook het verscherpt toezicht van Stadgenoot opgeheven. Kortgeleden beëindigde het CFV al het verscherpt toezicht op de Zaanse corporatie ZVH.