Amstelveen

  • 24.04.12

    Reportage over de vele studentenhuisvestingsprojecten met speciale aandacht voor de vernieuwing van Uilenstede.

  • 17.02.12

    Eerste nieuwe studentenflats bij Uilenstede gereed

    Studentenhuisvester DUWO opent op dinsdag 21 februari de eerste nieuwe studentenwoningen op campus Uilenstede in Amstelveen. Na twee jaar bouwen aan de herontwikkeling van de campus is het eerste deel van Uilenstede Oost gereed, in totaal 314 studentenwoningen.Pagina's