Overslaan en naar de inhoud gaan

Rochdale

 • Ontwikkelaar GreenTree Properties is begonnen aan de bouw van 236 woningen op de kruising van de Hessenbergweg en het toekomstige Hondsrugpark in transformatiegebied Amstel III. De ontwikkeling omvat vier bouwdelen met een totaal oppervlak van meer dan 35.000 m2 bovenop een ondergrondse parkeergarage. Woningstichting Rochdale heeft een woonblok met negentig sociale en middenhuurwoningen gekocht.
  Nieuwsartikel

 • Woningstichting Rochdale en de gemeente Zaanstad zoeken een maatschappelijk geëngageerde ontwikkelaar voor de realisatie van een markant gebouw met 250 tot 320 woningen in Zaandam Oost; de herontwikkeling in Poelenburg voorziet slechts in de bouw van 25 tot 32 sociale huurwoningen. Verder is sprake van de ontwikkeling van een Huis van de Wijk en een gezondheidscentrum.
  Nieuwsartikel

 • Van de 37 sociale huurwoningen die Rochdale vorige week op het Kwadijkerpark in Purmerend heeft opgeleverd, zijn er twintig bestemd voor zorgpersoneel van de Prinsenstichting en Odion. Twee maanden geleden leverde Rochdale al elf eengezinswoningen op, eveneens in de sociale huursector. In de nieuwe wijk Kwadijkerpark komen in totaal 340 woningen, waarvan honderd sociale huurwoningen. Er zijn nu 48 sociale huurwoningen opgeleverd, 52 volgen in fase 2 die inmiddels ook van start is gegaan en… meer
  Nieuwsartikel

 • Op de plek van de voormalige zeepfabriek Hilko en de verffabriek Evert Koning, gaan gebiedsontwikkelaar AM de gemeente Zaanstad en Rochdale de komende jaren de nieuwe wijk Hilko met 116 woningen ontwikkelen. De nieuwe wijk is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Kogerveldwijk en de transformatie van de Boerejonkerbuurt.
  Nieuwsartikel

 • De Lodewijk van Deysselbuurt gaat de komende jaren flink op de schop. De grootschalige renovatie en sloop-nieuwbouw moet zevenhonderd extra woningen en een opgeknapte openbare ruimte opleveren. Bovendien moet de vernieuwing de buurt ook sociaal verder brengen. Dat wordt ook hoog tijd: de vernieuwing van de wijk kent een lange geschiedenis van plannen die niet doorgingen.
  Achtergrondartikel

 • Huurders in de sociale sector moeten minder mogelijkheden krijgen om eindeloos bezwaar te maken, zo meent Mohamed Acharki, bestuurder van woningcorporatie Rochdale. Het ergert hem dat huurders de vernieuwing van de sociale woningvoorraad jarenlang met allerlei bezwaarprocedures kunnen traineren. 
  Nieuwsartikel

 • Rochdale heeft na verduistering van ruim 20.000 euro verenigingsgeld het vertrouwen opgezegd in het bestuur van BWR, de formele huurdersvertegenwoordiging van de corporatie. Afgelopen najaar is er geregeld geld van de bewonersvereniging overgemaakt naar een privérekening van één van de bestuurders. Geld dat bestemd was voor bewonersactiviteiten is gebruikt voor privédoeleinden.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Rochdale maakt een begin met de grootschalige vernieuwing van de Van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw West. Aannemer Dura Vermeer gaat in totaal 376 woningen renoveren en 254 nieuwe woningen bouwen in het middendeel van de buurt. In de loop van dit jaar begint de mix van sloop, nieuwbouw en renovatie.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Rochdale bouwt 170 tijdelijke sociale huurwoningen op sportpark Poelenburg in Zaandam. De flexwoningen blijven daar maximaal 15 jaar staan. Circa driekwart van de woningen is bestemd voor Zaanse starters; de rest gaat naar statushouders en spoedzoekers.
  Nieuwsartikel

 • Het Zaanse college en Rochdale willen 44 oude woningen in de Hondemanstraat (zie foto) in de Zaanse Boerejonkerbuurt slopen en vervangen door negentig nieuwe sociale huurwoningen. Deze verdubbeling wordt mogelijk door trapsgewijs een bouwlaag toe te voegen, tot maximaal vier bouwlagen. Daarnaast voorziet het plan in het opknappen en vergroten van vijftien andere woningen. Die worden na de renovatie in middeldure huursector aangeboden. Het Zaanse college heeft ingestemd met het… meer
  Nieuwsartikel

 • In opdracht van woningcorporatie Rochdale worden 260 sociale huurwoningen gebouwd op het Hembrugterrein in Zaandam. De overeenkomst is gisteren getekend. Hembrug Zaandam BV verkoopt de grond aan Rochdale. De appartementen worden ‘turn key’ ontwikkeld en gebouwd door Ten Brinke.  
  Nieuwsartikel

 • Er is plek voor 100.000 extra woningen op de daken van bestaande flats. Althans, dat zou blijken uit een inventarisatie van Stec. Maar Amsterdamse corporaties zijn sceptischer, zo blijkt uit NUL20-onderzoek. Er zijn mitsen, maren en tegenvallende ervaringen. Er is potentie, mede dankzij nieuwe bouwtechnieken. Maar grote aantallen liggen in de Amsterdamse regio niet in het verschiet.
  Achtergrondartikel

