Plan voor 2.500 studentenwoningen op kantorenlocatie Kronenburg in Amstelveen

03.12.2020
Image

De gemeente Amstelveen heeft het ontwerp bestemmingsplan Kronenburg-Uilenstede in procedure gebracht. Er komen onder meer 2.500 studentenwoningen en bijna 1.600 extended stay verblijven voor kenniswerkers en studenten. Zo moet de monofunctionele kantorenlocatie Kronenburg transformeren naar een multifunctioneel woon-werkgebied.
In de naast gelegen studentencampus Uilenstede wonen al 3.400 studenten. Studentenhuisvester DUWO juicht de planontwikkeling toe, omdat de toevoeging een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het verminderen van de kamernood. Anderzijds zijn er grote zorgen over de betaalbaarheid van te bouwen kamers én de aansluiting van het gebied op de bestaande Uilenstedecampus van DUWO en de daar aanwezige voorzieningen.

Het plangebied valt onder de aanvliegroutes van Schiphol en ligt geheel binnen zone 4 en 5 van het Luchthavenindelingbesluit (LIB) Dat maakte dat er lange tijd geen extra woningen gebouwd konden worden. Door wijziging van het LIB in 2018 ziet de gemeente Amstelveen nu voldoende mogelijkheden om dit gebied te ontwikkelen.