Van Gijzel wil de middeldure huurmarkt 'tijdelijk' stevig reguleren

29.01.18
Van Gijzel wil de middeldure huurmarkt 'tijdelijk' stevig reguleren
De markt is volgens Rob van Gijzel, voorzitter van de Samenwerkingstafel middenhuur, niet in staat om de huurprijzen in overspannen woningmarkten in de hand te houden. Hij stelt voor om tijdelijk de prijsstijgingen in het middeldure huursegment in sommige steden te reguleren, mede door het puntenstelsel door te trekken naar duizend euro. Hij wil ook woningcorporaties meer ruimte geven om middeldure huurwoningen te bouwen, en roept ze op een deel van hun grotere woningen in het middensegment te verhuren. Dat staat in het rapport van de Samenwerkingstafel Middenhuur dat vandaag wordt gepresenteerd.
 
Er is een enorm tekort aan middeldure huurwoningen. Door de grote prijsstijgingen dreigt dat tekort nog fors op te lopen. Oud-burgemeester Rob van Gijzel heeft zich het afgelopen jaar als voorzitter van de Samenwerkingstafel Middenhuur over deze problematiek gebogen. Hij presenteert vandaag zijn eindrapport aan minister Kasja Ollongren met daarin dus enkele stevige aanbevelingen om middenhuur in uitzonderlijke gevallen te reguleren. Daarnaast wil hij meer ondersteuning vanuit het Rijk voor gemeenten, weer een grotere rol voor corporaties in dit segment en meer betrokkenheid van beleggers en ontwikkelaars bij het gemeentelijk woningbeleid.
De markt is volgens Van Gijzel op dit moment niet in staat de mede door overheidsbeleid gegroeide onevenwichtige markt te repareren. Een belangrijke factor daarin is de WOZ-component in het puntenstelsel. De woningwaarde stijgt in steden als Utrecht en Amsterdam zo hard dat heel veel woningen buiten het gereguleerde segment komen. Van Gijzel wil daarom de liberaliseringsgrens "tijdelijk" opschuiven van 710 naar 1.000 euro. In een interview met de NRC van vandaag spreekt hij over een "noodknop". Hij bepleit bovendien een gelijk speelveld voor commerciële ontwikkelaars en corporaties, zolang corporaties de bouw van middeldure huur maar met privaat geld financieren.
 
De complete commerciële marktsector reageerde als door een adder gebeten op het rapport van Van Gijzel. Nog voor de presentatie van het rapport kwamen Bouwend Nederland, NVM, Neprom,  IVBN en Holland Property Plaza met een stevige waarschuwing: de voorgestelde regulering van middenhuur leidt tot minder in plaats van meer middenhuur. Ze wijzen er op dat de commerciële woningproductie voor deze sector juist sterk is gestegen de afgelopen jaren. Door regulering - zoals in Utrecht en Amsterdam al van kracht is overigens - zou juist minder worden gebouwd, stelt bestuurder Gerjan van der Baan van Vesteda. 
De marktpartijen zien ook niets in een versoepeling van de markttoets voor corporaties. Ze pleiten voor betere samenwerking tussen marktpartijen en corporaties.
De marktpartijen nemen ook afstand van de aanbeveling om alle huurders in de middensegment toegang te verlenen tot de Huurcommissie. Ze wijzen er op dat een uitspraak van deze commissie circa 2.100 per zaak kost, waarbij verhuurders sinds kort minimaal voor de helft van de kosten worden aangeslagen, ongeacht de uitspraak. Een huurder betaalt slecht 25 euro.
 
In maart komt minister Ollongren met een reactie op de aanvelingen van Van Gijzel.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS