Amstelveen herhaalt maatwerk voor 28-34 jarige woningzoekenden

07.08.2020
Image

Eigen Haard stelt in 2020 in de gemeente Amstelveen twintig huurwoningen beschikbaar voor woningzoekenden tussen de 28 en 34 jaar oud. In maart riep de gemeenten kandidaten op zich te melden. Afgelopen maand heeft de eerste Amstelveense huurster de sleutels van haar woning in ontvangst genomen.

De zogeheten ‘Maatwerkregeling voor 28-34 jarige woningzoekenden’ is in 2019 voor het eerst toegepast. Om in aanmerking te komen voor de regeling geldt een aantal criteria. De woningzoekende is tussen de 28 en 34 jaar oud. En de woningzoekende moet ten minste zes jaar onafgebroken, dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn geweest van de gemeente Amstelveen. De regeling is met name bedoeld voor de specifieke groep woningzoekenden die niet meer in aanmerking komt voor een woning met een tijdelijk jongerencontract, omdat ze ouder zijn dan 27 jaar.

“Via de maatwerkregeling van 2019 zijn twintig Amstelveners aan een woning geholpen. Vanwege dit succes is de regeling ook voor 2020 van kracht”, zo verklaart wethouder Rob Ellermeijer.