 • De vve van Hoogoord West, een van de twee oudste Bijlmerflats, is vergevorderd met een ingrijpende onderhoudsbeurt annex verduurzamingsoperatie. Hoe ze dat voor elkaar kregen? Subsidies, leningen, de juiste professionele ondersteuning en vooral een heel actief vve-bestuur, begrijpen we uit het gesprek met vve-bestuurder George Evers. Woningcorporatie Rochdale, eigenaar van enkele tientallen woningen in de flat, werkte loyaal mee.
  Achtergrondartikel

 • Tachtig huurders, bijna allemaal uit de flats Gravestein en Geldershoofd nemen hun intrek in de nieuwe Egoli-toren van Rochdale in Amsterdam Zuidoost. Zij verhuizen naar de nieuwbouw vanwege de grootscheepse renovatie van hun oude flats. Het opknappen van de klassieke honingraatflats neemt enkele jaren in beslag. De huurders verhuizen zo veel mogelijk naar locaties in de buurt.
  Nieuwsartikel

 • Voor de periode 2024 tot en met 2027 heeft de gemeente Haarlemmermeer met Ymere, Eigen Haard, Duwo, Woonzorg Nederland en Rochdale afspraken gemaakt over de bouw van 1.177 nieuwe sociale huurwoningen, inclusief de bouw van flexwoningen.
  Nieuwsartikel

 • Ontwikkelaar Blue Banner Red heeft met woningcorporatie Rochdale een overeenkomst getekend voor de realisatie van 106 woningen op een locatie aan de Paltrokstraat in Zaandam. De woningportefeuille van Rochdale in Zaanstad groeit met 73 sociale huurwoningen en 33 middensegment huurwoningen. 
  Nieuwsartikel

 • In de H-Buurt in Zuidoost komt Brasa Village, een tijdelijke buurt met 520 flexwoningen van hout. In Brasa Village komen dertien gebouwen te staan. Ze worden neergezet voor een periode van 15 jaar. De woningcorporaties Eigen Haard, Rochdale en Ymere realiseren het plan. In de loop van de tweede helft van 2024 worden de eerste van 520 woningen opgeleverd. Dertig procent van de woningen is bestemd voor statushouders. Vanaf januari 2025 kunnen de woningen worden bewoond, zo is de… meer
  Video

 • Eigen Haard, Rochdale en Ymere hebben een  overeenkomst met de gemeente Amsterdam getekend om Brasa Village te realiseren, een buurt met 520 ‘flexwoningen’ aan de zuidkant van de H-buurt in Amsterdam Zuidoost (tegen de rand van Brasa Park). In Brasa Village komen dertien gebouwen te staan. Ze worden neergezet voor een periode van 15 jaar. Begin 2024 beginnen de werkzaamheden om het terrein ‘bouwrijp’ te maken. In de loop van de tweede helft van 2024 worden de eerste van 520 woningen… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeenteraad van Zaanstad stemt in met het gewijzigde bestemmingsplan voor Badhuisweg 1 op ‘het Eiland’ in Zaandam. Althans, dat is het logische vervolg op de positieve zienswijzen die werden afgegeven tijdens 'het Zaans Beraad' op 14 september. Het raad besluit over het bestemmingsplan op 21 september.
  Nieuwsartikel

 • De gemeenteraad van Zaanstad neemt in september een besluit over wijziging van het  bestemmingsplan voor Badhuisweg 1 op ‘het Eiland’ in Zaandam. Nu nog staat op die plek aan de Voorzaan een leegstaand kantoorgebouw, waar Rochdale eigenaar van is. Het plan voor Badhuisweg 1 bestaat uit de bouw van 120 sociale huurappartementen, verdeeld over twee gebouwen. Rondom de nieuwe gebouwen komt openbare ruimte met parkeerplaatsen en groen.
  Nieuwsartikel

 • Na drie maanden intensief samenwerken hebben de deelnemers van de G1000wonen Zaanstreek-Waterland op zaterdag 1 juli het Burgerakkoord aangeboden aan de 29 partners. Aan hen de schone maar knap ingewikkelde taak om invulling te geven aan de ruim 30 voorstellen.
  Achtergrondartikel

 • Rochdale heeft een contract getekend met vastgoed- en gebiedsontwikkelaars Timpaan en Ontwikkeladviseur over de aankoop van 73 appartementen in het Oostzijderpark in Zaandam.
  Nieuwsartikel

 • Gebiedsontwikkelaar AM en Hogeschool Inholland hebben een overeenkomst ondertekend voor de aankoop van het onderwijsgebouw van Inholland in Diemen. AM zal op de plek van het schoolgebouw enkele honderden woningen realiseren. Woningcorporatie Rochdale koopt de aldaar te ontwikkelen sociale huurwoningen.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam zoekt een ontwikkelaar voor de bouw van 85 middeldure huurwoningen en 63 sociale huurwoningen op twee kavels aan de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid. Daarbij streeft de gemeente naar de komst van zoveel mogelijk gezinswoningen.
  Nieuwsartikel

 • Op een druilerige zaterdag begin april druppelt Sporthal Wormer vol met bewoners van de regio Zaanstreek-Waterland. Vorig jaar was hier de noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen. Nu is hier de aftrap van het Burgerberaad G1000 Wonen Zaanstreek-Waterland. 330 geselecteerde deelnemers kwamen hiervoor samen. Vervolgbijeenkomsten moeten op 1 juli leiden tot een Burgerakkoord met concrete voorstellen aan politiek en  woningcorporaties.
  Nieuwsartikel