Rochdale maakt prestatieafspraken met Diemen

15.02.2013

Rochdale heeft met de gemeente Diemen nieuwe prestatieafspraken gemaakt. In lijn met de gemeentelijke woonvisie 'Werken aan Wonen' is de afspraak gemaakt dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven. Ook wordt een inspanning geleverd om het aantal betaalbare woningen voor de middeninkomens te verruimen. Verder blijft Rochdale investeren in leefbaarheid, wijkgericht werken en bewonersparticipatie.
Rochdale is de grootste corporatie in deze gemeente. Omdat de maatregelen van het kabinet nog onduidelijk zijn, gelden de afspraken met de gemeente voor één jaar. Het jongste Woonakkoord kan er toe leiden dat Rochdale zich genoodzaakt voelt het huur- en verkoopbeleid alsnog aan te passen.