‘Voorrang voor Amstelveners in particuliere huursector’

30.10.2020
Image

Eigen inwoners moeten in de vrije huursector vaker voorrang krijgen, meent de gemeente Amstelveen. Wethouder Rob Ellermeijer is daarover in gesprek met enkele particuliere en institutionele verhuurders. Eén partij biedt in al haar woningen al voorrang voor inwoners van Amstelveen en zorg- en onderwijspersoneel.

De gesprekken met particuliere verhuurders vloeien voort uit de Woonagenda 2020-2023. Die gesprekken gaan over voorrangsafspraken, het specifiek aanbieden van woningen aan werknemers uit de zorg- en onderwijssector, meer investeringen in wonen en zorg en het bevorderen van doorstroming. “De gemeente heeft de particuliere partijen gevraagd mee te denken om de doorstroming uit sociale huurwoningen op gang te houden en blijft hierover met hen in gesprek”, aldus Ellermeijer.
Twintig particuliere en institutionele verhuurders bieden in Amstelveen een kleine vierduizend woningen aan. Veelal betreft het woningen voor starters en senioren in het middeldure huursegment.