Van Gijzel wil de middeldure huurmarkt 'tijdelijk' stevig reguleren

29.01.18
Van Gijzel wil de middeldure huurmarkt 'tijdelijk' stevig reguleren
De markt is volgens Rob van Gijzel, voorzitter van de Samenwerkingstafel middenhuur, niet in staat om de huurprijzen in overspannen woningmarkten in de hand te houden. Hij stelt voor om tijdelijk de prijsstijgingen in het middeldure huursegment in sommige steden te reguleren, mede door het puntenstelsel door te trekken naar duizend euro. Hij wil ook woningcorporaties meer ruimte geven om middeldure huurwoningen te bouwen, en roept ze op een deel van hun grotere woningen in het middensegment te verhuren. Dat staat in het rapport van de Samenwerkingstafel Middenhuur dat vandaag wordt gepresenteerd.
 
Er is een enorm tekort aan middeldure huurwoningen. Door de grote prijsstijgingen dreigt dat tekort nog fors op te lopen. Oud-burgemeester Rob van Gijzel heeft zich het afgelopen jaar als voorzitter van de Samenwerkingstafel Middenhuur over deze problematiek gebogen. Hij presenteert vandaag zijn eindrapport aan minister Kasja Ollongren met daarin dus enkele stevige aanbevelingen om middenhuur in uitzonderlijke gevallen te reguleren. Daarnaast wil hij meer ondersteuning vanuit het Rijk voor gemeenten, weer een grotere rol voor corporaties in dit segment en meer betrokkenheid van beleggers en ontwikkelaars bij het gemeentelijk woningbeleid.
De markt is volgens Van Gijzel op dit moment niet in staat de mede door overheidsbeleid gegroeide onevenwichtige markt te repareren. Een belangrijke factor daarin is de WOZ-component in het puntenstelsel. De woningwaarde stijgt in steden als Utrecht en Amsterdam zo hard dat heel veel woningen buiten het gereguleerde segment komen. Van Gijzel wil daarom de liberaliseringsgrens "tijdelijk" opschuiven van 710 naar 1.000 euro. In een interview met de NRC van vandaag spreekt hij over een "noodknop". Hij bepleit bovendien een gelijk speelveld voor commerciële ontwikkelaars en corporaties, zolang corporaties de bouw van middeldure huur maar met privaat geld financieren.
 
De complete commerciële marktsector reageerde als door een adder gebeten op het rapport van Van Gijzel. Nog voor de presentatie van het rapport kwamen Bouwend Nederland, NVM, Neprom,  IVBN en Holland Property Plaza met een stevige waarschuwing: de voorgestelde regulering van middenhuur leidt tot minder in plaats van meer middenhuur. Ze wijzen er op dat de commerciële woningproductie voor deze sector juist sterk is gestegen de afgelopen jaren. Door regulering - zoals in Utrecht en Amsterdam al van kracht is overigens - zou juist minder worden gebouwd, stelt bestuurder Gerjan van der Baan van Vesteda. 
De marktpartijen zien ook niets in een versoepeling van de markttoets voor corporaties. Ze pleiten voor betere samenwerking tussen marktpartijen en corporaties.
De marktpartijen nemen ook afstand van de aanbeveling om alle huurders in de middensegment toegang te verlenen tot de Huurcommissie. Ze wijzen er op dat een uitspraak van deze commissie circa 2.100 per zaak kost, waarbij verhuurders sinds kort minimaal voor de helft van de kosten worden aangeslagen, ongeacht de uitspraak. Een huurder betaalt slecht 25 euro.
 
In maart komt minister Ollongren met een reactie op de aanvelingen van Van Gijzel.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.